Ŝanĝo estas koncepto kiu markas la transiron kiu okazas kiam oni transiras el stato al alia, ekzemple: la koncepto de statoŝanĝo de la materio en fiziko (solida, likva kaj gasa) aŭ de la personoj en sia civila stato (fraŭlo, edzo, divorcita aŭ vidvo); aŭ la krizoj, aŭ revolucioj en ĉiu ajn kampo de tiuj studataj de la sociaj sciencoj, ĉefe de la historio, kiu povas esti konsiderita kiel scienco de la ŝanĝo.

Ŝanĝo
Ŝanĝo
Ŝanĝo
Aliaj projektoj
Ŝanĝo en Vikipedio
Ŝanĝo en Komuneja kategorio

Citaĵoj

redakti
 
« La ŝanĝojn povas fari nur malkontentuloj. Kaj nun estas tro multe da malkontentuloj. » « Изменения способны сделать только недовольные люди. А сейчас слишком много недовольных. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][1]
 
« Kiu edziĝas, tiu ŝanĝiĝas. »
— Ludoviko Lazaro ZamenhofProverbaro Esperanta #989
 
« Simple havi regulojn ne ŝanĝas la aferojn, kiujn homoj volas fari. Vi devas ŝanĝi stimulojn» « (angle) Simply having rules does not change the things that people want to do. You have to change incentives. »
— Jimmy Wales
 
« Futuristoj kaj komuna prudento konsentas, ke granda ŝanĝo, tutmonde, en vivmaniero kaj moralaj gvidlinioj baldaŭ fariĝos absoluta neceso. » « (angle) Futurists and common sense concur that a substantial change, worldwide, in life style and moral guidelines will soon become an absolute necessity. »
— Roger Wolcott Sperry
 
« Vojaĝado ŝanĝas vin. Dum vi trairas tiun ĉi vivon kaj tiun ĉi mondon, vi iomete ŝanĝas aferojn, vi lasas spurojn, kvankam malgrandaj. Kaj kompense, vivo - kaj vojaĝoj - lasas spurojn sur vi. Plej ofte tiuj markoj - sur via korpo aŭ sur via koro - estas belaj. Tamen ofte ili doloras. » « (angle) Travel changes you. As you move through this life and this world you change things slightly, you leave marks behind, however small. And in return, life — and travel — leaves marks on you. Most of the time, those marks — on your body or on your heart — are beautiful. Often, though, they hurt. »
— Anthony Bourdain
 
« Nur en kresko, reformo kaj ŝanĝo, sufiĉe paradokse, estas trovebla vera sekureco. » « (angle) Only in growth, reform, and change, paradoxically enough, is true security to be found. »
— Anne Morrow Lindbergh
 
« La ĉirkaŭaĵo de la homa vivo ŝanĝiĝis pli rapide kaj pli amplekse en la lastaj jaroj ol iam antaŭe. Kiam medio ŝanĝiĝas, devas ekzisti responda ŝanĝo en la vivo. Tiu ŝanĝo devas esti tiel granda, ke ĝi ne probable finiĝos post jardeko aŭ generacio» « (angle) The environment of human life has changed more rapidly and more extensively in recent years than it has ever changed before. When environment changes, there must be a corresponding change in life. That change must be so great that it is not likely to be completed in a decade or in a generation. »
— Charles Lindbergh
 
« Daŭra ŝanĝo estas serio de kompromisoj. Kaj kompromiso estas bonaj, se viaj valoroj ne ŝanĝiĝas. » « (angle) Lasting change is a series of compromises. And compromise is all right, as long your values don't change. »
— Jane Goodall
 
« Mi neniam speciale impresiĝis pri la heroaĵoj de homoj konvinkitaj, ke ili estas ŝanĝantaj la mondon. Min pli timigas tiuj, kiuj luktas por fari unu malgrandan diferencon post alia. » « (angle) I have never been especially impressed by the heroics of people convinced that they are about to change the world. I am more awed by those who struggle to make one small difference after another. »
— Ellen Goodman]]
 
