Vivo

Proceso per kiu estaĵoj dinamike evoluas kaj reproduktiĝas kontraste kun senviva materio
(Alidirektita el Vivanto)

Vivo estas karakterizaĵo kiu karakterizas fizikajn unuojn kiuj havas biologiajn procezojn disde tiuj kiuj ne tion havas, ĉu tiaj funkcioj jam ĉesis (morto), aŭ ĉar al ili mankas tiaj funkcioj kaj estas klasifikitaj kiel senvivaj.

Vivo
Vivo
Vivo
Aliaj projektoj
Vivo en Vikipedio
Vivo en Komuneja kategorio
Vivo en Vikivortaro

Citaĵoj

redakti

Erich Fromm

redakti
 
« [pri mezepoko] Kvankam tiutempe ne ekzistis individuismo en la nuna senco de nelimigita elekto de vivovojoj (tiu libereco de elekto grandparte estas abstrakta), tamen havevblis sufiĉe multe da manifestiĝoj de konkreta individuismo en reala vivo»
— Erich Fromm, Fuĝo for de libereco [1941]
 
« Komuna trajto de la tuta aŭtoritata pensado konsistas en konvinko, ke la vivo estas difinata de la fortoj, troviĝantaj ekster la homo, ekster liaj interesoj kaj deziroj. La sola ebla feliĉo konsistas en subiĝo al tiuj ĉi fortoj. »
— Erich Fromm, Fuĝo for de libereco [1941]
 
« La vivo havas propran dinamikon: homo devas kreski, li devas montri sin, devas travivi sian vivon. Evidente se tiu tendenco estas subpremata, energio, direktita al la vivo, disfalas kaj transformiĝas je energio, direktita al detruado. Alivorte la strebo al la vivo kaj la inklino al detruado estas ne reciproke sendependaj faktoroj, sed estas ligitaj je inversa dependeco. Ju pli manifestiĝas strebo al la vivo, ju pli plene la vivo realiĝas, des malpli fortaj estas detruaj tendencoj; ju pli strebo al la vivo estas subpremata, des pli forta estas inklino al detruado. Detruemo estas rezulto de netravivita vivo. »
— Erich Fromm, Fuĝo for de libereco [1941]
 
« La nuntempa homo soifas la vivon, sed ĉar li estas roboto, la vivo ne povas signifi por li spontanean agadon, do li kontentiĝas je iuj ajn surogatoj de ekscitiĝo: drinkado, sporto aŭ travivado de aliulaj kaj elpensitaj pasioj sur ekrano. »
— Erich Fromm, Fuĝo for de libereco [1941]
 
« …en la vivo haveblas nur unu senco — la vivo mem. »
— Erich Fromm, Fuĝo for de libereco [1941]

Eric Hoffer

redakti
 
« Certeco pri si mem povas esti limigita, sed kredo je sia lando, je sia religio, raso aŭ je sia “sankta afero” devas esti totala kaj senkompromisa. Neplena transformiĝo ne povos elpremi el ni kaj forigi nian “mi”, kiun ni volas forgesi. Certeco pri tio, ke ni akiris ion tian por kio indas vivi ne povas esti se ni ne pretas por tio fordoni nian vivon. Nia unua vivo estis nekorekteble fuŝita aŭ kvazaŭ preterlasita, kaj ni devis trovi iun alian vivon — preteco ja morti por tiu ĉi alia, elektita vivo nur pruvas pravecon de nia elekto. »
— Eric Hoffer, La vera kredanto [1951]
 
« Tiuj, kiuj konsideras sian vivon rompita kaj vane malŝparita, strebas pli al egaleco kaj frateco ol al libereco»
— Eric Hoffer, La vera kredanto [1951]
 
« Perdi la vivon signifas perdi nur nuntempon kaj kiam perdiĝas fuŝita, nenion kosta nuntempo, estas klare ke perdiĝas malmulto. »
— Eric Hoffer, La vera kredanto [1951]
 
« Disdegna traktado de nuntempo helpas al profetado. El bone akomoditaj al la vivo homoj formiĝas malbonaj profetoj. »
— Eric Hoffer, La vera kredanto [1951]
 
« Agrabla vivo malebligas al ni rimarki eblecon de drastaj ŝanĝoj»
— Eric Hoffer, La vera kredanto [1951]
 
« La vivantaj per plensanga kaj plenvalora vivo homoj kutime ne volas morti nek por propraj interesoj, nek por la patrujo, nek por iu ajn “sankta afero”. »
— Eric Hoffer, La vera kredanto [1951]
 
« Ne tiom absurdas, kiel ŝajnas, ke homoj pretas morti por butono, por flago, por vorto, por opinio, por mito ktp. Inverse, la plej senracie estas fordoni la vivon por ion, kion indas havi. »
— Eric Hoffer, La vera kredanto [1951]

