Revo

fikciaĵo imagata dum dormo
Pierre-Cécile Puvis de Chavannes 003.jpg
  • La homoj, kiuj laboras ne povas revi. Kaj saĝeco devenas de la revoj.
  • Niaj revoj, dank’al kiuj ni prosperas je pli bone nin rekoni. Dank’al tiu rekonado kaj tiu akirita pasio, ni aliigas la vivon profite niajn revojn
  • Ni difinu la revvago, tiun enan vibrado de la animo kien kolektiĝas kaj iel perdiĝas en misteran konfuzecon ĉiaj sentumaj kaj pensaj voluptoj.
  • Enuo kaj revado fundamentas internan la vivon.
  • Revoj ! Ĉiam la revoj ! Ĉiu homo kunportas en si sian dozon da opio naturan
  • La patro ŝatas tiun vidaĵon de l’infan’ sternita meze de l’libroj, forestanta. La vizaĝon, kiun revvagoj taŭzas, estas tiom bele, tiom dolĉe ĝin ŝtelvidi.
  • Feliĉas tiu, kiu sekvas siajn revojn, kaj dume ne forgesas siajn devojn.