« Viro estas estaĵo de espero kaj inventemo, kiuj ambaŭ neas la ideon, ke aferoj ne povas esti ŝanĝitaj. » « (angle) Man is a creature of hope and invention, both of which belie the idea that things cannot be changed. »
— Tom Clancy
 
« Aŭtuno al vintro, vintro al printempo,
Printempo al somero, somero al aŭtuno, -
Do ruliĝas la ŝanĝiĝanta jaro, kaj tiel ni ŝanĝiĝas;
Moviĝo tiel rapida, ke ni ne scias, ke ni moviĝas. »
 « (angle) Autumn to winter, winter into spring,
Spring into summer, summer into fall, —
So rolls the changing year, and so we change;
Motion so swift, we know not that we move. »
— Dinah Craik
 
« Ni vivis laŭ la supozo, ke tio, kio estis bona por ni, estus bona por la mondo. Ni eraris. Ni devas ŝanĝi niajn vivojn, tiel ke eblos vivi laŭ la kontraŭa supozo, ke tio, kio estas bona por la mondo, estos bona por ni.... » « (angle) We have lived by the assumption that what was good for us would be good for the world. We have been wrong. We must change our lives, so that it will be possible to live by the contrary assumption that what is good for the world will be good for us. … »
— Wendell Berry
 
« En mia muziko, mi provas ludi la veron de tio, kio mi estas. La kialo estas malfacila, ĉar mi ŝanĝas la tutan tempon. » « (angle) In my music, I'm trying to play the truth of what I am. The reason it's difficult is because I'm changing all the time. »
— Charles Mingus
 
« Eĉ kiam leĝoj estas skribitaj, ili ne ĉiam devas resti senŝanĝaj. »
— Aristotelo
 
« Filozofo estas amanto de saĝo, ne de scio, kiu malgraŭ ĉiuj siaj grandaj uzoj finfine suferas pro la kripliga efiko de efemereco. Ĉiu scio estas pasema, ligita al la mondo ĉirkaŭ ĝi kaj submetata al ŝanĝo dum la mondo ŝanĝiĝas, dum saĝo, vera saĝo estas eterna, neŝanĝebla. »
— Shashi Tharoor
 
« La signifo, kiun mi elektis, tiu, kiu ŝanĝis mian vivon: Venki timon, jen mirindaĵo. »
— Esĥilo
 
« Mi kredas, ke ni havas neinversigeblan tendencon al pli da libereco kaj demokratio, sed tio povus ŝanĝiĝi. » « (angle) I believe we are on an irreversible trend towards more freedom and democracy, but that could change. »
— Dan Quayle
 
« Mi akceptas neniun absolutan formuloj por vivi. Neniu antaŭpensita kodo povas vidi antaŭen ĉion, kio povas okazi en la vivo de homo. Dum ni vivas, ni kreskas kaj niaj kredoj ŝanĝiĝas. Ili devas ŝanĝiĝi. Do mi pensas, ke ni devas vivi kun tiu ĉi konstanta malkovro»
— Martin Buber
 
« Ĉiuj devas revi. Ni revas doni al ni esperon. Ĉesi revi - nu, tio estas kiel diri, ke vi neniam povos ŝanĝi vian sorton. Ĉu tio ne estas vero» « (angle) Everyone must dream. We dream to give ourselves hope. To stop dreaming — well, that’s like saying you can never change your fate. Isn’t that true? »
— Amy Tan
 
« Esti katalizilo estas la ambicio plej taŭga por tiuj, kiuj vidas la mondon en konstanta ŝanĝo, kaj kiuj sen pensi ke ili povas regi ĝin, volas influi ĝian direkton» « (angle) To be a catalyst is the ambition most appropriate for those who see the world as being in constant change, and who, without thinking that they can control it, wish to influence its direction. »
— Teodore Zeldin
 
