Vero

informoj kiuj kongruas kun fakto aŭ realo
Vero
Aliaj projektoj
Vero en Vikipedio
Vero en Komuneja kategorio
Vero en Vikivortaro

Vero estas tio, kio estas konforma al la ekzistantaj faktoj, al la realaĵo.

Walter Seymour Allward, Veritas, 1920

Citaĵoj

redakti
 
« Ni diru kuraĝe, ke se oni kalkulus la malobservojn de la leĝo fare de la blankulo en la ladurboj tra la jaroj, kaj komparus ilin kontraŭ la leĝomalobservoj de kelkaj tagoj da tumulto, la hardita krimulo estus la blankulo. Tio estas aferoj pri kiuj ofte malfacilas paroli , sed mi ekvidis pli kaj pli, ke necesas diri la veron por trakti la grandajn problemojn, kiujn ni alfrontas en nia socio. » « Let us say boldly that if the violations of law by the white man in the slums over the years were calculated and compared with the law-breaking of a few days of riots, the hardened criminal would be the white man. These are often difficult things to say but I have come to see more and more that it is necessary to utter the truth in order to deal with the great problems that we face in our society. »
— Martin Luther King, The Role of the Behavioral Scientist in the Civil Rights Movement
 
« Camões elektis kiel devizon: Mi neniam diros alion ol veron. Do ni taksu tion memmkomprenebla, ke li vivadis en ekzilo, en malliberejoj, kaj en malriĉeco. »
— Edouard Herriot
 
« Ĉiu veraĵo trapasas tri stadiojn, antaŭ ol ke ĝi estos agnoskita kiel tio : dum la unua oni ĝin rigardas absurda, dum la dua ĝi estas akre mallaŭdita, dum la tria ĝi estas rigardita kiel memkompreneblaĵo. »
— Arthur Schopenhauer
 
« Kaj vi scios la veron, kaj la vero vin liberigos. »
— La Evangelio laŭ Sankta Johano 8:32
 
« Platono estas kara al mi, sed pli kara estas la vero. »
— Sankta Paŭlo
 
« Mi kredas, ke la unua kapablo akirigenda en sciencado estas dubo pri tio, kion oni rigardas kia « porĉiame vera » aŭ « porĉiame malvera ». »
— Jean-Pierre Petit
 
« La unuan, kiu la veron diras: Oni ekzekutas. »
— Guy Béart
 
« Kiu tro kredas pri sia vero, kreas inferon sur la tero. »
— proverbo de Marjorie Boulton
 
« Vero estas la plej malbona malamiko de l'Ŝtato. »
— Joseph Goebbels
 
« La plej potenca forto sur la tero, estas potenco de la nuda vero. »
 
« Ĉiam diru la veron. Tiel vi ne devas memori kion vi diris. » « Always tell the truth. That way, you don't have to remember what you said. »
— Mark Twain
 
« La vero estas korthundo; ĝi devas iri en sian kuŝejon; ĝi devas esti vipita eksteren... »
— William Shakespeare, Reĝo Lear, Akto Unua,sceno kvar tradukis Kálmán Kalocsay
 
« La unuan, kiu la veron diras oni ekzekutas. »
— Guy Béart
 
« Estas universale agnoskita vero ke bonhavanta fraŭlo devas deziri edzinon. » « It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in what of a wife. »
— Jane Austin, Pride and Prejudice 1813 Ch.14
 
« Mia maniero ŝerci konsistas en diri la veron. Ĝi estas la plej amuza ŝerco en la mondo. » « My way of joking is to tell the truth. It's the funniest joke in the world. »
— George Bernard Shaw
 
« La serĉo de la vero estas la plej grava laboro en la tuta mondo - kaj la plej danĝera» « (angle) The search for the truth is the most important work in the whole world — and the most dangerous. »
— James Clavell
 
