Aleksej Navalnij

rusa advokato, politikisto kaj aktivulo

Aleksej Navalnij (naskiĝis en 1976 - mortis en 2024) estis rusia juristo kaj politikisto, opozicia al Vladimir Putin.

Aleksej Navalnij
Aliaj projektoj
Biografio en Vikipedio
Plurmedioj en Komuneja kategorio
Novaĵartikoloj en Vikinovaĵoj

Citaĵoj

redakti

Vladimir Putin

redakti
 
« Mi multon pardonus al Vladimir Putin se li estus la rusa Lee Kuan Yew. Jes, li establus totalisman politikon, sed ĉe tio persekutus la friponojn. Sed Putin ne povas iĝi la rusa Lee Kuan Yew. Li eĉ ne povas iĝi la rusa Lukaŝenko» « Я бы многое простил Путину, если бы он был русским Ли Куан Ю. Да, он установил бы тоталитарную политику, но при этом гонял бы жуликов. Но Путин не может стать русским Ли Куан Ю. Он даже не может стать русским Лукашенко. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][1]
 
« Mi tre dezirus ekscii, kiom sincere Putin je ĉio ĉi kredas. Kiom sincere li opinias, ke la kreita de li sistemo daŭros. Speciale post kiam li vidis kadrojn de la ekzekuto de Kadafi. Tiu ja ankaŭ estis povega bubo. » « Я бы очень хотел узнать, насколько искренне Путин во все это верит. Насколько искренне он считает, что созданная им система продержится. Особенно после того, как он увидел кадры казни Каддафи. Тоже ведь был крутой парень. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][2]
 
« Putin havas certajn meritojn. Mi memoras ke en nia militurbeto, kie mi loĝis kun gepatroj, estis sufiĉe evidenta bandito, kiun obeis eĉ milico. Tio estis kartvelo, kiu marŝis en blankaj ŝtrumpetoj kaj ĉiuj oficiroj, kiuj marŝis kun armiloj, nenion povis fari kontraŭ li, ĉar li estis la ĉefo. Kaj nun mankas tiu kartvelo, kaj iusence tio efektive estas merito de Putin. » « У Путина есть кое-какие заслуги. Я помню, что в нашем военном городке, где я жил с родителями, был вполне конкретный бандит, которого слушалась даже милиция. Это был грузин, который ходил в белых носках, а все офицеры, которые ходили с оружием, ничего не могли с ним сделать, потому что он был главный. А сейчас нет этого грузина, и в каком-то смысле это действительно заслуга Путина. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][3]
 
« Putin tutcerte havas humursenton. Ĉe la homo, sukcesinta uzurpi la potencon en la 140-miliona lando, devas esti evoluintaj intelektaj kapabloj, akompane de kiuj ĉiam iras humursento. » « У Путина точно есть чувство юмора. У человека, сумевшего узурпировать власть в 140-миллионной стране, должны быть развитые интеллектуальные способности, в комплекте с которыми обязательно идет чувство юмора. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][4]
 
« Mi plurfoje diris kaj plu asertas: la potenco de Putin baziĝis ne sur iuj "fortuloj" [armeo, polico kaj sekurecservoj], sed sur reala subteno de la loĝantaro. Dum 12 jaroj ĉe la stirilo li ĝin konsumis, interŝanĝis kontraŭ komforta ekzistado, kontraŭ miliardoj da dolaroj por siaj amikoj. Li plu estas populara politikisto, sed ne nacia gvidanto. » « Я много раз говорил и продолжаю утверждать: власть Путина основывалась не на каких-то там «силовиках», а на реальной поддержке населения. За 12 лет у руля он её проел, обменял на комфортное существование, на миллиарды долларов для своих друзей. Он по-прежнему популярный политик, но не национальный лидер. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo al Boris Akunin, la 3-an de januaro 2012][5]
 
« Estus tute sensence nei, ke en la unuaj jaroj de sia prezidenta ofico Putin faris ĝustajn aferojn. Ekzemple, imposta reformo. Eble oni preparis ĝin antaŭe, sed Putin ĝin realigis. Estis komencita administra reformo. Mi ekde komenco, ekde 1999 konsideris min inter homoj, kiuj estas kontraŭuloj de Putin, principaj kontraŭuloj. Sed estus stulte nei, ke estis faritaj iuj ĝustaj aferoj. » « Совершенно бессмысленно отрицать, что в первые годы своего президентства Путин сделал правильные вещи. Например, налоговая реформа. Может быть, ее готовили до этого, но Путин ее реализовал. Была начата административная реформа. Я с самого начала, с 1999 года относил себя к людям, которые являются противниками Путина, принципиальными противниками. Но глупо отрицать, что были сделаны правильные вещи какие-то. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014][6]
 
« Putin sendube estas elstara politika aganto kaj li atingis grandan lertecon en sfero de manipulado de socia konscio. Sed estus stulte tion nei. » « Путин, безусловно, является выдающимся политическим деятелем и он достиг большого умения в области манипулирования общественным сознанием. Но это глупо было бы отрицать. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014][7]
 
« Mi ne kredas je ĉiuj ĉi paroladoj, ke Putin ĉesis pensi pri la mono, ke li pensas pri io granda, pri restarigo de Sovetunio ktp — ĉio ĉi estas stultaĵoj. Ĉio ĉi okazas sole pro tio, ke Putin deziras resti ĉe la potenco kaj deziras sian potencon cementi. Ĝuste li memoras Gorbaĉovon tre bone kaj li komprenas perfekte, ke iuj ajn politikaj malseverecoj kaj paŝetoj kondukos al tio, ke nenio restos de lia potenco. Pro tio oni malgraŭ ŝajne alta populareco [de Putin] tamen ne allasas [liajn konkurantojn] al balotoj» « Я не верю во все эти разговоры, что Путин перестал думать о деньгах, а думает о чем-то великом, о восстановлении Советского Союза и так далее — все это ерунда. Все это происходит исключительно потому, что Путин хочет остаться у власти и хочет свою власть цементировать. Он-то как раз Горбачева помнит очень хорошо, и он понимает отлично, что любые политические поблажки и шажки приведут к тому, что он его власти ничего не останется. Поэтому вроде бы, несмотря на высокие рейтинги, на все равно на выборы не пускают. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014][8]
 
« La sola kialo, pro kiu Putin havas iujn procentojn [de populareco], kaj la Unueca Rusio havas iujn procentojn estas ke ili ne allasas nin al la balotoj. Nu ĝenerale, ne nur min. » « Единственная причина, по которой у Путина есть какие-то проценты, и у Единой России есть проценты — потому что они не пускают нас на выборы. Ну, обобщенно, не только меня. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 14-an de januaro 2015][9]
 
« [pri Vladimir Putin] Tio estas homo avida, absolute cinika. Sed li estas certe homo elstara — tiuaspekte. » « Это человек алчный, абсолютно циничный. Но он, конечно, человек выдающийся — в этом плане. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Radio Libero la 28-an de majo 2015][10]
 
« La rusia popolo ne subtenas Putinon. Li estas ordinara aŭtoritata gvidanto kiel Lukaŝenko en BelorusioMaduro en Venezuelo. Putin staras ĉe la potenco, ĉar li tenas sub kontrolo la juĝejan sistemon, balotojn kaj amaskomunikilojn» « Российский народ не поддерживает Путина. Он обычный авторитарный лидер, как Лукашенко в Беларуси или Мадуро в Венесуэле. Путин стоит у власти, потому что держит под контролем судебную систему, выборы и средства массовой информации. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Bild la 18-an de marto 2018][11]
 
« Ĉiuj ĉirkaŭe scias ke la rusia potenco kaj Putin persone estas teruraj ŝtelistoj. Eĉ subtenantoj de Putin scias, ke li kaj la homoj ĉirkaŭ li estas ŝtelistoj. Sed ili pravigas tion per iuj aliaj aferoj, diras: "Ili estas teruraj ŝtelistoj, sed almenaŭ ilin timas la usonanoj", kaj ĉiajn aliajn stultaĵojn, kiujn ili gurdas. » « Все знают вокруг, что российская власть и Путин лично — это страшные воры. Даже сторонники Путина знают, что он и люди вокруг него — воры. Но они оправдывают это какими-то другими вещами, говорят: «Пусть они страшные воры, зато их боятся американцы», и всякие другие глупости, которые они повторяют. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Voĉo de Usono la 14-an de marto 2019][12]
 
« Nome nun Rusio estas la plej riĉa en sia tuta historio kaj plej libera. Grandega kvanto de mono, kiu superŝutas nun la landon, donas al ni ŝancon por kolosaj ŝanĝoj, sed tiu ĉi ŝanco evidente jam ne estos uzita. » « Именно сейчас Россия — самая богатая за всю свою историю и самая свободная. Огромное количество денег, которое засыпает сейчас страну, дает нам шанс на грандиозные изменения, но этот шанс, видимо, уже не будет использован. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][13]
 
« La ĉefa problemo de Rusio estas en tio, ke la ŝtato transformiĝis je mafio — en la itala senco de la vorto, kiam ĉiuj estas interligitaj. Diferenco estas nur en tio, ke en Moskvo mankas loko, kie ili ĉiuj samtempe renkontiĝus. » « Главная проблема России в том, что государство превратилось в мафию — в том самом итальянском смысле этого слова, когда все повязаны друг с другом. Различие лишь в том, что в Москве нет места, где все они разом собираются. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][14]
 
« Rusio estonte, mi esperas, similos al la granda, senracia, metafizika Kanado» « Россия в будущем, я надеюсь, будет похожа на большую, иррациональную, метафизическую Канаду. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][15]
 
« La rusia socio estas paternalisma, komplika, konservativisma. Sed ĝi pretas al la demokratiaj institucioj ne malpli ol iu ajn eŭropa. Nur tiel ni povos evolui. » « Российское общество — патерналистское, сложное, консервативное. Но оно готово к демократическим институтам не хуже любого европейского. Только так мы сможем развиваться. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Republic.ru la 9-an de oktobro 2014][16]
 