« La Lingva Scienco instruis al ni, ke estas ordo kaj saĝo en ĉiuj lingvoj kaj eĉ la plej malnoblaj ĵargonoj enhavas la ruinojn de iama grandeco kaj beleco. La Scienco de Religio, mi esperas, produktos similan ŝanĝon en niaj vidpunktoj pri barbaraj formoj de fido kaj adoro» « (angle) The Science of Language has taught us that there is order and wisdom in all languages, and even the most degraded jargons contain the ruins of former greatness and beauty. The Science of Religion, I hope, will produce a similar change in our views of barbarous forms of faith and worship. »
— Max Müller
 
« Mi neniam speciale impresiĝis pri la heroaĵoj de homoj konvinkitaj, ke ili estas ŝanĝantaj la mondon. Min pli timigas tiuj, kiuj luktas por fari unu malgrandan diferencon post alia. » « (angle) I have never been especially impressed by the heroics of people convinced that they are about to change the world. I am more awed by those who struggle to make one small difference after another. »
— Ellen Goodman
 
« Kiam ŝanĝo estas absoluta, restas neniu estaĵo por plibonigi kaj neniu direkto estas fiksita por ebla plibonigo: kaj kiam sperto ne estas konservita, kiel ĉe sovaĝuloj, infanaĝo estas eterna. Tiuj, kiuj ne povas memori la pasintecon, estas kondamnitaj ripeti ĝin. »
— George Santayana
 
« Estas ŝanĝo, daŭra ŝanĝo, nepra ŝanĝo, kiu estas la reganta faktoro en la socio hodiaŭ. Neniu prudenta decido povas esti plu prenita sen konsideri ne nur la mondon kiel ĝi estas, sed la mondon kiel ĝi estos... » « (angle) It is change, continuing change, inevitable change, that is the dominant factor in society today. No sensible decision can be made any longer without taking into account not only the world as it is, but the world as it will be … »
— Isaac Asimov
 
« La mondo estas ŝanĝanta: mi sentas ĝin en la akvo, mi sentas ĝin en la tero kaj mi flaras ĝin en la aero» « (angle) The world is changing: I feel it in the water, I feel it in the earth, and I smell it in the air. »
— John Ronald Reuel Tolkien
 
« Estas la plej granda eraro pensi, ke la homo estas ĉiam la sama. Viro neniam estas la sama por longa tempo. Li daŭre ŝanĝiĝas. Li malofte restas la sama eĉ dum duonhoro. »
— George Gurdjieff
 
« Nenio en la mondo estas konstanta kaj ni estas malsaĝaj kiam ni petas ke io daŭru, sed certe ni estas ankoraŭ pli malsaĝaj ne ĝoji pro ĝi dum ni havas ĝin. Se ŝanĝo estas la esenco de ekzisto, oni pensus, ke estas nur prudente fari ĝin la premiso de nia filozofio» « (angle) Nothing in the world is permanent, and we're foolish when we ask anything to last, but surely we're still more foolish not to take delight in it while we have it. If change is of the essence of existence one would have thought it only sensible to make it the premise of our philosophy. »
— William Somerset Maugham
 
« Ni ĉiuj - plenkreskuloj kaj infanoj, verkistoj kaj legantoj - havas la devon revi. Ni havas la devon imagi. Estas facile ŝajnigi, ke neniu povas ŝanĝi ion ajn, ke ni estas en mondo, en kiu la socio estas grandega kaj la individuo estas malpli ol nenio: atomo en muro, rizgrejno en rizkampo. Sed la vero estas, ke individuoj ree ŝanĝas sian mondon, individuoj faras la estontecon, kaj ili faras ĝin imagante, ke aferoj povas esti malsamaj. » « (angle) We all – adults and children, writers and readers – have an obligation to daydream. We have an obligation to imagine. It is easy to pretend that nobody can change anything, that we are in a world in which society is huge and the individual is less than nothing: an atom in a wall, a grain of rice in a rice field. But the truth is, individuals change their world over and over, individuals make the future, and they do it by imagining that things can be different. »
— Neil Gaiman
 
« Ŝajnas al mi, ke iu sentema persono devas vidi, ke perforto ne ŝanĝas la mondon kaj se tio okazas, tiam estas nur provizore. » « (angle) It seems to me that any sensible person must see that violence does not change the world and if it does, then only temporarily. »
— Martin Scorsese
 