« La vero estas tro simpla: oni devas ĉiam atingi ĝin per komplika vojo. » « Le vrai est trop simple, il faut y arriver toujours par le compliqué. »
— George Sand

 
« Oni povas diri, ke neniu atingis la pinton de Vero ĝis mil sinceraj homoj denuncis lin pro blasfemo. »
— Anthony de Mello
 
« La superaj veroj estas nek la rigidaj konkludoj de logika rezonado nek la asertoj de kreda deklaro, sed fruktoj de la interna sperto de la animo»
— Sri Aurobindo
 
« La plej bona psikodela drogo estas la vero. » « (angle) The best mind-altering drug is the truth. »
— Lily Tomlin
 
« La vero havas tian vizaĝon kaj tian mienon, ke por esti amata nur bezonas esti vidata» « (angle) Truth has such a face and such a mien As to be lov'd needs only to be seen. »
— John Dryden
 
« La vero estos firme establita, dum ĉio krom ĝi estu preta perei»
— Báb
 
« La vero neniam estas malbela, kiam oni povas trovi en ĝi tion, kion oni bezonas. »
— Edgar Degas
 
« Ĉiuj grandaj veroj komenciĝas kiel blasfemoj. » « (angle) All great truths begin as blasphemies. »
— George Bernard Shaw
 
« Se mi povus doni nur tri vortojn por konsili, ili dirus: "Diru la Veron." Se mi ricevus tri pliajn vortojn, mi aldonus "La tutan tempon." » « (angle) If I could only give three words of advice, they would be, "Tell the Truth." If I got three more words, I'd add, "All the time." »
— Randy Pausch
 
« Historio estus bonega afero, se nur ĝi estus vera. »
— Leo Tolstoj
 
« Vera amiko estas iu, kiu estas tie por vi kiam li preferas esti aliloke. » « (angle) A true friend is someone who is there for you when he'd rather be anywhere else. »
— Len Wein
 
« Neniam revu devigi homojn al la vojoj de Dio. Pensu mem, kaj lasu pensi. Uzu neniun limon en religiaj aferoj. Eĉ tiuj, kiuj estas plej malproksimaj de la vojo, neniam devigu eniri per aliaj rimedoj krom racio, vero kaj amo. » « (angle) Never dream of forcing men into the ways of God. Think yourself, and let think. Use no constraint in matters of religion. Even those who are farthest out of the way never compel to come in by any other means than reason, truth, and love. »
— John Wesley
 
« Se iu viro serĉas grandecon, li forgesu pri grandeco kaj demandu pri vero, kaj li trovos ambaŭ. » « (angle) If any man seeks for greatness, let him forget greatness and ask for truth, and he will find both. »
— Horace Mann
 
« Vereco estas la koro de moralo. » « (angle) Veracity is the heart of morality. »
— Thomas Henry Huxley
 
« Mi kredas, malgraŭ ĉio, en la venko de vero. Mi kredas je la grava valoro, ĉi-poste netuŝebla, de tiuj malmultaj vere frataj viroj en ĉiuj landoj de la mondo, kiuj, en la oscilado de naciaj egoismoj, liberiĝas, ekstaras kaj elstaras, firmaj kiel la gloraj statuoj de Rajto kaj Devo. »
— Henri Barbusse
 
« Savi la mondon postulas fidon kaj kuraĝon: fido al racio kaj kuraĝo proklami, kion racio montras vera. »
— Bertrand Russell
 
« Tamen nevole homo, kiu havas fortan opinion, povas akcepti la eblon, ke lia opinio povas esti malvera, li devas esti kortuŝita de la konsidero, ke, kvankam vera ĝi estas, se ĝi ne estas plene, ofte kaj sentime diskutita, ĝi estos konsiderata kiel morta dogmo, ne kiel vivanta vero. » « (angle) However unwillingly a person who has a strong opinion may admit the possibility that his opinion may be false, he ought to be moved by the consideration that, however true it may be, if it is not fully, frequently, and fearlessly discussed, it will be held as a dead dogma, not a living truth. »
— John Stuart Mill
 
