Proverboj de Morteza Mirbaghian

(Alidirektita el Morteza Mirbaghian)
 • Se eblus fajron per fajro estingi, ebluspacon per batalo atingi.
 • Manĝaĵo bezonas spican herbon, parolo bezonas trafan proverbon.
 • Se oni zorgus pri aliaj homoj, feliĉo ekzistus en ĉiuj domoj.
 • Bestoj interbatalas pro manĝaĵo, homoj batalas pro manko de saĝo.
 • Politikistoj ekas fajron de militoj, kaj la ceteron plenumas idiotoj.
 • Vere bona patrioto ne partoprenas en milito.
 • Se politikistoj irus al infero, la mondon regus paco kaj prospero.
 • Se katoj zorgus pri vivo de ratoj, potenculoj zorgus pri homaj rajtoj.
 • Leĝoj similas al araneaj retoj, en kiuj kaptiĝas nur insektetoj.
 • Sinjorina peto, egalas al dekreto.
 • Se najtingalo sian langon bridus, sin en la kaĝo de ĉasist' ne vidus.
 • Pli ol kruelaj reĝoj, vundas maljustaj leĝoj.
 • Se troviĝus leporo kuraĝa, troviĝus ankau politikisto saĝa.
 • Kiu havas belajn okulojn, freneze amas spegulojn.
 • Amo estas supo varma: ju pli varma, des pli ĉarma.
 • Arbo falinta ne havas radikojn, homo falinta ne havas amikojn.
 • Se edzo ne aŭdus kaj edzino ne vidus, dum la tuta kunvivo ili feliĉe ridus.
 • Dum ekzistas lakeoj kaj idiotoj, al politikistoj ne mankas patriotoj.
 • Feliĉo, samkiel virino bela, malofte dumlonge restas fidela.
 • Por eviti kverelojn,edzo fermu la orelojn.
 • Danke al indiferentuloj, regantoj agas kiel kuloj.
 • Se homo estus tiel ruza kiel vulpo,ne agus tiel kruela kiel lupo.
 • Kion ruze faras vulpo,perforte faras lupo.
 • Dum troviĝas fanatikaj idiotoj, okazas la plej teruraj militoj.
 • Kiu volas fajron estingi, ne timu fajron atingi.
 • Tiuj, kiuj kisadas la superulan manon, iom post iom kreas tiranon.
 • Ne malĝoju pro kresko de aĝo, se kun tio ankaŭ kreskas saĝo.
 • Se ne estus pro profito, nenie okazus milito.
 • Homo estas la nura animalo, kiu murdas je l' nomo de moralo.
 • Homo estas pli ruza ol vulpo kaj pli kruela ol lupo.
 • Kiam profito permesas, oni humanecon forgesas.
 • Fajro tuj estingiĝas sen aero, homo velkas sen justo kaj libero.
 • Interbatalo de katoj estas bona por la ratoj.
 • Fermitaj estu buŝoj de saĝuloj, sed malfermitaj iliaj okuloj.
 • Kiu serĉadas fiulon, enrigardu spegulon.
 • Se fiŝo ekaperus el la seka rivero, el politikista buŝo ankau aperus vero.
 • Ago parolas mute, tamen plej laute.
 • Kie sukero: tie amikoj, kie sufero: tie amikoj.
 • Akvo ruinigas domon, zorgo ruinigas homon.
 • hejmo en kiu ne vivas virino, similas al vin-botelo sen vino.
 • Tigro bezonas arbaron, homo bezonas najbaron.
 • Vivu la vivon kun ludo, malrapide kiel testudo.
 • Tiun, kiu pikas serpente, oni antaŭbatas prudente.
 • Nur en amo sen kondiĉa oni ja estas feliĉa.
 • amo de patrino, estas maro sen fino.
 • Tajloron taksu laŭ la laboro, sed homon konulaŭ lia koro.
 • Diferenco inter homo kaj besto, nuntempe estas plimalpli la vesto.
 • Se oni vere zorgus pri alta moralo, la mondo ne estus kiel ĝangalo.
 • Eĉ en paradizaj insuloj ekzistas malkontentuloj.
 • Homo kiu murdas kiel patrioto, estas aŭ murdisto aŭ idioto.
 • La plej kruela besto estas homo, kvankam ' Besto' ne estas lia nomo.
 • Kiu estu amiko, kiu estu malamiko?, pri tio oni decidas en la mondo de politiko.
 • Se mankas malamiko, Kreu ĝin! Jen politiko!
 • Kiu turniĝas laŭ politiko, ne estas fidinda amiko.
 • Politikistoj bezonas fremdan malamikon, por silentigi la internan kritikon.
 • Dum ekzistas inter ni aĉaj uloj, politikistoj suĉas sangojn kiel kuloj.
 • Kiu maljustajn leĝojn ne kontraustaras, la vojon por tiranoj preparas.
 • Se nombro de idiotoj duoniĝus, la vivo en la mondo pli boniĝus.
 • Sata besto revenas al sia nesto, sata homo komencas agi kiel besto.
 • Politikistoj je l' nomo de popolo, plenumas ĉion laŭ riĉula volo.
 • Se politikistoj dronus en la maro, amikeco regus inter homaro.
 • Danke al la homo-vizaĝaj azenoj, aĉuloj sidas sur politikaj postenoj.
 • En demokratio maljustaj leĝoj funkcias anstataŭ kruelaj reĝoj.
 • Kion politikisto faru se malamiko, mankus en la mondo de politiko.
 • Politikistoj malofte havas emon solvi la plej seriozajn problemojn.
 • Eĉ en paradizaj insuloj, troviĝas malkontentuloj.
 • Kiu serĉas amon , trovas flamon.
 • En la leĝaj okuloj, ĉiuj estas egaluloj.
 • Nur homo kun multe da mono, estas plenrajta persono.
 • En la juĝejo vulpa, ĉiam ŝafo estas kulpa.
 • Sur la plej alta politika posteno, ofte sidas lia moŝto azeno.
 • Kiu neniam pafas, tiu neniam trafas.
 • Paradizo kaj infero, estas nur sur la tero.
 • Kial oni mortinte postlasas la teron, eniras nek paradizon nek inferon.
 • Alfrontinte dilemon, sekvu la koran emon.
 • Pli bonas justa monarkio, ol nur ŝajna demokratio.
 • kontraŭ fortulo, ne helpas kalkulo.
 • La plej potenca forto sur la tero estas la potenco de la nuda vero.