« Homoj kun Georgo-rubando ili certe ne estas por mi "koloradoj" [ofenda moknomo, aludanta al koloro de rubando de Sankta Georgo], ili estas la homoj kun la Georgo-rubando. Mi kiel homo, kiel mi jam diris, el Sovetunio, kiu kun sia avino-frontulino frekventis parkon de Gorkij, kie ŝi serĉis siajn kunbatalantojn, mi tion konsideras normala. Mi pli nenormala konsideras, ke oni transformis la Georgo-rubandon je iun nekompreneblan fetiĉon, kaj jen tiujn ridindajn bantojn ja, laŭeble plej grandan — oni kroĉas al sia roverso. Kiam militistoj survestas, kvankam en tiu formo ĝi formale rompas uniformon. Bedaŭrinde, mi estas malkontenta pri tio, ke oni profanigis kaj perversigis tiun ĉi simbolon. Mi ne havas iun forpuŝemon, ke se iu la rubandon survestis, do li estas iu malbona aŭ se sur aŭto la rubando pendas, do li estas malbona. Simple homoj ja [...] La Venko, Sovetunio — ni ĉiuj estas el Sovetunio. » « Люди с георгиевской ленточкой, они, конечно, для меня не «колорады», они люди с георгиевской ленточкой. Я как человек опять же из Советского Союза, который со свой бабушкой-фронтовичкой ходил в парк Горького, где она искала своих однополчан, я к этому нормально отношусь. Я скорее, ненормально отношусь, что они превратили георгиевскую ленточку в какой-то непонятный фетиш, и вот эти смешные банты уже, кто больше — лепят себе на лацканы. Когда военные одевают, и хотя это в таком виде нарушает на самом деле формально форму одежды. К сожалению, я недоволен тем, что они опошлили и извратили этот символ. У меня нет никакого, знаете, отторжения, что если ленточку надел, значит, ты какой-то плохой, или на машине ленточка висит — ты плохой. Просто люди вот [...] Победа, Советский Союз — мы все из Советского Союза. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014][17]
 
« Se oni deziras vidi verajn vatjakulojn [moknomo de fanatikaj rusaj patriotoj en Ukrainio], do necesas veturi ne al Novrusio, sed en Usonon al ĉiaj redneck-oj kaj hill bill-oj. Tio en ĉia lando ekzistas. En Usono tiuj homoj estas centoble pli dupaj kaj netrapenetreblaj. Tie ja haveblas milionoj da armitaj lipharuloj en kvadratitaj ĉemizoj, revantaj iun bombi kaj konkeri. Kaj ne rakontu fabelojn pri nia superarkaika konservativisma loĝantaro de Rusio. Rigardu partiajn balotojn de respublikanoj en Usono. Tie tiaj konservativuloj renkontiĝas, kompare al kiuj iu nia deputito Milonov [deputito de la Ŝtata Dumao, fifama pro sia homofobio] estas liberala gejo el Nederlando. Laŭ enketado farita en Usono, 11% de la loĝantaro pretas ekmiliti kontraŭ Rusio. Mi ne certas, ke ĉe ni eĉ post histerio pri Novrusio kolektiĝus tioma procento rilate eblan nuklean militon kontraŭ Usono. » « Если хочешь посмотреть на настоящих ватников, то надо ехать не в Новороссию, а в США ко всяким рэднекам и хилл билли. Такое в любой стране существует. В Штатах эти люди еще в сто раз более дубовые и непробивные. Там же просто миллионы вооруженных усатых людей в клетчатых рубашках, мечтающих кого-то разбомбить и завоевать. И не надо рассказывать сказки про наше супердремучее консервативное население России. Посмотрите на праймериз республиканцев в США. Там такие консерваторы встречаются, по сравнению с которыми какой-нибудь наш депутат Милонов — либеральный гей из Голландии. По опросам в США, 11% населения готовы начать войну с Россией. Я не уверен, что у нас даже после истерии с Новороссией набрался бы такой процент по поводу возможной ядерной войны с США. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Republic.ru la 9-an de oktobro 2014][18]
 
« Oni povas nomi min slava ŝovinisto, sed mi opinias, ke la gravega strategia avantaĝo de Rusio en tiu ĉi mondo stormanta estas ne nafto, nek gaso kaj nek nukleaj bomboj, sed amikemaj (kaj eĉ fratecaj, kion ja) rilatoj de la rusoj kun la ukrainoj kaj la belorusoj» « Можете назвать меня славянским шовинистом, но я считаю, что важнейшим стратегическим преимуществом России в этом мире бушующем являются не нефть, не газ и не ядерные бомбы, а дружественные (и даже братские, чего уж там) отношения русских с украинцами и белорусами. »
— Aleksej Navalnij, [Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014][19]
 
« [...] mi amas Rusion. Mi ŝatas ĉi tie loĝi. Kial la rusianoj ne povas vivi kiel la germanoj? Ĉiu rusiano, ĉu en Moskvo aŭ en Vladivostoko, konsideras sin parto de la eŭropa civilizo. » « [...] я люблю Россию. Я люблю здесь жить. Почему россияне не могут жить так, как немцы? Каждый россиянин, будь он в Москве или во Владивостоке, считает себя частью европейской цивилизации. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Bild la 18-an de marto 2018][20]
 
« Ni faras al ni ĉiujare pli malbone kaj neniigas nin mem. Ni ja havas ne iun teruran landon. Ni havas normalan landon, sed ni povus vivi oble pli bone. » « Мы делаем себе с каждым годом хуже и уничтожаем сами себя. У нас не какая-то ужасная чудовищная страна. У нас нормальная страна, но мы могли бы жить гораздо лучше. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe The Bell la 11-an de decembro 2019][21]
 
« Ne okazas genocido de la rusaj homoj — tia, kia okazis en Ruando. Sed problemoj de forpelataj el Turkmenio rusoj al mi estas milionoble pli proksimaj ol teruraj suferoj de Ruando, kie okazis la vera genocido. Simple pro tio, ke la rusoj en Turkmenio estas por mi oble pli parencaj. » « Нет геноцида русских людей — такого, какой был в Руанде. Но проблемы изгоняемых из Туркмении русских мне в миллион раз ближе, чем ужасные страдания Руанды, где был настоящий геноцид. Просто потому, что русские в Туркмении мне гораздо большие родственники. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][22]
 
« [...] ne ekzistas io pli damaĝa por la interesoj de la rusa popolo ol tiu ĉi imperiisma ŝovinismo. Interesoj de la rusoj estas ne okupi plej proksimajn respublikojn, interesoj de la rusoj estas okupiĝi pri lukto kontraŭ korupto, lukto kontraŭ alkoholismo ktp. Pri solvado de internaj problemoj. Interesoj de la rusoj estas fari tiel, ke plu venanta kolosa nafto-rento laboru por la rusoj. Dum okupi Baltion, UkrainionKievonDonbason por la rusoj ne necesas. » « [...] нет ничего более вредного интересам русского народа, чем этот империалистический шовинизм. Не в интересах русских заниматься захватом ближайших республик, в интересах русских — заниматься борьбой с коррупцией, борьбой с алкоголизмом, и так далее. Решением внутренних проблем. В интересах русских сделать так, чтобы по-прежнему поступающая колоссальная нефтяная рента работала на русских. А захватывать Прибалтику, Украину или Киев или Донбасс русским не нужно. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 16-an de oktobro 2014][23]
 
« Imperiisma naciismo estas la pleja malbono, kiun oni povas elekti por la lando. Ni havas gigantan landon kun malplenaj areoj, homoj alkoholiĝas. Loĝantaro malkreskas. Tasko de la rusa naciisto estas zorgi pri tiuj ĉi homoj. Kia al diablo Ukrainio? Venu, rigardu Smolenskan provincon! Jen kie necesas la popolon savi. » « Империалистического плана национализм — худшее, что можно сейчас выбрать для страны. У нас гигантская страна с пустующими площадями, люди спиваются. Население сокращается. Задача русского националиста — заботиться об этих людях. Какая к черту Украина? Поезжайте, посмотрите Смоленскую область! Вот где надо народ спасать. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Republic.ru la 9-an de oktobro 2014][24]

Ĉeĉenio

redakti
 
« Ĉio okazanta en Ĉeĉenio, Inguŝio, en Norda Kaŭkazo ĝenerale kaj tio, kion devenuloj el tiu ĉi regiono faraĉas en Moskvo pensigas nin denove pri la demando: Ĉu ni deziras vivi kun tiuj ĉi homoj en unu ŝtato, en unu urbo, en unu socio? [...] Bedaŭrinde la tutan nordkaŭkazan socion kaj ĉiujn elitojn unuigas nur unu: deziro sekvi brutajn leĝojn kaj kutimojn [...] Per neniuj lecionoj pri toleremo kaj buĝetaj injektoj tio problemo solveblas. Ni ne povas normale vivi kun la popoloj, se tiuj popoloj mem deklaras, ke ili deziras vivi kiel bestoj. La demando pri kunvivado maturiĝis kaj supermaturiĝis [...] La teritorion apartigi ne necesas. Jure. Fakte ĝi jam estas apartigita. Simple necesas agnoski tiujn problemojn je la ŝtata nivelo [...] Mi ne alvokas apartigi ilin aŭ agnoski iliajn sendependecojn. La rusoj tie jam mankas. Eblas iuj variaĵoj de la israela sperto. De jure tio estas teritorio de Rusio, laŭ linio de [rivero] Tereko fortikigitaj areoj, ĉiuj alvenintaj al Rusio post 1991 interniĝas reen kun rekompenco de merkata kosto de la posedaĵoj. Kompleta sanitara kordono. » « Всё происходящее в Чечне, Ингушетии, на Северном Кавказе вообще и то, что выходцы из этого региона творят в Москве заставляет нас вновь задуматься над вопросом: А хотит ли мы и можем ли мы жить с этими людьми в одном государстве, в одном городе, в одном обществе? [...] К сожалению, всё северокавказское общество и все элиты объединяет лишь одно: желание следовать скотским законам и обычаям [...] Никакими уроками толерантности и бюджетными вливаниями этот вопрос не решишь. Мы не можем нормально жить с народами, если сами эти народы декларируют, что они хотят жить как животные. Вопрос общежития назрел и перезрел [...] Территорию отделять не нужно. Юридически. Фактически она и так отделена. Просто надо признать эти проблемы на государственном уровне [...] Я не призываю отделять их и признавать их независимости. Русских там уже нет. Возможны какие-то вариации израильского опыта. Де-юре это территория РФ, по линии Терека укрепрайоны, все, приехавшие в РФ после 91-го года интернируются обратно с возмещением по рыночной стоимости имущества. Полный санитарный кордон. »
— Aleksej Navalnij, [Persona blogo, la 26-an de septembro 2008][25]
 