« Mensogoj kuras sprinton sed la vero kuras maratonojn. » « (angle) Lies run sprints but the truth runs marathons. »
— Michael Jackson
 
« Kiam vi volu trompi la mondon, diru la veron. »
— Otto von Bismarck
 
« Vero marŝas, kaj nenio haltigos ĝin. »
— Émile Zola
 
« Arto estas realisma kiam ĝi klopodas esprimi etikan idealon. Realismo strebas al vero, kaj vero ĉiam estas bela. »
— Andrej Tarkovskij
 
« Imago estas la reĝino de vero, kaj ebleco estas unu el la regionoj de vero. Ĝi pozitive similas al senfineco»
— Charles Baudelaire
 
« Venu, pluku bonan koron; parolu la veron kaj hontigu la diablon»
— François Rabelais
 
« Neniu estas pli danĝera ol iu, kiu pensas, ke li havas "La Veron". Esti ateisto estas preskaŭ tiel aroganta kiel esti fundamentisto. » « (angle) No one is more dangerous than someone who thinks he has "The Truth". To be an atheist is almost as arrogant as to be a fundamentalist. »
— Tom Lehrer
 
« Religio estas alia nomo por la realigo de la Vero. Ĝi konsistas en fariĝi kaj esti unu kun la Supera Estaĵo. Doktrinoj kaj dogmoj estas nur detaloj de duaranga naturo. »
— Swami Narayanananda
 
« La laika ŝtato estas la garantio de religia plurismo. Tiu ĉi ŝajna paradokso, denove, estas la plej simpla kaj eleganta el la politikaj veroj. » « (angle) The secular state is the guarantee of religious pluralism. This apparent paradox, again, is the simplest and most elegant of political truths. »
— Christopher Hitchens
 
« La optimisto proklamas ke ni vivas en la plej bona el ĉiuj eblaj mondoj; kaj la pesimisto timas ke tio estu vero. » « (angle) The optimist proclaims that we live in the best of all possible worlds; and the pessimist fears this is true. »
— James Branch Cabell
 
« Infanoj diras, ke oni foje pendumas homojn pro diri la veron. »
— Johana de Arko
 
« Ĉiu el ni kulturu, en ĉiu vorto, kiu eliras el nia buŝo, absolutan veron. Mi diras kultivi, ĉar al tre malmultaj homoj - kiel oni rimarkas ĉe plej multaj junaj infanoj - la vero, tiu ĉi rigida laŭvorta vereco, venas nature. Al multaj, eĉ kiuj amas ĝin kaj alte taksas ĝin ĉe aliaj, ĝi venas nur post la memregado, atentemo kaj maldolĉa sperto de jaroj. » « (angle) Let every one of us cultivate, in every word that issues from our mouth, absolute truth. I say cultivate, because to very few people — as may be noticed of most young children — does truth, this rigid, literal veracity, come by nature. To many, even who love it and prize it dearly in others, it comes only after the self-control, watchfulness, and bitter experience of years. »
— Dinah Craik
 
« Konstanta kaj ofta demandado estas la unua ŝlosilo al saĝo... Ĉar per dubado ni estas gvidataj esplori, kaj per esploro ni perceptas la veron. »
— Peter Abelard
 
« En mia muziko, mi provas ludi la veron de tio, kio mi estas. La kialo estas malfacila, ĉar mi ŝanĝas la tutan tempon. » « (angle) In my music, I'm trying to play the truth of what I am. The reason it's difficult is because I'm changing all the time. »
— Charles Mingus
 
« Vero persvadas per instruado, sed ne instruas per persvado»
— Tertuliano
 
« Por konvinki iun pri la vero, ne sufiĉas eldiri ĝin, sed prefere oni devas trovi la vojon de eraro al vero. »
— Ludwig Wittgenstein
 