José Ortega y Gasset

redakti
 
« …la mondo subite kreskis kaj kun ĝi kreskis la vivo. Unuavice ĝi iĝis planeda; mi volas diri, ke vivo de ordinara homo enspacigas hodiaŭ la tutan planedon… »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« Nome pro tio, ke vivotempo estas limigita, nome pro tio ke la homoj estas mortontaj, ili hastas superi, akiri ĉion, kio riceveblas tro longe kaj tro malfrue. La Sinjoro, eterne vivanta, ne bezonas aŭton»
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« Eĉ en la plej malbona kazo, kiam la vivo mallarĝiĝas ĝis unusola elirejo, ĉiam haveblas ankaŭ la dua — foriro el la vivo. Sed ja foriro el la vivo ankaŭ estas ĝia parto, same kiel pordo estas parto de la domo»
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« Cirkonstancoj kaj decidoj estas la ĉefaj komponantoj de la vivo. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« Vivi signifas eterne esti kondamnita al libero, eterne decidi kio vi iĝos en tiu ĉi mondo. Kaj decidi senlace kaj senhalte. Eĉ sin lasante senespere al volo de la hazardo, ni faras decidon — ne decidi. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« …antaŭe ordinara homo eĉ ne supozis pri tia vivosenlimeco. Inverse, la vivo estis por li peza sorto. Li ekde naskiĝo perceptis ĝin kvazaŭ amason da obstakloj, al kiuj li devas obei kaj enpremiĝi je destinitan por li fendon. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« Ni estas unuavice tio, kion faras el ni la mondo, kaj la ĉefaj trajtoj de nia animo estas stampitaj sur ĝi de ĉirkaŭaĵo. Tio ja ne mirindas, ĉar vivi signifas enviviĝi en la mondon. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« La vivo kiel ekzameno — jen kio estas la nobla vivo. Nobleco estas difinata per postulemo kaj devo, ne per rajtoj. Noblesse oblige [france: Nobleco devigas]. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« …kiam al la ordinara homo la mondo kaj la vivo vaste malfermiĝis, lia animo al ili fermiĝis komplete. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« Aristokrato heredas, do alproprigas vivkondiĉojn, kiujn kreis ne li kaj kies ekzistado ne estas nature ligita al lia kaj nur lia vivo. Ekde naskiĝo li tuj kaj senpense eniĝas je la kerno de siaj riĉaĵoj kaj privilegioj. Interne nenio parencigas lin al ili, ĉar ili devenas ne de li mem. Tio estas grandega kiraskovraĵo, malplena ŝelo de alia vivo, de alia estaĵo, de praulo. Kaj li mem estas nura heredanto, do portas ŝelon de fremda vivo. Kio atendas lin? Kiun vivon li devos vivi — ĉu la sian aŭ de sia praulo? Neniun. Li estas kondamnita reprezenti aliulon, do estas nek si mem, nek aliulo. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« Ĉiu vivo estas lukto; kaj luktas por iĝi si mem. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« Sinki, fali, humiliĝi — tio estas rezigni je si mem, je tiu, en kiu vi devis realiĝi. La vera ekzistado ĉe tio ne malaperas, sed iĝas riproĉa ombro, fantomo, kiu eterne memorigas kiom malnobla estas tiu sorto kaj kiom malsimila ĝi devis iĝi. Tia vivo estas nura malsukcesa sinmortigo»
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« [pri kvazaŭ helpemaj hispanoj, pretaj ĉiĉeroni turistojn] Ĉu mia samlandano vere ien iris? Ĉar tre povas esti kaj ofte estas, ke li faris tion sen ajna neceso, kaj iris nur rigardi fremdan vivon, ĉu ĝi plenigos lian propran aŭ ne. Mi plurfoje konvinkiĝis, ke miaj samlandanoj eliras surstraten kun espero renkonti eksterlandanon, kiun oni povos ĉiĉeroni. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« …la vivo unuarigarde estas ĥaoso, en kiu oni perdiĝas. Homo supozas tion, sed timas alfronti vizaĝon al vizaĝo minacan realon kaj disiĝas de ĝi per fantazia kuliso, sur kiu ĉio estas bildigita simple kaj kompreneble. Li tute ne zorgas pri tio, ke liaj “ideoj” malsimilas al vero — por li tio estas tranĉeoj por pasigi tempon for de la propra vivo, aŭ teruraj grimacoj por fortimigi la realon. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« Helaj kapoj estas tiuj, kiuj seniĝas je fantaziajideoj”, rigardas la vivon de proksime kaj vidas, ke ĉio en ĝi estas diskutebla kaj divenebla, kaj sentas ke li pereas. Kaj ĉar vivi signifas nome senti sin pereanta, nur agnosko de tiu vero kondukas al si mem, helpas akiri sian verecon, elgrimpi sur firman grundon. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« …scienco laŭnature estas forkuro de la vivo (plejparto de la homoj de scienco sin fordonas al ĝi pro timo alfronti vizaĝon al vizaĝo sian propran vivon; tio estas ne helaj kapoj — pro tio eskzistas ilia fama senhelpeco en konkretaj vivcirkonstancoj). »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« …la vivo en la tuta mondo sinkis je maldeca sentempeco… ĉio estas provizora, haste farita, ĉio estas nura prokrasto. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« Ne ekzistas la vivo pli vera, natura, memgvida ol tiu, kiu formiĝas el neeviteblaj eventoj. Kaj ĉio kio estas en niaj manoj, ĉio kion ni rajtas akcepti, rifuzi, anstataŭigi per io alia — ĉio ĉi estas falsaĵoj. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« La vera riĉaĵo de la homo estas riĉaĵo de la homaj eraroj, kolektita dum jarmiloj vivosperto»
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)