« Vi havas viajn pensojn kaj mi havas miajn. Jen la fakto kaj vi ne povas ŝanĝi tion eĉ se vi mortigos min. »
— Ba Jin

Eric Hoffer

redakti
 
« ...rezistado al al ŝanĝoj kaj soifo de la ŝanĝoj radikas en la samaj vivkonceptoj, ĉe tio la rezistado al la ŝanĝoj povas esti same forta kiel la soifo de la ŝanĝoj. »
— Eric Hoffer, La vera kredanto [1951]
 
« Homoj, sentantaj timon antaŭ la ĉirkaŭa mondo, iel ajn malbone ili vivu, ne pensas pri la ŝanĝoj. »
— Eric Hoffer, La vera kredanto [1951]
 
« La mizeruloj ankaŭ staras en pia timo antaŭ la ĉirkaŭa mondo, timante la ŝanĝojn. Severaj ekzamenoj per malsato kaj malvarmo faras la vivon malfacila, tamen la konservativismo de la malriĉuloj estas same profunda kiel la konservativismo de la privilegiitoj. La konservativismo de la malriĉuloj estas la sama faktoro de konservado de la ekzistanta socia ordo kiel la konservativismo de la riĉuloj»
— Eric Hoffer, La vera kredanto [1951]
 
« Do diferenco inter la konservativulo kaj radikalulo konsistas plejparte en diferenco de iliaj rigardoj al estonteco. Timo antaŭ estonteco igas nin sin apogi sur nuntempon kaj kroĉiĝi al ĝi dum kredo je estonteco faras nin pli akceptemaj rilate la ŝanĝojn. »
— Eric Hoffer, La vera kredanto [1951]
 
« Por ĵeti sin komplete en entreprenon, ligitan al grandaj ŝanĝoj, homoj devas esti ekstreme malkontentaj, ne tre malriĉaj kaj havi tian senton, ke, posedante povegan doktrinon, senpekan gvidanton aŭ novajn metodojn, ili ricevas aliron al la fonto de la ĉiovenka forto. Samtempe ili devas havi troiigitan imagon pri eblecoj kaj perspektivoj de estonteco. Kaj fine ili devas esti tute nesciaj pri malfacilaĵoj, ligitaj al ilia entrepreno. Sperto tiukaze estas obstaklo. Homoj, komenciĝintaj la Francan revolucion, havis nenian politikan sperton. Same kiel la bolŝevistoj, kaj la nazioj, kaj la revoluciuloj de Azio. Sperta homo aperas poste, li aniĝas al la movado kiam ĝi jam moviĝas. Angla politika sperto verŝajne gardas la anglon de la amasaj movadoj. »
— Eric Hoffer, La vera kredanto [1951]
 
« Disdegna traktado de nuntempo helpas al profetado. El bone akomoditaj al la vivo homoj formiĝas malbonaj profetoj. Aliflanke tiuj kiuj batalas kontraŭ nuntempo, pli bone rimarkas burĝonojn de estonteco kaj pli bone vidas semojn de la ŝanĝo kaj de ebleco de etaj iniciatoj. »
— Eric Hoffer, La vera kredanto [1951]
 
« Agrabla vivo malebligas al ni rimarki eblecon de drastaj ŝanĝoj. Ni forte teniĝas je tio, kion ni nomas nia komuna saĝo, nia praktika traktado de la aferoj. Fakte tio estas nuraj nomoj de nia totala absorbiteco je nuntempo. Sento de sia agrabla, sennuba ekzistado estas tiom forta, ke aliaj realaj aferoj, senpere al ni minacantaj, ŝajnas malklaraj kaj neeblaj. Kiam ja okazas, ke la kutima vivordo rompiĝas, nome ili, tiel nomataj praktikemaj homoj, trafitaj surprize, aspektas kiel nerealistoj-revantoj, kroĉiĝantaj al la jam neekzistanta. »
— Eric Hoffer, La vera kredanto [1951]

Referencoj