« [...] mi opinias ke en situacio kun Ĉeĉenio Putin, same kiel en situacio kun Ukrainio, faras kolosan eraron, kiun estos solvantaj ni kaj niaj idoj, kaj eble niaj nepoj. Ĉar ni bedaŭrinde en Ĉeĉenio kreis nekontroleblan ŝarian ŝtaton» « [...] я считаю, что в ситуации с Чечней Путин, как и в ситуации с Украиной, делает колоссальную ошибку, которую решать будем мы и наши дети, а возможно, наши внуки. Потому что мы, к сожалению, в Чечне создали неподконтрольное шариатское государство. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 14-an de januaro 2015][26]
 
« Nun ni vidas, ke el ĉiuj aliaj regionoj estas kolektata mono kaj sendata al Ĉeĉenio, nu ankaŭ al Moskvo cetere. Sed tiu mono kiu venas al Ĉeĉenio, ĝi ne transformiĝas eĉ je riĉaĵoj por la ĉeĉenoj, ĝi transformiĝas je riĉaĵoj konkrete por la klano de Ramzan Kadirov. Tion ni certe finos. » « Сейчас мы видим, что со всех остальных регионов собираются деньги и отправляются в Чечню, ну и в Москву, впрочем, тоже. Но эти деньги, которые приходят в Чечню, они не превращаются даже в богатства для чеченцев, они превращаются в богатства конкретно для клана Рамзана Кадырова. С этим, конечно, мы покончим. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe RBC.ru la 14-an de decembro 2016][27]

Unueca Rusio

redakti
 
« En Unueca Rusio renkontiĝas homoj, kiuj ĝenerale estas por mi simpatiaj. Sed se vi aniĝis al Unueca Rusio, vi tamen estas ŝtelisto. Kaj se ne ŝtelisto, do certe fripono, ĉar per sia nomo vi ŝirmas aliajn ŝtelistojn kaj friponojn. » « В «Единой России» попадаются люди, которые, в общем-то, мне симпатичны. Но если ты вступил в «Единую Россию», то ты все-таки вор. А если и не вор, то точно жулик, потому что своим именем прикрываешь остальных воров и жуликов. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][28]
 
« En la baloto necesas voĉdoni por iu ajn partio krom la Unueca Rusio. Bojkoto de la baloto estas morale ĝusta pozicio, sed de la vidpunkto de plua lukto ĝi estas sensenca. Tio malstimulas kaj malunuigas la homojn» « На выборах нужно голосовать за любую партию, кроме «Единой России». Бойкот выборов — это нравственно правильная позиция, но с точки зрения дальнейшей борьбы она бессмысленна. Это демотивирует и разъединяет людей. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][29]

Ukrainio

redakti
 
« [pri Eŭromajdano] Jes, tie ĉeestis tio, kion oni akcentas en Rusio, iu parto estis nome nacio-liberigaj elementoj ktp. Sed plejparte tio estis en pura formo kontraŭkorupta revolucio, ĉar en Kievo neniu parolas en la ukraina lingvo» « Да, там было то, что раздувается в России, какая-то часть именно национально-освободительные элементы. И т.д. Но в основном это была в чистом виде антикоррупционная революция, потому что в Киеве никто не говорит на украинском языке. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014][30]
 
« Majdano ĝenerale estas malmulte uzebla kiel ekzemplo por Rusio. Tio ja estas grandparte nacio-liberiga revolucio. En Kievo okazis kontraŭimperia ribelo, sed kontraŭ kiu povus ribeli la imperio mem? » « Майдан вообще малоприменим как пример для России. Это все-таки во многом национально-освободительная революция. В Киеве случилось антиимперское восстание, а против кого может восстать сама империя? »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Sobesednik.ru la 5-an de decembro 2014][31]
 
« [pri Novrusio — unuiĝo de Donecka kaj Luhanska Popolaj Respublikoj] Ekzistas tiu ulcero, ĝi necesas por ĉiuj. Por Putin — por detruadi la ukrainan agendon, malebligi al ili efektive reformi la ekonomion, por ke ili okupiĝu nur pri la armeo kaj eterne sentu minacon. Kaj por la ukraina potenco — por ĉiujn siajn erarojn alskribi al Putin kaj Novrusio. Kio povus ĉesigi ĝian ekzistadon? Nur milita venko de Ukrainio. Venki Rusion per milita forto Ukrainio ne povas. » « Есть такая язва, она нужна всем. Путину — для того, чтобы разрушать украинскую повестку, не давать им реально реформировать экономику, чтоб занимались только армией и вечно чувствовали угрозу. А украинской власти — для того, чтобы все свои ошибки валить на Путина и Новороссию. Что могло бы прекратить ее существование? Только военная победа Украины. Победить Россию военной силой Украина не может. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Sobesednik.ru la 5-an de decembro 2014][32]

Krimeo

redakti
 
« [pri aligo de Krimeo fare de Vladimir Putin] [...] Putin aplikis teknologion kiu enhavas nenion novan. Li forlogas nin ĉiujn de internaj problemoj de Rusio. Mi ne emas serĉi ĉi tie iujn komplikajn aĵojn kiel tio ke Putin transformiĝis je la naciisto, deziras konstrui imperion, planas revenigi Sovetunion. Neniun grandan ideon malantaŭ la agoj de Putin mi vidas. » « [...] Путин применил технологию, в которой нет ничего нового. Он отвлекает всех нас от внутренних проблем России. Я не склонен искать тут какие-то сложные вещи, вроде того, что Путин переродился в националиста, хочет построить империю, собирается возвращать Советский Союз. Никакой большой идеи за действиями Путина я не вижу. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Republic.ru la 9-an de oktobro 2014][33]
 
« Mi opinias ke malgraŭ Krimeo estis okupita kun ekstrema rompo de ĉiuj internaciaj normoj, tamen la realo estas tia, ke Krimeo nun estas parto de RF. Kaj ni ne trompu nin. Kaj al la ukrainoj mi forte konsilas ankaŭ ne trompi sin. Ĝi restos parto de Rusio kaj neniam denove en prognozebla estonteco iĝos parto de Ukrainio» « Я считаю, что, несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014][34]
 
« De la vidpunkto de politiko kaj restarigo de justeco, tio kion necesas fari nun en Krimeo, estas aranĝi normalan referendumon. Ne tian kia okazis, sed normalan. Kaj kiel decidos la homoj, tiel estos. Mi pensas ke rezultojn de tiu ĉi referendumo ni ĉiuj proksimume imagas kiaj ili povus esti. Do kiel oni decidos — tiel oni decidos. Mi pensas ke efektive tio por Ukrainio, malgraŭ la ofendo kiun ili sentas ktp, tio estas pluso. Tio estas granda feliĉo, ke Krimeo kun absolute porrusia popolo, kun konservativisme humora popolo, kiu malaprobas ilian kontraŭkoruptan revolucion, malaprobas ilian deziron iri al Eŭropo, foriris de ili. » « С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный. И как решат люди, так оно и будет. Я думаю, что результаты этого референдума мы все примерно предполагаем, какие могут быть. Вот как решат — так решат. Я думаю, что на самом деле, это для Украины, несмотря на обиду, которую они чувствуют, и т.д., это плюс. Это большое счастье, что Крым с абсолютно пророссийским народом, с консервативно настроенным населением, которое не принимает их антикоррупционной революции, не принимает желание идти в Европу, ушел от них. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014][35]
 
« [pri subteno de aliĝo al Rusio fare de loĝantoj de Krimeo] Laŭ lastaj opinisondoj ni vidas ke plu 88-90% plu subtenas. » « По последним опросам мы видим, по-прежнему, что 88-90% вполне поддерживают. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014][36]
 
« Estus stulte nei ke en Krimeo haveblas grandega kvanto da homoj, dezirantaj aliĝon al Rusio kaj/aŭ larĝigon de sia aŭtonomio, sed deklaroj pri tio, ke en Krimeon necesas enkonduki trupojn "por defendo de la rusoj" estas deliro kaj hipokriteco flanke de tiuj, kiuj dum ĉiuj ĉi jaroj sinsekve perfidadis kaj vendadis la rusojn porgande kaj pomalgrande ĉie (de Turkmenio, perfidante iliajn interesojn por gasaj kontraktoj, ĝis Ĉeĉenio). » « Глупо отрицать то, что в Крыму есть огромное количество людей, желающих присоединения к России и/или расширения своей автономии, но заявления о том, что в Крым нужно ввести войска «для защиты русских" — это бред и лицемерие со стороны тех, кто все эти годы последовательно предавал и продавал русских оптом и в розницу везде (от Туркмении, предавая их интересы ради газовых контрактов, до Чечни). »
— Aleksej Navalnij, [Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014][37]
 
« Tio ke Krimeo hazarde "trafis" Ukrainion — tio estas malĝuste, maljuste kaj domaĝe por ĉiu normala loĝanto de RF. Krimeo estis transdonita per kontraŭleĝa arbitra decido de la arbitrulo Ĥruŝĉov. Respondeco pri tio kuŝas sur KPSU kaj sur ĉiuj ĉi stultaj politburooj, pri kio devus memori la komunistoj, kiuj subite iĝis tiom militemaj. Neceso aldone pagi "lupagon" kontraŭ la bazo de la Nigromara floto tute frenezigas. » « То, что Крым случайно "достался" Украине — это неправильно, несправедливо и обидно любому нормальному жителю РФ. Крым был передан незаконным волюнтаристским решением самодура Хрущева. Ответственность за это лежит на КПСС и всех этих дурацких политбюро, о чем хорошо бы помнить коммунистам, которые вдруг такими воинственными стали. Необходимость ещё и платить «аренду» за базу Черноморского флота вообще бесит. »
— Aleksej Navalnij, [Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014][38]
 
« Mi opinias, ke neniu aliĝo de Krimeo al Rusio okazos. Ni vidos klasikan Putinan historion "du paŝojn antaŭen, paŝon malantaŭen" [...] Mia prognozo: Krimeo bedaŭrinde iĝos plia "stranga teritorio" kiel Sud-Osetio, Abĥazio, Ĉednestrio kaj Karabaĥo» « Я считаю, что никакого вхождения Крыма в состав РФ не случится. Мы увидим классическую путинскую историю "два шага вперед, шаг назад" [...] Мой прогноз: Крым, к сожалению, станет ещё одной "странной территорией", типа, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и Карабаха. »
— Aleksej Navalnij, [Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014][39]
 