« Mi havis la bonŝancon kaj okazon reveni hejmen kaj diri la veron; multaj soldatoj, kiel Pat Tillman... ne havis tiun ŝancon. La vero pri milito ne ĉiam estas facila. La vero estas ĉiam pli heroa ol la propagando. » « (angle) I had the good fortune and opportunity to come home and to tell the truth; many soldiers, like Pat Tillman... did not have that opportunity. The truth of war is not always easy. The truth is always more heroic than the hype. »
— Jessica Lynch
 
« Se Dio estas Dio kaj viro kreitaĵo laŭ bildo de la dia inteligento, lia plej nobla funkcio estas la serĉo de vero. » « (angle) If God be God and man a creature made in image of the divine intelligence, his noblest function is the search for truth. »
— Morris West
 
« Militoj produktas multajn fikciajn rakontojn, kelkaj el ili estas rakontitaj ĝis ili estas kredataj kiel veroj. » « (angle) Wars produce many stories of fiction, some of which are told until they are believed to be true. »
— Ulysses S. Grant
 
« Bonaj verkistoj difinas la realon; malbonuloj nur rediras ĝin. Bona verkisto transformas fakton en veron; malbona verkisto plej ofte plenumos la malon. » « (angle) Good writers define reality; bad ones merely restate it. A good writer turns fact into truth; a bad writer will, more often than not, accomplish the opposite. »
— Edward Albee
 
« Poetoj estas ĉiu, kiu amas, kiu sentas grandajn verojn, kaj diras al ili; kaj la vero de veroj estas amo. » « (angle) Poets are all who love, who feel great truths, And tell them; and the truth of truths is love. »
— Philip James Bailey
 
« Nek la glavo de papoj, nek la kruco, nek la bildo de morto - nenio haltigos la marŝon de la vero. Mi skribis tion, kion mi sentis, kaj tion mi predikis per fida spirito. Mi estas konvinkita, ke post mia detruo la instruoj de falsaj profetoj kolapsos. »
— Ferenc Dávid
 
« La plej granda amiko de Vero estas la tempo, ĝia plej granda malamiko estas Antaŭjuĝo, kaj ĝia konstanta kunulo Humileco. » « (angle) The greatest friend of Truth is time, her greatest enemy is Prejudice, and her constant companion Humility. »
— Charles Caleb Colton
 
« Mezurita objektive, tio, kion viro povas eltiri de Vero per pasia strebado estas tute senfina. Sed la strebado liberigas nin de la ligoj de la memo kaj igas nin kamaradoj de tiuj, kiuj estas la plej bonaj kaj la plej grandaj. »
— Albert Einstein
 
« Mi estas por vero, ne gravas kiu diras ĝin. Mi estas por justeco, ne gravas kiu estas por aŭ kontraŭ. » « (angle) I'm for truth, no matter who tells it. I'm for justice, no matter who it's for or against. »
— Malcolm X
 
« Arto havas duoblan vizaĝon, de esprimo kaj iluzio, same kiel scienco havas duoblan vizaĝon: la realeco de eraro kaj la fantomo de vero. »
— René Daumal
 
« Mi ne havas problemon, ke iu uzas siajn talentojn por sukcesi, mi simple ne pensas, ke la plej alta celo estas sukceso. Aĵoj kiel libereco kaj plivastigo de scioj estas super sukceso, preter la personoj. Persona sukceso ne estas malĝusta, sed ĝi estas limigita en graveco, kaj post kiam vi havas sufiĉe da ĝi, estas domaĝe strebi al tio anstataŭ al vero, belecojusteco» « (angle) I don't have a problem with someone using their talents to become successful, I just don't think the highest calling is success. Things like freedom and the expansion of knowledge are beyond success, beyond the personal. Personal success is not wrong, but it is limited in importance, and once you have enough of it it is a shame to keep striving for that, instead of for truth, beauty, or justice. »
— Richard Stallman
 