Carl Gustav Jung

redakti
 
« Kutime la tuta vivo, kiun ne sukcesis travivi la gepatroj, pro iuj cirkonstancoj, transdoniĝas herede al infanoj, do tiuj lastaj devas ekmarŝi la vivovojon, kiu devos rekompenci la neplenumiton en la vivo de la gepatroj. Pro tio okazas, ke la supermoralaj gepatroj havas, tiel dirite, malmoralajn idojn, ke senrespondeca kaj mallaborema patro havas ekstreme ambician filon ktp. »
— Carl Gustav Jung, La geedzeco kiel psikologia rilato
 
« Kutime ŝanĝoj komenciĝas post alveno de la dua duono de la vivo. La vivomezo estas tempo de la altega psikologia graveco. »
— Carl Gustav Jung, La geedzeco kiel psikologia rilato
 
« La homo tute certe bezonas ĝeneralajn konvinkojn kaj ideojn, kiuj donas sencon al lia vivo kaj helpas al li eltrovi sian lokon en la Universo. La homo kapablas superi tute neimageblajn malfacilaĵojn, se li estas certa, ke tio havas sencon. »
— Carl Gustav Jung, Arketipo kaj simbolo
 
« Destino de la religiaj simboloj estas doni sencon al la homa vivo. »
— Carl Gustav Jung, Arketipo kaj simbolo
 
« Nian nuntempan vivon regas la Diino de Racio, nia plej granda kaj plej tragika iluzio»
— Carl Gustav Jung, Arketipo kaj simbolo
 
« La vivo estas kaj stulta kaj plena je senco. Se ne ridi pri la unua kaj ne pensi pri la dua, ĝi iĝas banala. »
— Carl Gustav Jung, Arketipo kaj simbolo
 
« ...seriozaj problemoj de la vivo neniam komplete solviĝas. Se tamen aperas impreso ke ili estas solvitaj, tio estas klara signo, ke io estas malatentita. Ŝajnas ke signifo kaj celo de la problemo konsistas en ne ĝia solvo, sed en nia senĉesa laboro pri tio. Nur tio savas nin de stultiĝo kaj halto en la evoluo»
— Carl Gustav Jung, Etapoj de la vivo
 
« ...nur malmultaj homoj elektas la [vivon kiel sian arton, dum ĝi estas la plej elstara kaj rara el ĉiuj artoj. »
— Carl Gustav Jung, Etapoj de la vivo
 
« Por la psikoterapeŭto la maljuna homo, kiu ne povas adiaŭi la vivon, ŝajnas same malforta kaj malsana kiel la juna homo, kiu ne kapablas ĉirkaŭkapti la vivon en siaj brakumoj. »
— Carl Gustav Jung, Etapoj de la vivo
 
« Dum la homo, perfidante sian leĝon, maltrafas eblecon iĝi individuo, li perdas sencon de sia vivo. Feliĉe la pardonema kaj longtolerema naturo neniam metis la demandon pri la senco de la vivo en la buŝojn de plejparto de la homoj. Kaj se neniu demandas, do ankaŭ respondi ne necesas. »
— Carl Gustav Jung, Evoluo de la individuo

Morteza Mirbaghian

redakti
 
« Vivu la vivon kun ludo, malrapide kiel testudo»
— Morteza Mirbaghian
 
« Oni devas vivi du fojojn, por koni la vivo-vojon. »
— Morteza Mirbaghian

Zamenhofa proverbaro

redakti
  Pliaj citaĵoj ĉe Zamenhofa proverbaro.
 