« Al la ukrainoj. Karaj miaj, vi ja vidas ke tio estas provoko. Putin deziras ke vi ne novan ŝtaton konstruu, sed histeriu pri Krimeo. Por kiu diablo vi bezonas tiun Krimeon? Ĝi mem difinu sian sorton. Vi havas ŝancon konstrui la veran eŭropan ŝtaton kaj ne ripeti erarojn de la 2004-a jaro, kiam post la "oranĝa revolucio" al la potenco venis la samaj koruptuloj» « К украинцам. Дорогие мои, вы же видите, что это провокация. Путин хочет, чтоб вы не новое государство строили, а бились в истерике вокруг Крыма. На хрен вам этот Крым? Пусть сам определяет свою судьбу. У вас есть шанс построить настоящее европейское государство и не повторить ошибок 2004 года, когда после "оранжевой революции" к власти пришли такие же коррупционеры. »
— Aleksej Navalnij, [Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014][40]
 
« Krimeo deziras [iri] en Rusion. Kaj solviĝos tiu ĉi problemo definitive nur kiam la libera Rusio kaj la libera Ukrainio iĝos egalrajtaj eŭropaj landoj. Kaj tiam Krimeo estos komuna, pli ĝuste ne gravas kies ĝi estos. » « Крым хочет в Россию. И решится эта проблема окончательно, только когда свободная Россия и свободная Украина станут равноправными европейскими странами. И тогда Крым будет общий, а точней, неважно будет, чей он. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Sobesednik.ru la 5-an de decembro 2014][41]
 
« La vero konsistas en tio, ke fakte nun Krimeo estas aligita al Rusio. La vero konsistas en tio, ke ni longajn-longajn jarojn solvados tiun ĉi problemon, kaj ni ne solvos, ĉar la solvo de tiu ĉi problemo ne videblas. Kaj tiaj problemoj en la mondo ne solviĝas bedaŭrinde. » « Правда заключается в том, что по факту сейчас Крым присоединен к России. Правда заключается в том, что мы долгие-долгие годы будем решать эту проблему, и мы ее не решим, потому что решение этой проблемы не видно. И такие проблемы в мире не решаются, к сожалению. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 14-an de januaro 2015][42]
 
« [pri Krimeo] La unua kaj sola, kion oni povas komenci fari estas aranĝi honestan referendumon kun longa periodo de preparado, kie kaj Ukrainio, kaj la krimeaj tataroj, do ĉiuj interesitaj flankoj longan tempon povos fari agitadon. Poste ni aranĝas referendumon. Laŭ rezultoj de tiu ĉi referendumo oni povos fari decidon. » « Первое и единственное, что можно начать делать, — это провести честный референдум с длительным периодом подготовки, где и Украина, и крымские татары, то есть все заинтересованные стороны продолжительное время смогут вести агитацию. Потом мы проводим референдум. По итогам этого референдума можно принимать решение. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Radio Libero la 28-an de majo 2015][43]
 
« Mi pensas ke la krimeaj sankcioj restos por ni por pluraj jaroj. Sed ili estas la plej senproblemaj. Nek Eŭropo, nek Usono povos la krimeajn sankciojn nuligi ĉe alia prezidanto. Tio evidente restos por longe. » « Я думаю, что крымские санкции останутся с нами на долгие годы. Но они самые беспроблемные. Ни Европа, ни США не смогут крымские санкции отменить при другом президенте. Это, видимо, останется надолго. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe The Bell la 11-an de decembro 2019][44]
 
« Ĉu mi similas al usonano? Ne-ne, mi simple ankoraŭ antaŭnelonge opiniis, ke mi povus loĝi en iu ajn lando. Sed mi loĝis duonjaron en Usono kaj komprenis: ne, mi ne povos kaj nek deziras. Simple laŭ mia menso mi estas kompleta sovetianaĉo» « Я что, похож на американца? Не-не, я просто еще недавно считал, что смогу жить в любой стране. А прожил полгода в Америке и понял: нет, не смогу и не хочу. Просто я по ментальности совершенный совок. »
— Aleksej Navalnij, [Expert.ru la 10-an de marto 2011][45]
 
« Plej multe miaj infanoj ŝatas "La Simpsonoj" kaj "Futurama". Animaciaĵoj kaj televidilo, kiel ŝajnas al mi, evoluigas vortprovizon. Kaj por orientiĝi en la usona politiko oble pli utilas spekto "Sudan Parkon" ol la usonan novaĵkanalon. » « Больше всего мои дети любят «Симпсонов» и «Футураму». Мультфильмы и телевизор, как мне кажется, развивают словарный запас. А для того, чтобы разбираться в американской политике, гораздо полезнее смотреть «Южный парк», чем американский новостной канал. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][46]
 
« Iusence tuta tiu ĉi koruptita rusia elito estas pli utila por la Okcidento, ĉar ĝi estas pli facile regebla, pli manipulebla — ĉi tie ĉio estas simpla. La prezidanto kaj liaj registaranoj estas absolute koruptitaj. » « В каком-то смысле вся эта сверхкоррумпированная российская элита выгодна Западу, потому что ею проще управлять, проще манипулировать — тут все очень понятно. Президент и члены его правительства абсолютно коррумпированы. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Nova Gazeto, la 5-an de septembro 2013][47]
 
« Se oni deziras vidi verajn vatjakulojn [moknomo de fanatikaj rusaj patriotoj en Ukrainio], do necesas veturi ne al Novrusio, sed en Usonon al ĉiaj redneck-oj kaj hill bill-oj. Tio en ĉia lando ekzistas. En Usono tiuj homoj estas centoble pli dupaj kaj netrapenetreblaj. Tie ja haveblas milionoj da armitaj lipharuloj en kvadratitaj ĉemizoj, revantaj iun bombi kaj konkeri. Kaj ne rakontu fabelojn pri nia superarkaika konservativisma loĝantaro de Rusio. Rigardu partiajn balotojn de respublikanoj en Usono. Tie tiaj konservativuloj renkontiĝas, kompare al kiuj iu nia deputito Milonov [deputito de la Ŝtata Dumao, fifama pro sia homofobio] estas liberala gejo el Nederlando. Laŭ enketado farita en Usono, 11% de la loĝantaro pretas ekmiliti kontraŭ Rusio. Mi ne certas, ke ĉe ni eĉ post histerio pri Novrusio kolektiĝus tioma procento rilate eblan nuklean militon kontraŭ Usono. » « Если хочешь посмотреть на настоящих ватников, то надо ехать не в Новороссию, а в США ко всяким рэднекам и хилл билли. Такое в любой стране существует. В Штатах эти люди еще в сто раз более дубовые и непробивные. Там же просто миллионы вооруженных усатых людей в клетчатых рубашках, мечтающих кого-то разбомбить и завоевать. И не надо рассказывать сказки про наше супердремучее консервативное население России. Посмотрите на праймериз республиканцев в США. Там такие консерваторы встречаются, по сравнению с которыми какой-нибудь наш депутат Милонов — либеральный гей из Голландии. По опросам в США, 11% населения готовы начать войну с Россией. Я не уверен, что у нас даже после истерии с Новороссией набрался бы такой процент по поводу возможной ядерной войны с США. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Republic.ru la 9-an de oktobro 2014][48]
 
« Mi ne povas subteni tiun parton de la sankcioj, kiu trafas la rusian ekonomion ĝenerale, mi ja estas civitano de Rusio. Sed mi estos tre kaj tre malĝoja, sed sinjoro Trump mildigos kaj nuligos tiun parton de la sankcioj, kiu trafas konkretajn personojn, tiajn kiel amikoj de Vladimir Putin aŭ Putinaj oligarĥoj, aŭ koruptitaj oficialuloj en lia proksima ĉirkaŭaĵo. Ĉar efektive tiu parto de la sankcioj funkcias por la bono de la rusia popolo kaj la rusianoj ĝin subtenas. » « Я не могу поддерживать ту часть санкций, которая касается российской экономики в целом, все-таки я — гражданин России. Но я буду весьма и весьма расстроен, если господин Трамп смягчит и отменит ту часть санкций, которая касается определенных личностей, таких, как друзья Владимира Путина или путинские олигархи, или коррумпированные официальные лица в его ближайшем окружении. Потому что на самом деле эта часть санкций работает во благо российского народа и россияне их поддерживают. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe BBC la 18-an de januaro 2017][49]
 
« [pri indiferenteco de la prezidenta administracio de Usono al demokratio en Rusio] Ke ili fajfas pri tio, tio estas vere. Mi eĉ dirus, ke ankaŭ la antaŭa administracio kaj tiu kiu estis antaŭ la administracio de Obama, ankaŭ ili efektive fajfis. Jes, iuj el ili ion parolis, sed ĝenerale al ili estas egale kaj mi havas neniujn iluziojn tiurilate. » « Что дела нет, это точно. Я бы даже сказал, что и предыдущей администрации и той, что была до администрации Обамы, им тоже было все равно на самом деле. Да, некоторые из них что-то говорили, но в целом им все равно, и у меня нет никаких иллюзий по этому поводу. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe BBC la 18-an de januaro 2017][50]

Korupto

redakti
 
« Por lukto kontraŭ korupto necesas du ĉefaj kondiĉoj — politika konkurenco kaj liberaj amaskomunikiloj. Liberaj amaskomunikiloj al la lando preskaŭ mankas. Do necesas provi krei la politikan konkurencon. » « Для борьбы с коррупцией необходимы два главных условия — политическая конкуренция и свободные СМИ. Свободных СМИ в стране практически нет. Значит, нужно пытаться создавать политическую конкуренцию. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][51]
 
« Lukto kontraŭ korupto ja estas mia ekonomia programo. La enhavriĉa kaj realisma. Slogano "Ne mensogi kaj nek ŝteli" estas ne retorika ekkrio, sed la esenco de la politikaj ŝanĝoj. Lukto kontraŭ korupto estas la ĉefa kaj fakte sola struktura reformo, kiun oni povas komenci eĉ morgaŭ kaj kiu estas ŝlosila kondiĉo por lanĉo de la aliaj reformoj. » « Борьба с коррупцией и есть моя экономическая программа. Содержательная и реалистичная. Лозунг «Не врать и не воровать» — не риторическое восклицание, а суть политических преобразований. Борьба с коррупцией — главная и фактически единственная структурная реформа, которую можно начинать хоть завтра и которая является ключевым условием для старта других реформ. »
— Aleksej Navalnij, [Artikolo en Vedomosti la 1-an de marto 2012][52]
 