« Mi ne pensas diskursive. Ne tiel multe mi alvenas al vero, sed mi komencas el ĝi. »
— Nikolai Berdyaev
 
« La spirito de vero kaj la spirito de libereco - jen la kolonoj de socio»
— Henrik Ibsen
 
« La poeto estas mensogulo, kiu ĉiam diras la veron. »
— Jean Cocteau
 
« Kio estas humileco sed tutvereco? Ne estas vera diferenco»
— Walter Hilton
 
« Bonaj libroj diras la veron, eĉ kiam temas pri aferoj, kiuj neniam estis kaj neniam estos. Ili estas veremaj en alia maniero. »
— Stanisław Lem
 
« Niaj mensogoj malkaŝas pli multe pri ni ol niaj veroj. » « (angle) Our lies reveal as much about us as our truths. »
— J. M. Coetzee
 
« Ĉiuj veroj estas facile kompreneblaj post kiam ili estas malkovritaj; la afero estas malkovri ilin. »
— Galilejo
 
« Kio plej plaĉas al mi estas tia komplika fuŝita vero, vi scias... tiu tiel malperfekta, ke vi scias, ke ĝi estas vera. » « (angle) What I like best is the kind of complicated messed up truth, you know … the one that's so imperfect that you know it's true. »
— Miranda July
 
« Ĉiuj devas revi. Ni revas doni al ni esperon. Ĉesi revi - nu, tio estas kiel diri, ke vi neniam povos ŝanĝi vian sorton. Ĉu tio ne estas vero? » « (angle) Everyone must dream. We dream to give ourselves hope. To stop dreaming — well, that’s like saying you can never change your fate. Isn’t that true? »
— Amy Tan
 
« Kiam aliaj demandis la veron pri mi, mi estis konvinkita, ke ili ne volas la veron, sed iluzion, kun kiu ili povus vivi. » « (angle) When others asked the truth of me, I was convinced it was not the truth they wanted, but an illusion they could bear to live with. »
— Anaïs Nin
 
« La vivo estas mallonga kaj la vero funkcias longe kaj vivas longtempe: permesu al ni diri la veron. »
— Arthur Schopenhauer
 
« Tio estas la serĉo de la vero, ne posedo de la vero, kiu estas la maniero de filozofio. Ĝiaj demandoj estas pli gravaj ol ĝiaj respondoj, kaj ĉiu respondo fariĝas nova demando. »
— Karl Jaspers
 
« Amara ŝerco, kiam ĝi tro proksimiĝas al la vero, postlasas akran pikon malantaŭ ĝi. » « (Latine)Asperæ facetiæ, ubi nimis ex vero traxere, Acram sui memoriam relinquunt. »
— Tacito, Annales
 
« Du veroj kun kontraŭdira aspekto estas kelkfoje nenio pli ol du komplementaj fragmentoj de la sama vero. »
— Gustave Le Bon
 
« Kontraŭdiro ne estas signo de malvero, nek la manko de kontraŭdiro estas signo de vero. »
— Blaise Pascal
 
« Mi kredas, ke la vero havas nur unu vizaĝon: tiun de perforta kontraŭdiro. »
— Georges Bataille
 
« Mi preferus esti diablo en alianco kun vero, ol anĝelo en alianco kun malvero»
— Ludwig Feuerbach
 
« Vero estas la sola merito, kiu donas dignon kaj valoron al historio» « (angle) Truth is the only merit that gives dignity and worth to history. »
— John Dalberg-Acton, 1-a barono Acton
 
« La kredo, ke ekzistas nur unu vero kaj ke oni mem posedas ĝin, ŝajnas al mi la plej profunda radiko de ĉio, kio estas malbona en la mondo. »
— Max Born
 
« Ni ne timas sekvi veron kien ajn ĝi kondukas, nek toleri ian eraron, kondiĉe ke racio rajtu kontraŭbatali ĝin. » « (angle) Ni ne timas sekvi veron kien ajn ĝi kondukas, nek toleri ian eraron, kondiĉe ke racio rajtas kontraŭbatali ĝin. »
— Thomas Jefferson
 