« Ne mankas tombo por mortinto nek pano por vivanto. »
— Zamenhofa proverbaro
 
« Elpeli iun el la mondo de la vivuloj. »
— Zamenhofa proverbaro

Aliaj aŭtoroj

redakti
 
« La vivo ne estas io, ĝi ĉiam estas nur ebleco por io. »
— Friedrich Hebbel
 
« En la vivo estas du tragedioj. Unu estas ne atingi efektivigon de sia plej kara deziro. La dua estas atingi ĝin. »
— George Bernard Shaw
 
« Por ne esti konstante turmentitaj sklavoj de l’tempo, ebriiĝu, ebriiĝu senĉese ! Per vino, poezio aŭ virto laŭplaĉe. »
— Charles BEAUDELAIRE
 
« Ni sentas, ke eĉ kiam ĉiaj ajn sciencaj demandoj estos responditaj, ja tamen niaj vivproblemoj ankoraŭ eĉ ne estos ektuŝitaj. »
— Ludwig Wittgenstein
 
« Dum ni biologie regresas, biografie ni progresas. »
— Charlotte BÜHLER
 
« Ĉio al kio ni dediĉas nian vivon, ekas per emocio»
— Konrad Lorenz
 
« La tuta vivo estas puno»
— Seneko la pli juna
 
« (parolante pri malsanulejo) Ĉi tie la malsanuloj sinsekvas tiel, kiel la generacioj sur tero. Sed la generacioj ne resaniĝas. »
— André MALRAUX
 
« La vivo estas formo de ekzistado de proteinaj korpoj. Mi ĝojas, se mia proteina korpo alportas malgrandan utilon al la aliaj proteinaj korpoj. » « Жизнь — способ существования белковых тел. Я рад, если мое белковое тело приносит небольшую пользу другим белковым телам. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Kommersant la 7-an de decembro 2010][1]
 
« Sen amikoj neniu elektus vivi, kvankam li havus ĉiujn aliajn varojn. »
— Aristotelo
 
« La vivo estas ondo, kiu en neniuj du sinsekvaj momentoj de sia ekzisto konsistas el la samaj partikloj. » « (angle) Life is a wave, which in no two consecutive moments of its existence is composed of the same particles. »
— John Tyndall
 
« Kiam mi parolas pri la celo de vivo, mi pensas ne nur pri la homa vivo, sed pri la tuta vivo sur la Tero kaj pri la vivo, kiu devas ekzisti sur aliaj planedoj tra la universo. Nur pri la vivo sur la Tero oni tamen povas paroli kun ajna certeco. Ŝajnas al mi, ke ĉiu vivo sur la Tero, la sumo de vivo sur la Tero, havas celon. » « (angle) When I talk of the purpose of life, I am thinking not only of human life, but of all life on Earth and of the life which must exist upon other planets throughout the universe. It is only of life on Earth, however, that one can speak with any certainty. It seems to me that all life on Earth, the sum total of life upon the Earth, has purpose. »
— Clifford D. Simak
 
« Vivu kvazaŭ vi mortus morgaŭ. Lernu kvazaŭ vi vivus eterne. »
— Mohandas Karamchand Gandhi
 
« Estas nur unu bona afero en la vivo, kaj tio estas amo»
— Guy de Maupassant
 
« La vivo estas mistero por esti vivita, ne problemo por esti solvita. »
— Søren Kierkegaard
 
« Ĉu la vivo ne estas la plej stranga afero, kiun vi iam vidis? » « (angle) Isn't life the strangest thing you've ever seen? »
— Patricia Rozema
 
« Ĝi estas paradoksa sed profunde vera kaj grava principo de vivo, ke la plej verŝajna maniero atingi celon estas celi ne tiun celon mem sed iun pli ambician celon preter ĝi. » « (angle) It is a paradoxical but profoundly true and important principle of life that the most likely way to reach a goal is to be aiming not at that goal itself but at some more ambitious goal beyond it. »
— Arnold Toynbee
 
« La plej belaj homoj, kiujn ni konas, estas tiuj, kiuj konis malvenkon, konis suferon, konis lukton, konis perdon, kaj trovis sian eliron el la profundo. Tiuj ĉi homoj havas estimon, sentemon kaj komprenon de la vivo, kiu plenigas ilin per kompato, mildeco kaj profunda ama zorgo. Belaj homoj ne nur ekzistas. »
— Elisabeth Kübler-Ross
 
« Provu lerni spiri profunde, vere gustumi manĝaĵojn kiam vi manĝas, kaj kiam vi dormas vere dormu. Provu laŭeble esti tute vivanta per ĉiuj viaj fortoj, kaj kiam vi ridas, ridu kiel diable. Kaj kiam vi estu kolera, estu bona kaj kolera. Provu esti viva. Vi baldaŭ mortos» « (angle) Try to learn to breathe deeply, really to taste food when you eat, and when you sleep really to sleep. Try as much as possible to be wholly alive with all your might, and when you laugh, laugh like hell. And when you get angry, get good and angry. Try to be alive. You will be dead soon enough. »
— William Saroyan
 