« [pri la Futbala Mondpokalo 2018] Mi estas ne kontraŭ la Futbala Mondpokalo. Mi simple ne komprenas, kial por mi venas en unu pakaĵo la Futbala Mondpokalo kaj la ŝtelitaj 300 miliardoj da rubloj. Estu la Mondpokalo, sed ne necesas ŝteli. » « Я не против чемпионата мира по футболу. Я просто не понимаю, почему у меня идут в одной упаковке и ЧМ, и украденные 300 млрд рублей. Я бы хотел разделить эти вещи. Пусть будет чемпионат, но не надо воровать. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Sports.ru la 14-an de junio 2019][53]

Enmigrado

redakti
 
« Mi estas por asimilado, ne por deportado. Se oni deziras loĝi ĉi tie — estu ruso. Se bebo kreskis en Rusio, por kio li estu taĝiko? Li laŭvorte iĝu ruso. Ja alveturante Usonon la homoj plejparte iĝas usonanoj. » « Я за ассимиляцию, а не за депортацию. Если ты хочешь жить здесь — будь русским. Если ребенок вырос в России, зачем ему быть таджиком? Пусть в буквальном смысле становятся русскими. Ведь, приезжая в Америку, люди по большей части становятся американцами. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][54]
 
« [...] Usono konstruas muron kun Meksiko, kaj eĉ Obama voĉdonas por tiu ĉi muro kun Meksiko, kaj ĉe ni oni diras "Alveturu". Krome necesas kompreni, ke al ili alveturas (ja tio estas grava afero) homoj el Meksiko, kristanoj, kaj tamen el pli evoluinta lando. Al ni ĉi tien alveturas kampara loĝantaro el tre subevoluintaj mezaziaj landoj, ĉefe islamaj» « [...] США строят стену с Мексикой, и даже Обама голосует за эту стену с Мексикой, а у нас говорят «Давайте приезжайте». Кроме того, нужно понимать, что к ним приезжают (все-таки, это важная вещь) люди из Мексики, христиане и, все-таки, из более продвинутой страны. К нам сюда приезжает сельское население очень отсталых среднеазиатских стран, преимущественно мусульманских. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo, la 23-an de aŭgusto 2013][55]
 
« [pri sia plano] Aŭtomatan civitanecon de Rusio al ĉiuj rusoj kaj reprezentanrtoj de la etnoj, tradicie loĝantaj en Rusio kaj ne havantaj sian ŝtaton, post prezento de pasporto de Sovetunio (la sia aŭ de la gepatroj) kun sekcio "etno". » « Автоматическое гражданство России всем русским и представителям народов, традиционно проживающих в России и не имеющих своего государства при предъявлении документа СССР (своего или родителей) с графой "национальность". »
— Aleksej Navalnij, [Persona blogo, la 4-an de novembro 2013][56]
 
« Jen oni konstante al ni gurdas iun stultaĵon pri eŭraziismo kaj ke ni devas alporti ĉi tien ĉiujn el Meza Azio. Sed vi komuniku kun iu ajn uzbeko malpli ol 40 jarojn aĝa. Por li ĉu la rusoj, ĉu usonanoj, ĉu novzelandanoj. La rusan lingvon ili ĉiuj ne konas. Librojn ni legis malsamajn, filmojn ni spektis malsamajn, proverbojn ni havas malsamajn, valorojn kaj orientilojn ni havas malsamajn. » « Вот нам постоянно втюхивают какую-то ересь про евразийство, и что мы всех должны завозить сюда из Средней Азии. А вы пообщайтесь с любым узбеком младше 40 лет. Для него что русские, что американцы, что новозеландцы. Русского языка они все не знают. Книжки мы читали разные, фильмы мы смотрели разные, пословицы у нас разные, ценности и ориентиры у нас разные. »
— Aleksej Navalnij, [Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014][57]
 
« Mi estas por enkonduko de viza reĝimo kun la landoj de Meza Azio. Mi opinias ke tio estas absolute normale. Tio estas eŭropa praktiko, kiun mi postulas en Rusio» « Я выступаю за введение визового режима со странами Средней Азии. Я считаю, что это абсолютно нормально. Это европейская практика, которой я требую в России. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Radio Libero la 28-an de majo 2015][58]

Politiko

redakti
 
« Ŝanĝo de la potenco laŭleĝe en Rusio ne eblas. Kaj tiu ŝanĝo kiam oni tute ne demandas, eblas — kiel en Tunizio [...] Por revolucio tute ne necesas duonlando, sufiĉas unu procento de la aktiva loĝantaro. Ĉio okazos hazarde, neniu scias kio okazos morgaŭ. Surveturos trafikpolicano gravedulinon — kaj komenciĝos revolucio. » « Ротация власти законным путем в России невозможна. А такая ротация, когда тебя вообще не спрашивают, возможна — как в Тунисе [...] Для революции совсем не нужно полстраны, достаточно одного процента активного населения. Все происходит случайно, никто не знает, что будет завтра. Переедет гаишник беременную женщину — и начнется революция. »
— Aleksej Navalnij, [Expert.ru la 10-an de marto 2011][59]
 
« Revolucio estas neevitebla. Simple pro tio, ke plejparto de la homoj komprenas, ke tiu sistemo estas malĝusta. Kiam oni sidas en renkontiĝo de ŝtatoficistoj, dominas interparoloj pri tio, kiu ĉion ŝtelis, kial nenio funkcias kaj kiom terura ĉio estas. » « Революция неизбежна. Просто потому, что большинство людей понимают, что эта система неправильна. Когда сидишь в тусовке чиновников, больше всего разговоров о том, кто все украл, почему ничего не работает и как все ужасно. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][60]
 
« La ŝanĝojn povas fari nur malkontentuloj. Kaj nun estas tro multe da malkontentuloj. » « Изменения способны сделать только недовольные люди. А сейчас слишком много недовольных. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][61]
 
« Ial ĉiuj atendas ke mi diros: "Ni unuiĝu por komfortigi niajn kortojn, se la ŝtato ne kapablas tion fari". Sed mi pensas, ke nun necesas okupiĝi ne pri komfortigo de la kortoj, sed rigardi kiu ŝtelis monon kiu tiucele jam trifoje estis pagita. Unue necesas ordigi ne en la kortoj, sed en la Kremlo. » « Почему-то все ждут, что я скажу: «Давайте объединяться, чтобы благоустраивать наши дворы, если государство не способно этого сделать». Но мне кажется, что сейчас нужно не заниматься благоустройством двора, а посмотреть, кто украл деньги, которые на это уже три раза были выделены. Сначала нужно наводить порядок не во дворе, а в Кремле. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][62]
 
« Mi pensas ke la vivo komencos ŝanĝiĝi tiam, kiam 1976−1982 pli aktivos en politiko» « Я думаю, что жизнь начнет меняться тогда, когда пресловутые 1976−1982 больше станут участвовать в политике. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][63]
 
« Se Ĥodorkovskij morgaŭ liberiĝos, nenio ŝanĝiĝos. Sed tiu reĝimo ne ŝatas nekontroleblajn faktorojn kaj tre timas montri sian malfortecon. Do Ĥodorkovskij sidos [en prizono] dumvive. Dumvive signifas — ĝis ĉesos la vivo de Ĥodorkovskij aŭ ĝis ĉesos la vivo de tiu ĉi reĝimo. » « Если Ходорковский завтра выйдет на свободу, ничего не изменится. Но этот режим не любит новых неконтролируемых факторов и очень боится показать свою слабость. Поэтому Ходорковский будет сидеть пожизненно. Пожизненно — это либо пока не прекратится жизнь Ходорковского, либо пока не прекратится жизнь этого режима. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][64]
 
« La potenco cedos al ni ĝuste tiom, kiom ni persiste postulos. Praktiko montras, ke alfrontinte realan reziston Putin cedas. » « Власть уступит нам ровно столько, сколько мы настоятельно потребуем. Практика показывает, что, столкнувшись с реальным сопротивлением, Путин отступает. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Sobesednik.ru la 5-an de decembro 2014][65]
 
« En ĉiuj tempoj sorton de la lando decidas unu aktiva procento de loĝantaro. Ne pli. Kaj ĉiuj aliaj aliĝas al la venkintoj» « Во все времена судьбу страны решает один активный процент населения. Не больше. А остальные подтягиваются к победителям. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Sobesednik.ru la 5-an de decembro 2014][66]
 
« Unu el problemoj, kiujn ni alfrontis: eĉ homoj de demokratiaj konvinkoj efektive ne kredas je demokratio» « Одна из проблем, с которой мы столкнулись: даже люди демократических убеждений на самом деле не верят в демократию. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Radio Libero la 28-an de majo 2015][67]
 
« Mi certe dezirus normalan transiton de la potenco. Nun ŝanĝo de la potenco en Rusio, transiro de aŭtoritatismo al demokratio iusence estas revolucio, ĉar tio estas ŝanĝo de la politika sistemo. Sed certe mi ne dezirus iujn kataklismojn kaj homojn, kiuj kun armiloj kurus surstrate. Mi dezirus ke okazus normala, milda transito kaj transiro. Al Putin oni devas proponi sekurecon — al li, lia mono, lia familio kaj iu limigita nombro de proksimuloj. » « Я бы хотел, конечно, нормального транзита власти. Сейчас изменение власти в России, переход от авторитаризма к демократии в каком-то смысле является революцией, потому что это изменение политической системы. Но конечно, я бы не хотел каких-то потрясений и людей, которые с оружием бегали бы по улице. Я бы хотел, чтобы был нормальный, мягкий транзит и переход. Путину должна быть предложена безопасность — ему, его деньгам, его семье и какому-то ограниченному количеству близких людей. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Radio Libero la 28-an de majo 2015][68]
 
« Unue, ni liberigos ĉiujn politikajn malliberulojn. Due, ni aprobos leĝon "Pri lukto kontraŭ kontraŭleĝa riĉiĝo". Trie, ni iniciatos juĝejan reformon» « Первое — мы освободим всех политзаключенных. Второе — мы введем закон «О борьбе с незаконным обогащением». Третье — мы инициируем судебную реформу. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe RBC.ru la 14-an de decembro 2016][69]
 
« [pri NATO] Mi opinias ke baze ni estas aliancanoj, kaj tiusence mia deklaro nun malmulte diferencas de la deklaro de Vladimir Putin de 2003, kiam li proponis ke Rusio aniĝu je NATO. » « Я считаю, что базово мы союзники, и в этом смысле мое заявление сейчас мало отличается от заявления Владимира Путина образца 2003 года, когда он предложил, чтобы Россия вступила в НАТО. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe RBC.ru la 14-an de decembro 2016][70]
 
