Eric Hoffer

usona filozofo
Eric Hoffer, 1967

Eric Hoffer (1902 - 1983)

Citaĵoj kun FontindikoRedakti

Citaĵoj el "The True Believer" (La fidela kredanto)Redakti

1951 Harper and Row, eldono de First Perennial Library 1966

 • Sperto estas malhelpilo. La homoj kiuj komencis la francan revolucion estis politike tute nesperta.
  • Experience is a handicap. The men who started the French Revolution were wholly without political experience.
 • Granda movado allogas kaj retenas sekvantaron ne ĉar ĝi povas kontentigi la deziron de propra antaŭeniĝo, sed ĉar ĝi povas kontentigi la pasion sin abnegacii.
  • A mass movement attracts and holds a following not because it can satisfy the desire for self-advancement, but because it can satisfy the passion for self-renunciation.

Citaĵoj sen fontindikoRedakti

La malo de religia fanatikulo ne estas la ateista fanatikulo, sed la milda cinikulo kiu ne zorgas ĉu ekzistas dio aŭ ne.

 • The opposite of the religious fanatic is not the fanatical atheist but the gentle cynic who cares not whether there is a god or not.

Absoluta fido koruptas tiom absolute kiom absoluta potenco.

 • Absolute faith corrupts as absolutely as absolute power.

Potenco koruptas la malmulton, dum febleco koruptas la multon.

 • Power corrupts the few, while weakness corrupts the many.

Malafableco estas malfortula imitado de forteco.

 • Rudeness is the weak man's imitation of strength.

Ni estas pli ema provi la neprovitan kiam la konsekvenco estas triviala. Tial la fakto ke multaj inventaĵoj komencis kiel ludiloj.

 • We are more ready to try the untried when what we do is inconsequential. Hence the fact that many inventions had their birth as toys.

Ni mensogas plej laŭte kiam ni mensogas al ni mem.

 • We lie the loudest when we lie to ourselves.

Kiam homoj estas liberaj agi laŭplaĉe, ili kutime imitas unu la alian.

 • When people are free to do as they please, they usually imitate each other.

Malriĉuloj je la limo de malsatmizero vivas celstreban vivon. Esti okupita en senespera lukto por nutraĵo kaj loĝejo signifas esti libera de ĉiu sento de vaneco.

 • The poor on the borderline of starvation live purposeful lives. To be engaged in a desperate struggle for food and shelter is to be wholly free from a sense of futility.

Ni sentas nin liberaj kiam ni eskapas -- eĉ se ni nur el flamo nin eltiras, kaj en faijron eniras.

 • We feel free when we escape—even if it be but from the frying pan to the fire.

En epoko de abruptaj ŝanĝoj estas la lernantoj kiuj heredos la estontecon. La lernintoj kutime troviĝas preparitaj por mondo kiu ne plu ekzistas.

 • In a time of drastic change it is the learners who inherit the future. The learned usually find themselves equipped to live in a world that no longer exists.

Pasia malamo povas doni signifon kaj celon al malplena vivo.

 • Passionate hatred can give meaning and purpose to an empty life.

Estas pli facile ami la homaron ol la najbaron.

 • It is easier to love humanity as a whole that to love one's neighbor.