« Malbono disvastiĝas kun la vento; vero kapablas disvastiĝi eĉ kontraŭ ĝi. »
— Jogananda
 
« Mi gvidas vin serĉi veron el la faktoj de la historiaj kondiĉoj de nia socio kaj identigi la problemojn. La ĝustaj solvoj venos per la ĝusta identigo de la problemoj. »
— Zulfikar Ali Bhutto
 
« Hieraŭ ni obeis reĝojn kaj fleksis niajn kolojn antaŭ imperiestroj. Sed hodiaŭ ni genuas nur al vero, sekvas nur belecon kaj obeas nur amon»
— Ĝibran Ĥalil Ĝibran
 
« Neniam venas punkto, kie teorio povas esti vera. Plej multe, kion oni povas pretendi pri ia teorio, estas, ke ĝi dividis la sukcesojn de ĉiuj siaj rivaloj kaj ke ĝi trapasigis almenaŭ unu teston, kiun aliaj malsukcesis» « There never comes a point where a theory can be said to be true. The most that one can claim for any theory is that it has shared the successes of all its rivals and that it has passed at least one test which they have failed. »
— Alfred Jules Ayer
 
« Ni ĉiuj - plenkreskuloj kaj infanoj, verkistoj kaj legantoj - havas la devon revi. Ni havas la devon imagi. Estas facile ŝajnigi, ke neniu povas ŝanĝi ion ajn, ke ni estas en mondo, en kiu la socio estas grandega kaj la individuo estas malpli ol nenio: atomo en muro, rizgrejno en rizkampo. Sed la vero estas, ke individuoj ree ŝanĝas sian mondon, individuoj faras la estontecon, kaj ili faras ĝin imagante, ke aferoj povas esti malsamaj. » « (angle) We all – adults and children, writers and readers – have an obligation to daydream. We have an obligation to imagine. It is easy to pretend that nobody can change anything, that we are in a world in which society is huge and the individual is less than nothing: an atom in a wall, a grain of rice in a rice field. But the truth is, individuals change their world over and over, individuals make the future, and they do it by imagining that things can be different. »
— Neil Gaiman
 
« Vereco ne konsistas en diri, sed en la intenco komuniki la veron. » « (angle) Veracity does not consist in saying, but in the intention of communicating truth. »
— Samuel Taylor Coleridge

Martin Heidegger

redakti
 
« Filozofio ne povos realigi tujan transformon de la nuna stato de la mondo. Ĉi tio ne nur estas filosofía vero, sed pri ĉiuj nur homaj pensoj kaj penoj. Nur dio povas savi nin. »
— Martin Heidegger
 
« Lingvo estas la domo de la vero de Esti. »
— Martin Heidegger

Rabindranath Tagore

redakti
 
« Se vi fermas la pordon al ĉiuj eraroj, ankaŭ la vero restos ekstere. »
— Rabindranath Tagore
 
« Fanatikeco provas teni veron sekura en sia mano
Kun tenilo, kiu mortigas ĝin. »
— Rabindranath Tagore
 
« La vero venas kiel konkeranto nur ĉar ni perdis la arton ricevi ĝin kiel gasto. »
— Rabindranath Tagore

Erich Fromm

redakti
 
« ...ĉia vero estas konsiderata relativa. Vero estas rigardata kiel metafizika nocio; se iu diras, ke li deziras trovi la veron, do “progresemaj” pensantoj de nia jarcento konsideras lin postrestinta. Oni asertas, ke vero estas io tute subjektiva, preskaŭ afero de la gusto; ke scienca pensado devas esti apartigita de la subjektivaj faktoroj; ke ĝia tasko konsistas en esplorado de la mondo senpartie kaj sen interesiĝo; ke sciencisto devas aliri la faktojn kun sterilaj manoj kiel kirurgo al la paciento ktp. Tiu relativismo, kiu ofte sin prezentas sub la nomo de empiriismopozitivismo kaj referencas al neceso de preciza uzado de la vortoj, kaŭzas tion, ke la pensado perdas sian ĉefan stimulon — interesiĝon de la pensanto; la sciencisto transformiĝas je maŝino por registrado de la “faktoj”. »
— Erich Fromm, Fuĝo for de libereco [1941]
 