« Ni devas refondi la rusian opozicion, fari ĝin simila al normala politika movado laŭ ekzemplo de EŭropoUsono, kie homoj povas sufiĉe organike paroli samtempe kaj pri politikaj liberecoj, kaj pri neceso de la klresko de minimuma salajro» « Мы должны переучредить российскую оппозицию, сделать ее похожей на нормальное политическое движение по образцу Европы или США, где люди могут весьма органично говорить одновременно и про политические свободы, и про необходимость роста минимальной заработной платы. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Voĉo de Usono la 14-an de marto 2019][71]
 
« [pri la murdo de Boris Nemcov] Mi havas neniujn dubojn pri tio ke la Kremlo eble ne mendis la murdon de Nemcov, kaj tion faris Ramzan Kadirov, sed la Kremlo kaj Putin persone faris ĉion eblan por ke justa juĝo ne okazu, por ke ne okazu normala juĝeja esplorado kaj normala enketado. Ne estis pridemandita Delimĥanov mem, ne estis pridemandita Zolotov, ktp. Ĉion ĉi oni bremsis, Kadirovon oni defendis kaj faris tiun persone Putin. » « И нет никаких сомнений в том, что Кремль, может, и не заказывал убийство Немцова, а это сделал Рамзан Кадыров, но Кремль и Путин лично сделали все возможное для того, чтобы правосудие не совершилось, чтобы не было нормального судебного разбирательства и нормального следствия. Не был допрошен сам Делимханов, не был допрошен Золотов, и так далее, и так далее. Все это спустили на тормозах, Кадырова выгородили, и сделал это лично Путин. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Voĉo de Usono la 14-an de marto 2019][72]
 
« Kaj tiam, en 2016, mi diradis ke ĉe mia tuta amo al la kandidatoj de la [partio] Jabloko, mi mem iam estis Jablok-ano, tio estas megamizeraj kandidatoj, ili estas malafablaj homoj. Ili havas neniujn ŝancojn. » « И тогда, в 2016 году, я говорил, что при всей моей любви к «яблочным» кандидатам, я сам когда-то был «яблочником», это сверхмегаубогие кандидаты, они неприятные люди. Им не светит вообще ничего. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe The Bell la 11-an de decembro 2019][73]

Ekonomio

redakti
 
« Por mi verkas ekonomian programon famaj rusiaj ekonomikistoj, kiuj en la nuna situacio, kaj al mi malfacilus ilin kulpigi, ne strebas malkaŝi siajn nomojn. Ili loĝas en diversaj landoj. Tio estas la plej alte kvalifikitaj homoj, kiuj entute heveblas je dispono de Rusio» « Мне пишут экономическую программу известные российские экономисты, которые в текущей ситуации, и мне сложно их за это винить, не горят желанием раскрыть свои имена. Они живут в разных странах. Это самые высококвалифицированные люди, которые вообще есть в распоряжении России. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe RBC.ru la 14-an de decembro 2016][74]
 
« Kiuj sankcioj? La sankcioj estas nenio. Tio estas nia deka problemo. Ĉe ni ĉesis kreski la ekonomio en 2013, kiam haveblis nek sankcioj, nek protestoj kaj nafto kostis po $120 kontraŭ barelo. Tamen en 2013 ĉio haltis kaj ne povis plu kreski. » « Какие санкции? Санкции — ерунда. Это наша десятая проблема. У нас перестала расти экономика в 2013 году, когда не было ни санкций, ни протестов, и нефть была по $120 за баррель. Тем не менее в 2013 году все остановилось и не могло дальше расти. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe The Bell la 11-an de decembro 2019][75]
 
« Mi opinias, ke impostojn necesas malaltigi. En Rusio ili estas gigantaj. Mi diras, ke necesas malaltigi salajrajn impostojn kaj doni eblecon al la komerco pagi grandan salajron al homoj enmane. » « Я считаю, что налоги нужно снижать. В России они гигантские. Я говорю, что нужно снизить зарплатные налоги и дать возможность бизнесу давать большую зарплату людям на руки. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe The Bell la 11-an de decembro 2019][76]

Religio

redakti
 
« Mi estas baptita kaj konsideras min ortodoksulo. Sed mi estas sovetia ortodoksulo: vide al preĝejo mi krucosignas, sed la preĝejon ne frekventas. » « Я крещеный, и считаю себя православным. Но я советский православный: на церкви крещусь, а в церковь не хожу. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][77]
 
« Eklezio kaj religio: mi, al mia honto, estas tipa postsovetia kredanto — la fastojn mi observas, al preĝejoj min krucosignas, sed preĝejon frekventas sufiĉe malofte. » « Церковь и религия: я, к своему стыду, типичный постсоветский верующий — посты соблюдаю, на церкви крещусь, но в церкви бываю достаточно редко. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo al Boris Akunin, la 3-an de januaro 2012][78]
 
« Mi kredas, al mi plaĉas esti kristano kaj ortodoksulo, al mi plaĉas senti min parto de io pli granda kaj komuna. Al mi plaĉas ke ekzistas specialaj etiko kaj sinlimigoj. Ĉe tio min tute ne ĝenas ke ekzistas mi en la precipe ateisma medio — ĝis 25 jaroj, ĝis naskiĝo de bebo, mi mem estis tiom fervora ateisto, ke mi estis preta kroĉiĝi al barbo de iu ajn pastro. Estas normale, kiam la homoj estas religiemaj, normale kiam iuj homoj ridas pri religiemo. Ŝercoj pri religiemo en "La Simpsonoj" aŭ "Suda Parko" estas tute belegaj kaj ofendas min eĉ ne iomete. » « Я верую, мне нравится быть христианином и православным, мне нравится ощущать себя частью чего-то большого и общего. Нравится, что есть специальная этика и самоограничения. При этом меня совершенно не напрягает, что существую я в преимущественно атеистической среде — лет до 25, до рождения ребёнка, я и сам был таким ярым атеистом, что был готов вцепиться в бороду любому попу. Нормально, когда люди религиозны, нормально, когда некоторые люди смеются над религиозностью. Шутки над религиозностью в «Симпсонах» или «Южном парке» совершенно прекрасны и не оскорбляют меня нисколько. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo al Boris Akunin, la 3-an de januaro 2012][79]
 
« Ortodoksismo estas la ĉefa religio de Rusio kaj ne decas nin mem trompi, provante stari sur pozicioj de la absoluta egaleco. Speciala rolo de RPE [Rusa Ortodoksa Eklezio] estas klarigebla kaj racia. » « Православие — главная религия России и не нужно самих себя обманывать, пытаясь стоять на позициях абсолютного равенства. Особая роль РПЦ объяснима и разумна. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo al Boris Akunin, la 3-an de januaro 2012][80]
 
« [pri Pussy Riot] Ni havas nediskuteblan fakton: stultulinoj, farintaj etan huliganaĵon por reklamo» « Имеем неоспоримый факт: дуры, совершившие мелкое хулиганство ради паблисити. »
— Aleksej Navalnij, [Persona blogo, la 7-an de marto 2012][81]
 
« Proksimume ĝis 24 jaroj mi konsideris min ateisto. Poste al mi naskiĝis bebo, mi rigardis kiel li kreskas kaj komprenis ke tio estas nenio alia ol la Dia Miraklo. Nenio subita okazis al mi, revelacion mi ne spertis. Simple iel nerimarkinde mi komprenis, ke mi estas kredanto. » « Лет до 24 я считал себя атеистом. Потом у меня родился ребёнок, я смотрел, как он растёт, и понимал, что это не что иное, как Божье Чудо. Ничего внезапного со мной не случалось, откровения не снисходили. Просто как-то незаметно сам для себя я понял, что являюсь верующим человеком. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo al retejo Pravmir, la 4-an de septembro 2013][82]
 
« [pri interproksimiĝo de la ŝtato kaj eklezio] Ĝenerale mi opinias, ke mankas io malbona en tiu ĉi ideo. Ni vidas ke ekzemple ĉiuj usonaj prezidantoj frekventas preĝejon kaj ekzistas eĉ ne unu prezidanto de Usono, kiu ne havus sian spiritan patron ktp, sed en tiu formo, kiel tio okazas en Rusio, tio havas grandan administran dominadon, kion mi certe ne ŝatas, kvankam mi estas ortodoksulo» « В принципе, я считаю, что нет ничего плохого в идее самой этой. Мы видим, что, например, все американские президенты ходят в церковь и не существует ни одного президента США, у которого не было бы своего духовника и так далее, но в том виде, как в России это все происходит, это имеет большой административный уклон, что, конечно, мне не нравится, хоть я и православный. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014][83]

Samseksemo

redakti
 
« Mi proponus por la rusiaj realoj preni formon de Geja Fiero, kiun oni elektis en Jerusalemo. Por ke gejojn ne mortigu ne-gejoj, oni lasas gejojn amuziĝi en fermita kaj ĉirkaŭbarita stadiono. Indignitaj civitanoj havas eblecon esprimi sian proteston, manifestaciante apud tiu ĉi stadiono. Post la fino de la aranĝo la gejojn oni sub gardo transportas hejmen. » « Я бы предложил для русских реалий взять формат гей-парада, который выбрали в Иерусалиме. Чтобы геев не поубивали негеи, геев выпускают порезвиться на закрытый и отцепленный стадион. Возмущенные граждане имеют возможность выразить свой протест, пикетируя этот стадион. По завершении мероприятия, геев под охраной развозят по домам. Как-то так. »
— Aleksej Navalnij, [Persona blogo, la 2-an de majo 2009][84]
 
« [pri leĝo kontraŭ samseksema propagando] Mi nuligos [ĝin]. Ĝi estas sensenca. Ĝi kaŭzas nenion krom enprizonigi homojn pro ŝatoklakoj en sociaj retoj. Tiaj aferoj kiel geja propagando ne ekzistas. Oni elpensis ĝin por trovi iun malamikon, kontraŭ necesas lukti, forlogante la socion de la problemoj» « Отменю. Он бессмысленный. Он не приводит ни к чему, кроме того что сажает людей в тюрьмы за лайки в социальных сетях. Такой вещи, как гей-пропаганда, не существует. Ее выдумали для того, чтобы найти какого-то врага, с которым нужно бороться, отвлекая общество от проблем. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe RBC.ru la 14-an de decembro 2016][85]
 