« La vivo ne estas teorio. Ĝi estas realaĵo, kun enecaj devoj al ĉio kaj ĉiuj. » « (angle) Life is not theory. It is reality, with inherent duties to everything and everyone. »
— Tivadar Csontváry Kosztka
 
« Mi volis vivi mian vivon, por ke homoj eksciu sendube, ke mi vivas, por ke kiam mi fine mortos, homoj sciu la diferencon certe inter mia vivo kaj mia morto. » « (angle) I wanted to live my life so that people would know unmistakably that I am alive, so that when I finally die people will know the difference for sure between my living and my death. »
— June Jordan
 
« Mi havas revon, ke miaj kvar malgrandaj infanoj iam vivos en nacio, kie ili ne estu juĝataj laŭ la koloro de sia haŭto, sed laŭ la enhavo de sia karaktero.[2] » « (angle) I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. »
— Martin Luther King
 
« La signifo de vivo ĉiam forevitis min kaj mi supozas, ke ĝi ĉiam sukcesos. Sed mi amas ĝin same. » « (angle) Life's meaning has always eluded me and I guess it always will. But I love it just the same. »
— Elwyn Brooks White
 
« Dum mia vivo mi dediĉis min al tiu ĉi lukto de la afrika popolo. Mi batalis kontraŭ blankan regadon, kaj mi batalis kontraŭ nigran regadon. Mi ŝategis la idealon de demokrata kaj libera socio, en kiu ĉiuj homoj vivos kune en harmonio kaj kun egalaj ŝancoj. Ĝi estas idealo, por kiu mi esperas vivi. Sed, mia sinjoro, se necesas, ĝi estas idealo por kiu mi pretas morti. » « (angle) During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for. But, my lord, if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. »
— Nelson Mandela
 
« Mi volas promeni tra la vivo anstataŭ esti trenata tra ĝi. » « (angle) I want to walk through life instead of being dragged through it. »
— Alanis Morissette
 
« La rekompenco por vivado estas la vivado mem. » « (angle) The reward for living is the living itself. »
— Charles Hartshorne
 
« Vojaĝado ŝanĝas vin. Dum vi trairas tiun ĉi vivon kaj tiun ĉi mondon, vi iomete ŝanĝas aferojn, vi lasas spurojn, kvankam malgrandaj. Kaj kompense, vivo - kaj vojaĝoj - lasas spurojn sur vi. Plej ofte tiuj markoj - sur via korpo aŭ sur via koro - estas belaj. Tamen ofte ili doloras. » « (angle) Travel changes you. As you move through this life and this world you change things slightly, you leave marks behind, however small. And in return, life — and travel — leaves marks on you. Most of the time, those marks — on your body or on your heart — are beautiful. Often, though, they hurt. »
— Anthony Bourdain
 
« Ni aliĝas al la vivo nun per nia lasta muskolo - la koro. » « (angle) We are adhering to life now with our last muscle — the heart. »
— Djuna Barnes
 
« Se ne ĉeestas amo, ĝi estas multe, multe pli malfacile funkcii. Kiam amo ĉeestas, estas pli facile trakti la vivon. » « (angle) If there's not love present, it's much, much harder to function. When there's love present, it's easier to deal with life. »
— Brian Wilson
 
« La vivo havas nenian signifon apriore...Dependas de vi doni al ĝi signifon, kaj valoron estas nenio krom la signifo, kiun vi elektas. »
— Jean-Paul Sartre
 
« Tre foje, se vi vere atentas, la vivo ne aĉas. » « (angle) Very occasionally, if you really pay attention, life doesn’t suck. »
— Joss Whedon
 
« La vivo estas ŝerco, kaj ĉiuj aferoj montras tion,
mi pensis tiel iam, kaj nun mi scias tion. »
 « (angle) Life is a jest, and all things show it,
I thought so once, and now I know it. »
— John Gay
 
« Tiu plej bona parto de la vivo de bona viro, - Liaj malgrandaj, sennomaj, nememoritaj agoj de bonkoreco kaj amo. » « (angle) That best portion of a good man's life, — His little, nameless, unremembered acts of kindness and of love. »
— William Wordsworth
 
« La vivo estas longa leciono pri humileco. »
— J. M. Barrie
 
« La vivo de ĉiu viro estas taglibro, en kiu li intencas verki unu rakonton, kaj skribas alian; kaj lia plej humila horo estas kiam li komparas la volumon kia ĝi estas kun tio, kion li ĵuris fari. »
— J. M. Barrie
 
« La vivo estas tragedio por tiuj, kiuj sentas, kaj komedio por tiuj, kiuj pensas. »
— Jean de La Bruyère
 
« La vera peko kontraŭ la vivo estas misuzi kaj detrui belon, eĉ sian - eĉ pli, sian propran, ĉar tio estis metita en nian prizorgon kaj ni respondecas pri ĝia bonfarto» « (angle) The real sin against life is to abuse and destroy beauty, even one's own — even more, one's own, for that has been put in our care and we are responsible for its well-being. »
— Katherine Anne Porter
 