« En infanaĝo ĉiu homo trapasas etapon de malforteco kaj la vero estas la plej forta armilo de la malfortuloj. »
— Erich Fromm, Fuĝo for de libereco [1941]
 
« ...neniam antaŭe la vortoj estis uzataj por kaŝado de la vero tiom abunde kiel hodiaŭ. Perfido de aliancanoj nomiĝas pacigo, milita agreso estas maskata kiel defendo kontraŭ atako, konkerado de etaj popoloj okazas sub la nomo de traktato pri amikeco kaj kruelega subpremado de la tuta nacio plenumiĝas je la nomo de nacional-socialismo. Objektoj de la samaj fiuzoj iĝis la vortoj “demokratio”, “libereco” kaj “individuismo”. Ekzistas nur unu ebleco difini veran diferencon inter demokratio kaj faŝismo. Demokratio estas sistemo, kreanta ekonomiajn, politikajn kaj kulturajn kondiĉojn por plena evoluo de la individuo. Faŝismo — kiel ajn ĝi sin nomus — estas la sistemo, iganta la individuon subiĝi al eksteraj celoj kaj malfortiganta evoluon de lia vera indiviueco. »
— Erich Fromm, Fuĝo for de libereco [1941]
 
« La vero estas pova, sed de praktika vidpunkto oble pli pova estas prisilentado de la vero. »
— Erich Fromm, La sana socio [1955]

José Ortega y Gasset

redakti
 
« Pasinteco havas sian veron. Se ne atenti ĝin, ĝi revenos por subteni ĝin kaj samtempe subtenos sian malveron»
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« La teoriaj veroj estas ne nur diskuteblaj, sed la tuta forto kaj senco ilia estas en tiu diskutebleco; ili naskiĝis en diskuto, vivas dum estas diskutataj, kaj ekzistas sole por daŭrigo de la diskuto. Sed la sorto — tio, kio iĝos aŭ ne iĝos la vivo — estas nediskutebla. Oni akceptas ĝin aŭ rifuzas. Akceptinte, oni iĝas si mem; rifuzinte, oni neas kaj anstataŭigas sin mem. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)

Morteza Mirbaghian

redakti
 
« En botelo da biero, estas multege da vero. »
— Morteza Mirbaghian
 
« Infano diras la veron, sen trinkadi bieron. »
— Morteza Mirbaghian
 
« Nek eterne daŭras vespero, nek eterne kaŝeblas vero. »
— Morteza Mirbaghian
 
« Mensogulo diras veron, nur kiam trinkas bieron. »
— Morteza Mirbaghian
 
« Amare gustas Vero, diru ĝin kun sukero»
— Morteza Mirbaghian
 
« Formikoj serĉas sukeron, filozofoj serĉas veron. »
— Morteza Mirbaghian

Arthur Conan Doyle

redakti
 
« Kiam vi forigis la neeblon, ĉio, kio restas, eĉ se neverŝajna, devas esti la vero. » « (angle) When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. »
— Arthur Conan DoyleThe Sign of the Four (Sherlock Holmes)
 
« Kiam vi forigis la neeblon, ĉio, kio restas, eĉ se neverŝajna, devas esti la vero. » « (angle) When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. »
— Arthur Conan Doyle, The Sign of the Four (Sherlock Holmes)

Proverboj

redakti
 
« En vino estas vereco. » « In vino veritas. »
— Latina proverbo

Vidu ankaŭ

redakti