« [pri samseksema geedziĝo] Mi opinias ke ĉi tie ni devas sekvi la vojon de evoluintaj landoj, unuavice de Usono. Tio devas esti permesiloj, kiuj estas donataj aŭ ne donataj je nivelo de subjektoj de Federacio. Tio estas mi komprenas, ke aliro en Dagestano estas unu, en Sankt-Peterburgo — tute alia. Se la Leĝodona Kunveno de Sankt-Peterburgo voĉdonos por permeso al paroj krei civilajn uniojn, mi havas neniujn problemojn pro tio. » « Я считаю, что здесь мы должны идти по пути развитых стран, в первую очередь США. Это должны быть разрешения, которые даются или не даются на уровне субъектов Федерации. То есть я понимаю, что подход в Дагестане один, в Санкт-Петербурге — совершенно другой. Если Законодательное собрание Санкт-Петербурга проголосует за разрешение парам вступать в гражданские союзы, у меня нет к этому никаких проблем. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe RBC.ru la 14-an de decembro 2016][86]

Historio

redakti
 
« Hitlero kaj Stalin estas la du ĉefaj ekzekutistoj de la rusa popolo. Stalin ekzekutis, malsatmortigis kaj turmentis siajn sampatrujanojn, persone por mi ĉi tie ĉio estas klare. Tamen mi kontraŭas ke tio estu "eterna" afero kaj mi ne vidas iun ajn sencon en tuta tiu "malstalinigado" ktp. Mi ne komprenas, kion tio signifas forme de la ŝtata politiko. Se vi deziras "malstalinigadon" — donu al via infano-lernejano legi "La Arkipelago Gulago", se li pigras legi "La Arkipelago", do legu artikolon "Stalin-reprezalioj" en Vikipedio, tie ĉio estas mallonge, koncize, objektive kaj kun referencoj. Necesas memstare respondi al defioj de la tempo, ne vivi per senfinaj politikaj aludoj. "Stalin-afero" estas la afero de la historia scienco, ne de la kuranta politiko. » « Гитлер и Сталин — два главных палача русского народа. Сталин казнил, морил голодом и мучил моих соотечественников, лично для меня здесь всё ясно. Однако я против того, чтобы это было «вечным» вопросом и не вижу никакого смысла во всей этой «десталинизации» и т.д. Не понимаю, что это означает в формате государственной политики. Хочешь «десталинизации» — дай почитать своему ребёнку-школьнику «Архипелаг ГУЛАГ», если ему лень читать «Архипелаг», то пусть почитает статью «сталинские репрессии» в Википедии, там всё коротко, понятно, объективно и со ссылками. Нужно самостоятельно отвечать на вызовы времени, а не жить бесконечными политическими аллюзиями. «Вопрос Сталина» — это вопрос исторической науки, а не текущей политики. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo al Boris Akunin, la 3-an de januaro 2012][87]
 
« Mito pri Stalin estas mito pri la fera ordo, kreita per la fera mano. Por ĝia malmuntado iu alia devas fari la ordon sen ajna fera mano, do simple laŭleĝe. » « Миф о Сталине — это миф о железном порядке, наведенном железной рукой. Для его развенчания кто-то другой должен навести порядок безо всякой железной руки, то есть просто по закону. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo al Boris Akunin, la 3-an de januaro 2012][88]
 
« Vi scias, mi nun aprezas Gorbaĉovon oble pli ol mi aprezis lin tiam [...] Sed nun mi rigardas al Gorbaĉov kiel al la homo, kiu havis eblecon neimageble riĉiĝi aŭ iĝi tirano, aŭ iĝi diktatoro kaj en iu ajn kazo havis eblecon uzi en privataj celoj tiujn grandajn eblecojn, kiujn li havis, sed li ne faris tion. Li ja estas mizerulo nun aŭ praktike mizerulo. Li ricevis nenion. » « Знаете, я сейчас ценю Горбачёва гораздо больше, чем я ценил его тогда [...] Но сейчас я смотрю на Горбачёва как на человека, который имел возможность немыслимым образом обогатиться или стать тираном, или стать диктатором и в любом случае имел возможность использовать в личных целях те грандиозные возможности, которые у него были, но не сделал этого. Он же нищий человек сейчас или практически нищий человек. Он не получил ничего. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo, la 15-an de septembro 2013][89]
 
« Ni povas ripeti tion, kio okazis en la 1980-1990-aj jaroj. Sidis tiuj azenoj en Politburoo, malŝparis monon por iuj enormaj nefinitaj konstruadoj, militadis en Afganio, kaj poste ĉio ĉe ili disfalis. Sovetunion ja disfaligis ne Gorbaĉov. Sovetunion disfaligis stultulaĉoj el KPSU, omaĝe al kiuj oni nun memortabulojn faraĉas. Post tio en la 1990-aj jaroj venis nova potenco, al kiu mankis mono, kaj ĝi mem konsistis el friponaj komsomolanoj kaj ankaŭ estis komplete koruptita kaj hipokrita. Oni nomis tion demokratio por iu tempo. Tiun ĉi tutan mirindan konstruaĵon certe atendis fiasko, post kio la vortoj "demokratio" kaj "liberalo" iĝis ofendaj, merkata ekonomio ne aperis, al la potenco revenis reakciuloj» « Мы можем повторить то, что было в 80–90-х годах. Сидели эти ослы в Политбюро, тратили деньги на какие-то феноменальные недострои, воевали в Афганистане, а потом у них все развалилось. Советский Союз ведь развалил не Горбачев. Советский Союз развалили придурки из КПСС, которым сейчас мемориальные доски лепят. После этого в 90-е годы пришла новая власть, у которой не было денег, а сама она была из жуликоватых комсомольцев и тоже была насквозь продажной и лицемерной. Это назвали демократией на какое-то время. Всю эту замечательную конструкцию, конечно, ждал провал, после которого слова «демократия» и «либерал» стали ругательными, рыночная экономика не получилась, к власти вернулись реакционеры. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Republic.ru la 9-an de oktobro 2014][90]
 
« Mi ne opinias, ke havas sencon detrui iujn monumentojn, ili ja staru ie ajn, necesas simple fari novajn. » « Я не считаю, что имеет смысл сносить какие-то памятники, пусть они стоят где угодно, нужно просто делать новые. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 16-an de oktobro 2014][91]
 
« [pri ideala politikisto] La rusiaj politikistoj havas du ĉiamajn respondojn: liberaloj diras Churchill, ŝtatistoj — Stolipin. Kio necesas esti por Stolipin-on nomi sia idealo? La homon, kiu subpremis la tutan politikan liberecon komplete kaj enkondukis milit-juĝejojn? » « Российские политики имеют два стандартных ответа: либералы говорят «Черчилль», государственники — «Столыпин». Кем вообще надо быть, чтобы Столыпина называть своим идеалом? Человека, который задавил всю политическую свободу вообще и ввел военно-полевые суды? »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Sobesednik.ru la 29-an de oktobro 2018][92]
 
« [pri Lenin] Malbone mi rilatas al li. Tre malbone. Kiel oni povas rilate al la homo, kiu en tioma kvanto mortigis vian popolon? La caro kaj lia ĉirkaŭantaro respondecas pri la revolucio, sed tio kion poste faris la bolŝevistoj, estis eĉ pli malbone ol la carismo. » « Плохо я к нему отношусь. Очень плохо. Как можно относиться к человеку, который в таком количестве морил твой народ? Царь и его окружение несут ответственность за революцию, но то, что потом сделали большевики, вышло еще хуже царизма. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Sobesednik.ru la 29-an de oktobro 2018][93]

Boris Jelcin

redakti
 
« Kaj ĝuste Jelcin, por kiu ni tiam voĉdonis, por kiu ankaŭ mi estis preta disŝiri iun ajn kaj kriis "Ni pli rapide dispafu la Blankan Domon [registarejon]. Antaŭen, Jelcin!" Mi nun certe tre forte pri tio bedaŭras, post jaroj, ĉar Jelcin iĝis la homo, kiu nin ĉiujn trompis, kiu interŝanĝis ĉiujn niajn liberecojn kaj atingojn kontraŭ garantioj de sekureco por sia familio. Jen, kontraŭ tiuj kelkcent milionoj da dolaroj, kiuj nun estas posedataj de Djaĉenko kaj Jumaŝev [familianoj de Jelcin] ja estis interŝanĝitaj ĉiuj atingoj, kiuj ekzistis en Rusio» « А вот Ельцин как раз, за которого мы тогда голосовали, за которого я в том числе был готов разорвать любого и кричал «Давайте быстрее расстреливать Белый дом. Вперед, Ельцин!» Я сейчас, конечно, очень сильно об этом сожалею, спустя годы, потому что Ельцин оказался тем человеком, который нас всех обманул, который обменял какие-то наши свободы и достижения просто на гарантии безопасности для своей семьи. Вот, за те там несколько сот миллионов долларов, которые сейчас принадлежат Дьяченко и Юмашеву, в общем-то, и были обменены все достижения, которые были в России. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo, la 15-an de septembro 2013][94]
 
« [pri Miĥail Gorbaĉov kaj Boris Jelcin] Tio estis okazinta antaŭ niaj okuloj. Mi staris en tiuj atendovicoj kaj mi vidis tiujn kuponojn [por aĉetado], mi vidis tiun Jelcinon. Kiam okazis dispafado de la Blanka Domo [dum puĉo en 1993], mi forkuris el instituto kaj grimpis trans la Moskvan Zoon por rigardi kiel oni tie pafas. Do mi ĉion ĉi scias, mi povas pritaksi. » « Это то, что происходило на моих глазах. Я стоял в этих очередях и я видел эти талоны, я видел этого Ельцина. Когда был расстрел Белого дома, я сбежал из института и перелезал через Московский Зоопарк, чтобы посмотреть, как там стреляют. Поэтому я всё это знаю, я могу это оценивать. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo, la 15-an de septembro 2013][95]
 
« [pri supozeble okazinta venko de Gennadij Zjuganov en la prezidenta baloto en 1996] Mi kredas je la venko de Zjuganov. Kaj mi tre bedaŭras, ke mi estis unu el tiuj homoj, kiuj postulis "pafadon kontraŭ la Supera Konsilio", estis zelotoj de Ĉubajs kaj Jelcin ktp. » « Я верю в победу Зюганова. И я очень сильно сожалею, что я был одним из тех людей, которые требовали "расстрела Верховного Совета", были фанатами Чубайса и Ельцина и так далее. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Radio Libero la 28-an de majo 2015][96]
 