« Ŝajnas, ke ekzistas ia ordo en la universo, en la movado de la steloj kaj la turniĝo de la Tero kaj la ŝanĝiĝo de la sezonoj, kaj eĉ en la ciklo de la homa vivo. Sed homa vivo mem estas preskaŭ pura ĥaoso. Ĉiu prenas sian sintenon, asertas siajn proprajn rajtojn kaj sentojn, miskomprenante la motivojn de aliaj, kaj la siajn. » « (angle) There seems to be a kind of order in the universe, in the movement of the stars and the turning of the earth and the changing of the seasons, and even in the cycle of human life. But human life itself is almost pure chaos. Everyone takes his stance, asserts his own rights and feelings, mistaking the motives of others, and his own. »
— Katherine Anne Porter
 
« La universo estas fluo, vivo estas opinio»
— Marko Aŭrelio
 
« Timi amon estas timi vivon, kaj tiuj, kiuj timas vivon, jam mortis. »
— Bertrand Russell
 
« La bona vivo estas vivo inspirita de amo kaj gvidata de scio. »
— Bertrand Russell
 
« Mi preferus vivi en mondo, kie mia vivo estas ĉirkaŭita de mistero, ol vivi en mondo tiel malgranda, ke mia menso povus kompreni ĝin. » « (angle) I would rather live in a world where my life is surrounded by mystery than live in a world so small that my mind could comprehend it. »
— Harry Emerson Fosdick
 
« Neniam diru "ne" al aventuroj. Ĉiam diru "jes", alie vi vivos tre enuigan vivon. » « (angle) Never say "no" to adventures. Always say "yes", otherwise you’ll lead a very dull life. »
— Ian Fleming
 
« Ĉu feliĉamalfeliĉa, la vivo de homo estas la sola trezoro, kiun li iam povas posedi. »
— Giacomo Casanova
 
« Vivoj de grandaj viroj ĉiuj memorigas nin, ke grandeco ne facilas.
Ĉiuj morgaŭaj herooj estas la herezuloj de hodiaŭ. »
 « (angle) Lives of great men all remind us greatness takes no easy way.
All the heroes of tomorrow are the heretics of today. »
— Yip Harburg
 
« Tri aferoj en la homa vivo estas gravaj. La unua estas esti afabla. La dua estas esti afabla. Kaj la tria estas esti afabla. » « (angle) Three things in human life are important. The first is to be kind. The second is to be kind. And the third is to be kind. »
— Henry James
 
« La arto de vivo estas koni kiel ĝui iomete kaj elteni multon. » « (angle) The art of life is to know how to enjoy a little and to endure much. »
— William Hazlitt
 
« La vivo temas pri lernado; kiam vi ĉesas lerni, vi mortas. » « (angle) Life is about learning; when you stop learning, you die. »
— Tom Clancy
 
« Miloj da kandeloj povas esti ŝaltitaj de unu kandelo, kaj la vivo de la kandelo ne estos mallongigita. Feliĉo neniam malpliiĝas pro dividado. »
— Budho Gotamo
 
« Se vi pasigos vian tutan vivon atendante la ŝtormon, vi neniam ĝuos la sunbrilon. » « (angle) If you spend your whole life waiting for the storm, you'll never enjoy the sunshine. »
— Morris West
 
« Militaj tombejoj en ĉiuj anguloj de la mondo estas silenta atesto pri la malsukceso de naciaj gvidantoj sanktigi homan vivon. »
— Jicĥak Rabin
 
« Oni estas formanĝita de Tempo, ne ĉar oni vivas en Tempo, sed ĉar oni kredas je ĝia realeco, kaj tial forgesas aŭ malestimas eternecon»
— Mircea Eliade
 
« La tuta sekreto de la vivo estas interesiĝi pri unu afero profunde kaj pri mil aliaj aferoj bone. » « (angle) The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and a thousand other things well. »
— Hugh Walpole
 
« Iuj elektoj elektos vin. Kiel vi alfrontas tiujn ĉi elektojn, tiujn ĉi turnojn en la vojo, kun kia sinteno, pli ol la elektoj mem, estas kio difinos la kuntekston de via vivo. » « (angle) Some choices will choose you. How you face these choices, these turns in the road, with what kind of attitude, more than the choices themselves, is what will define the context of your life. »
— Dana Reeve
 
« Kiam ni mortas vekiĝas.... Ni vidas, ke ni neniam vivis. »
— Henrik Ibsen
 
« Ĉu la vivo estas tiel kara aŭ paco tiel dolĉa, ke ili povas esti aĉetitaj je la prezo de ĉenoj kaj sklaveco? Malpermesu tion, Ĉiopova Dio! Mi ne scias, kian kurson povas sekvi aliaj; sed al mi, donu liberecon aŭ donu morton! » « (angle) Is life so dear or peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take; but as for me, give me liberty or give me death! »
— Patrick Henry
 
