Difino de vanta laŭ PIV 1. Ne valorante atenton aŭ prizorgon pro sia malgraveco aŭ nedaŭreco. 2. Amanta posedi kaj montradi bagatelaĵojn, malmodesta