« Ne ekzistas io ajn en la vivo de iu kiel negrava tago» « (angle) There's no such thing in anyone's life as an unimportant day. »
— Alexander Woolcott
 
« Riĉeco ofte forprenas ŝancojn de viroj kaj ankaŭ malriĉecon. Neniu povas diri al la riĉulo plu strebi, ĉar riĉulo faras la leĝon, kiu sanktigas kaj malplenigas sian propran vivon. »
— Seán O'Casey
 
« Amo estas vivo. Kaj se mankas al vi amo, mankas al vi vivo. » « (angle) Love is life. And if you miss love, you miss life. »
— Leo Buscaglia
 
« La vivo similas al pejzaĝo. Vi loĝas meze de ĝi sed povas priskribi ĝin nur de ekstera vidpunkto. » « (angle) Life is like a landscape. You live in the midst of it but can describe it only from the vantage point of distance. »
— Charles Lindbergh
 
« Ne timu morton tiel multe kiel neadekvatan vivon. »
— Bertolt Brecht
 
« La vivo estas mallonga kaj la vero funkcias longe kaj vivas longtempe: permesu al ni diri la veron. »
— Arthur Schopenhauer
 
« Dormi, vekiĝi, dormi, vekiĝi... Mizera vivo! »
— Franz Kafka
 
« Kiam ni mortas vekiĝas.... Tiam ni vidas, ke ni neniam vivis. »
— Henrik Ibsen, When We Dead Awaken (1899)
 
« Vekemo estas la vojo al vivo. La malsaĝulo dormas. Kvazaŭ li estus jam mortinta, sed la Majstro estas maldorma. Kaj li vivas eterne»
— Gautama Buddha
 
« La vivo estas tiel amara, ke ĝi malfermas la emon manĝi ĉiutage. » « (hispane) La vida es tan amarga que abre a diario las ganas de comer. »
— Enrique Jardiel Poncela
 
« Kuraĝo estas preskaŭ kontraŭdiro. Ĝi signifas fortan deziron vivi prenante la formon esti preta por morto» « (angle) Courage is almost a contradiction in terms. It means a strong desire to live taking the form of readiness to die. »
— Gilbert Keith Chesterton
 
« La vivo neniam estas libera de kontraŭdiroj. »
— Manmohan Singh
 
« Sen la virino, vivo estas pura prozo. » « (hispane) Sin la mujer, la vida es pura prosa. »
— Rubén Darío
 
« Kio malgajigas la vivon estas la manko de motivo. »
— George Eliot
 
« Ne timu la vivon. Kredu ke la vivo estas valora, kaj via kredo helpos krei la fakton» « (angle) Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact. »
— William James
 
« Ĉiu idealigo malriĉigas la vivon. Plibeligi ĝin estas forpreni ĝian karakteron de komplikeco - ĝi estas detrui ĝin. » « (angle) All idealization makes life poorer. To beautify it is to take away its character of complexity - it is to destroy it. »
— Joseph Conrad
 
« Memoro kaj forgeso estas kiel vivo kaj morto unu por la alia. Vivi estas memori kaj memori estas vivi. Morti estas forgesi kaj forgesi estas morti. » « (angle) Memory and forgetfulness are as life and death to one another. To live is to remember and to remember is to live. To die is to forget and to forget is to die. »
— Samuel Butler
 
« Mi ĉiam ŝatas rigardi la optimisman flankon de la vivo, sed mi estas sufiĉe realisma por scii, ke la vivo estas kompleksa afero. » « (angle) I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know that life is a complex matter. »
— Walt Disney
 
« Nuntempe plej multaj viroj vivas kun brua malespero» « (angle) Nowadays most men lead lives of noisy desperation. »
— James Thurber
 
« Ĉiu momento de la vivo de homo kaj de la kompreno kaj de la volo, estas nova komenco»
— Emanuel Swedenborg
 
« Jogo estas kiel muziko. La ritmo de la korpo, la melodio de la menso kaj la harmonio de la animo kreas la simfonion de la vivo. »
— B. K. S. Iyengar
 
« Pli bone estas morti pro ideo, kiu vivos, ol vivi por ideo, kiu mortos. » « (angle) It is better to die for an idea that will live, than to live for an idea that will die. »
— Steve Biko
 
« Estas malĝuste atendi rekompencon pro viaj luktoj. La rekompenco estas la ago de lukto mem, ne tio, kion vi gajnas. Kvankam vi ne povas atendi venki la absurdaĵon de la mondo, vi devas fari tiun provon. Tio estas moralo, tio estas religio. Tio estas arto. Tio estas vivo. » « (angle) It is wrong to expect a reward for your struggles. The reward is the act of struggle itself, not what you win. Even though you can't expect to defeat the absurdity of the world, you must make that attempt. That's morality, that's religion. That's art. That's life. »
— Phil Ochs
 
« Ni ĉiuj renkontas, almenaŭ unufoje en nia vivo, iun individuon, kiu eldiras vortojn, kiuj igas nin pensi por ĉiam. Estas viroj, kies frazoj estas orakoloj; kiuj densigas per unu frazo la sekretojn de la vivo; kiuj eldiras aforismon, kiu formas rolulon aŭ ilustras ekziston» « (angle) All of us encounter, at least once in our life, some individual who utters words that make us think forever. There are men whose phrases are oracles; who condense in one sentence the secrets of life; who blurt out an aphorism that forms a character or illustrates an existence. »
— Benjamin Disraeli, Coningsby
 
« La plej malbonaj impulsoj de la homaro povas travivi generaciojn, jarcentojn, eĉ jarmilojn. Kaj la plej bona el niaj individuaj klopodoj povas morti kun ni fine de unu sola vivo. » « (angle) The very worst impulses of humankind can survive generations, centuries, even millennia. And the best of our individual efforts can die with us at the end of a single lifetime. »
— Elizabeth Kostova
 
« Se homoj ne kredas, ke matematiko estas simpla, tio estas nur ĉar ili ne rimarkas, kiom komplika estas la vivo. »
— John von Neumann
 
« Se via ĉiutaga vivo ŝajnas malbona, ne kulpigu ĝin; kulpigu vin, diru al vi, ke vi ne estas sufiĉe poeta por elvoki ĝiajn riĉaĵojn»
— Rainer Maria Rilke
 
« Oni eraras; tio estas vivo. Sed neniam estas eraro ami. »
— Romain Rolland
 
« La vivo estas malrapidmova lavango, kaj neniu el ni stiras. » « (angle) Life is a slow-motion avalanche, and none of us are steering. »
— Donald E. Westlake
 
« Iu ajn vivo havas valoron kondiĉe ke oni atribuu valoron al la vivo de aliaj per amo, amikeco, indigno kaj kompato»
— Simone de Beauvoir
 
« Vi ne povas decidi kiel vi mortos aŭ kiam. Kion vi povas decidi estas kiel vi vivos nun. » « (angle) You can't decide how you're going to die. Or when. What you can decide is how you're going to live now. »
— Joan Baez
 
« Niaj vivoj komencas finiĝi la tagon, kiam ni silentas pri gravaj aferoj. » « (angle) Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. »
— Martin Luther King
 
« Amo ĉiam estis la plej grava afero en mia vivo, mi dirus la nura. »
— Stendhal
 
« Vivo sur la Tero estas ĝismorta batalo... inter la leĝo de amo kaj la leĝo de malamo»
— José Martí
 
« Ĉiuj magias la tutan tempon diversmaniere. 'Vivo' plus 'signifo' = magio. »
— Grant Morrison
 
« La sola afero, kiun mi bedaŭras pri mia pasinteco, estas ĝia longeco. Se mi devus vivi mian vivon denove, mi farus la samajn erarojn, nur pli frue. » « (angle) The only thing I regret about my past is the length of it. If I had to live my life again, I'd make the same mistakes, only sooner. »
— Tallulah Bankhead
 
« Vivo estas tio, kio okazas al vi, dum vi insistas fari aliajn planojn. » « Life is what happens to you while you're busy making other plans. »
— John Lennon
 
« Ne datu la vivon, kiun vi vivis per kalkulado de la horoj kaj tagoj, kiujn kvankam vi spiris: vivo inde pasita devas esti mezurita per pli nobla linio, - per faroj, ne jaroj... » « Date not the life which thou hast run by the mean of reckoning of the hours and days, which though hast breathed: a life spent worthily should be measured by a nobler line, — by deeds, not years... »
— Richard Brinsley Sheridan
 
« Celo de homa vivo, negrave kiu regas ĝin, estas ami ĉiun, kiu estas ĉirkaŭ por esti amata. » « (angle) A purpose of human life, no matter who is controlling it, is to love whoever is around to be loved. »
— Kurt Vonnegut
 
« Vivo estas tro profunda por vortoj, do ne provu priskribi ĝin, nur vivu ĝin. » « (angle) Life is too deep for words, so don't try to describe it, just live it. »
— C. S. Lewis
 
« Kio plej gravas estas ke ni lernas el vivado. » « (angle) What matters most is that we learn from living. »
— Doris Lessing

Vidu ankaŭ

redakti

Referencoj

  1. Intervjuo ĉe Kommersant la 7-an de decembro 2010
  2. Unua "Citaĵo de la Tago" ĉe la anglalingva Vikicitaro