« [pri supozeble okazinta venko de Gennadij Zjuganov en la prezidenta baloto en 1996] Jelcin falsis la baloton. Tio estis lia kolosa eraro. Kaj tio, kio okazas nun al mi, al la opozicia movado, al ni ĉiuj — tio estas ankaŭ nia pago, se diri metafizike, pro tio ke ni tiam ĉiuj postulis pafi la Superan Konsilion. » « Ельцин фальсифицировал выборы. Это было его колоссальной ошибкой. И то, что происходит сейчас со мной, со всем оппозиционным движением, с нами со всеми, — это, в том числе, наша плата, говоря метафизически, за то, что мы тогда все требовали расстрелять Верховный Совет. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Radio Libero la 28-an de majo 2015][97]

Pri si mem

redakti
 
« Ĉu mi estas gvidanto de hipsteroj? Mi ne certas. Plej verŝajne mi estas bubo el Marjino [areo en Moskvo], kiu tamen ŝatas surporti pelton kun sportaj ŝuoj. Sed mi ne surmetos okulvitron en hipstera kadro kaj kun plezuro drinkos bieron en lokoj, kie la hipsteroj sulkigos la nazetojn kaj diros: fi. » « Я лидер хипстеров? Не уверен. Я скорее чувак из Марьино, которому, впрочем, нравится носить пальто с кедами. Но я не надену очки в хипстерской оправе и с удовольствием выпью пива в местах, где хипстеры сморщат носики и скажут: фи. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][98]
 
« Oni neniam minacis al mi. Eĉ trapikitaj pneŭoj mankis. » « Мне никогда не угрожали. Даже проколотых шин не было. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][99]
 
« Estis periodo, kiam mi okupiĝis pri la Komitato de Defendo de Moskvanoj ĉe [partio] Jabloko. Ni luktis kontraŭ kontraŭleĝa konstruado kaj de mia vidpunkto tio estis oble pli danĝera. Ĉar la konstruistoj, kiujn ni ĝenis, emas al pli simplaj solvoj de la problemoj ol la naftistoj aŭ la ŝtato. Distanco inter direktoro kaj homo, al kiu oni povas diri: "solvu pri li" tie estas oble malpli granda. Kredu min: lukti kontraŭ estro de domprizorga firmao de malgranda urbeto estas oble pli danĝere ol lukti kontraŭ Rosnafto aŭ Putin» « Был период, когда я занимался Комитетом защиты москвичей при «Яблоке». Мы боролись с незаконным строительством и, с моей точки зрения, это было гораздо более опасно. Потому что застройщики, которым мы мешали, склонны к более простым решениям проблем, чем нефтяники или государство. Расстояние между директором и человеком, которому можно сказать: «разберитесь с ними», там гораздо меньше. Поверьте: бороться с начальником ЖКХ маленького города гораздо более опасно, чем бороться с Роснефтью или Путиным. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][100]
 
« Magnickij al mi estas oble pli proksima ol Ĥodorkovskij. Ĉar li estis ne oligarĥo, kaj nek politikisto. Li estis juristo, librotenisto kaj aŭditoro, kiu pri nenio pretendis, sed simple faris la aferojn, kiujn li konsideris ĝustaj. Mi kun paperoj sidas kaj li sidis kun paperoj. Sed poste pro tiuj paperoj oni ĝismorte turmentis lin en prizono, kaj mi parte eksentis je tio mian kulpon. Ja en tiu momento ni ĉiuj svingis la kapojn kaj diris: nu, ĉiuj sidas [en prizono] kaj tiu iom sidos. Li sidos iom kaj eliros. Sed li ne eliris. » « Магнитский мне гораздо ближе, чем Ходорковский. Потому что он не олигарх, и он не политик. Он юрист, бухгалтер и аудитор, который ни на что не претендовал, а просто делал вещи, которые считал правильными. Я с бумажками сижу, и он сидел с бумажками. Но потом за эти бумажки его замучили в тюрьме, а я отчасти почувствовал в этом свою вину. Ведь в тот момент мы все кивали головами и говорили: ну, все сидят, и этот посидит. Посидит и выйдет. А он не вышел. »
— Aleksej Navalnij, [Citaĵoj ĉe Esquire la 29-an de novembro 2011][101]

Aliaj temoj

redakti
 
« La vivo estas formo de ekzistado de proteinaj korpoj. Mi ĝojas, se mia proteina korpo alportas malgrandan utilon al la aliaj proteinaj korpoj. » « Жизнь — способ существования белковых тел. Я рад, если мое белковое тело приносит небольшую пользу другим белковым телам. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Kommersant la 7-an de decembro 2010][102]
 
« Homoj de la dua rango ne ekzistas kaj se iu tiel opinias, do li estas danĝera somnambulo, kiun necesas reeduki, kuraci aŭ izoli de la socio. Pri iu ajn limigado de la rajtoj de la civitanoj laŭ etna principo eĉ ne eblas paroli. Mi mem estas "duonruso" — duone ukraino kaj la homo de la dua rango konsideri min mem tute ne deziras. » « Людей второго сорта не бывает, а если кто-то так считает, то он опасный лунатик, которого нужно перевоспитывать, лечить или изолировать от общества. Ни о каком ограничении прав граждан по этническому принципу речи идти не может в принципе. Я, кстати говоря, сам "полурусский" — наполовину украинец и человеком второго сорта себя чувствовать ни капельки не желаю. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo al Boris Akunin, la 3-an de januaro 2012][103]

Pri la aŭtoro

redakti
 
« Ridinde kaj malĝoje estas legi komentojn kiel "kiu se ne li", "kion vi proponas anstataŭe", "nun estas malĝusta tempo", "unue atingu" kaj aliajn. Vi kvazaŭ ne rimarkas, ke la samajn "argumentojn" responde al kritiko prezentas Putin kaj K. Navalnij al ili: "vi estas friponoj kaj ŝtelistoj" kaj ili: "vi estas agento de la Ŝtata Departamento [de Usono]". Vin ne kamuflita homofobio de la kandidato al urbestra posteno [de Moskvo] ĝenas, sed tio ke mi kuraĝis diri pri ĝi.

Se problemo iĝas kritiko, ne ĝia celo, tio estas tre alarma simptomo, amikoj miaj. Navalnij jam nun iĝis sankta bovino: aut bene, aut nihil [diru bonan aŭ nenion]. Li estas ekstreme bruska kaj kruda, kaj ne nur al oponantoj (spektu komplete la filmeton), kaj lia teamo tuj deklaras anatemon kontraŭ ĉiu, kiu kuraĝos kontraŭi lin eĉ per unu vorto. Kaj tiu ĉi homo estas por vi demokrato? Kaj ĉe li aperos parollibereco? Kaj de li vi atendas toleremon? Feliĉa estas kiu kredas.

Mi ne opinias ke Putin estas pli bona — kaj mi ne komprenas kial mi devas elekti inter tiuj du. »
 « Смешно и грустно читать комментарии вроде «кто, если не он», «а что вы предлагаете взамен», «сейчас не время», «сперва добейся» и др. Вы словно не замечаете, что точно такие же «аргументы» в ответ на критику приводят Путин и K°. Навальный им: «вы жулики и воры», а те: «ты агент госдепа». Вас не закамуфлированная гомофобия кандидата в мэры напрягает, а то, что я посмел сказать о ней.

Если проблемой становится критика, а не ее предмет, это очень тревожный симптом, друзья мои. Навальный уже сейчас стал священной коровой: aut bene, aut nihil. Он предельно резок и груб, причем не только с оппонентами (вы видео посмотрите целиком), а его команда сразу предает анафеме любого, кто посмеет ему хоть слово поперек сказать. И этот человек для вас демократ? И это при нем появится свобода слова? И это от него вы ждете толерантности? Блажен, кто верует.

Я не считаю, что Путин лучше, — и не понимаю, почему я должен выбирать между этими двумя. »
— [Blogo GLAT-facetoj, la 24-an de julio 2013][104]

Vidu ankaŭ

redakti

Referencoj

 1. Esquire la 29-an de novembro 2011
 2. Esquire la 29-an de novembro 2011
 3. Esquire la 29-an de novembro 2011
 4. Esquire la 29-an de novembro 2011
 5. Intervjuo al Boris Akunin, la 3-an de januaro 2012
 6. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014
 7. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014
 8. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014
 9. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 14-an de januaro 2015
 10. Intervjuo ĉe Radio Libero la 28-an de majo 2015
 11. Intervjuo ĉe Bild la 18-an de marto 2018
 12. Intervjuo ĉe Voĉo de Usono la 14-an de marto 2019
 13. Esquire la 29-an de novembro 2011
 14. Esquire la 29-an de novembro 2011
 15. Esquire la 29-an de novembro 2011
 16. Intervjuo ĉe Republic.ru la 9-an de oktobro 2014
 17. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014
 18. Intervjuo ĉe Republic.ru la 9-an de oktobro 2014
 19. Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014
 20. Intervjuo ĉe Bild la 18-an de marto 2018
 21. Intervjuo ĉe The Bell la 11-an de decembro 2019
 22. Esquire la 29-an de novembro 2011
 23. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 16-an de oktobro 2014
 24. Intervjuo ĉe Republic.ru la 9-an de oktobro 2014
 25. Persona blogo, la 26-an de septembro 2008
 26. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 14-an de januaro 2015
 27. Intervjuo ĉe RBC.ru la 14-an de decembro 2016
 28. Esquire la 29-an de novembro 2011
 29. Esquire la 29-an de novembro 2011
 30. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014
 31. Intervjuo ĉe Sobesednik.ru la 5-an de decembro 2014
 32. Intervjuo ĉe Sobesednik.ru la 5-an de decembro 2014
 33. Intervjuo ĉe Republic.ru la 9-an de oktobro 2014
 34. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014
 35. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014
 36. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014
 37. Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014
 38. Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014
 39. Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014
 40. Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014
 41. Intervjuo ĉe Sobesednik.ru la 5-an de decembro 2014
 42. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 14-an de januaro 2015
 43. Intervjuo ĉe Radio Libero la 28-an de majo 2015
 44. Intervjuo ĉe The Bell la 11-an de decembro 2019
 45. Expert.ru la 10-an de marto 2011
 46. Esquire la 29-an de novembro 2011
 47. Intervjuo ĉe Nova Gazeto, la 5-an de septembro 2013
 48. Intervjuo ĉe Republic.ru la 9-an de oktobro 2014
 49. Intervjuo ĉe BBC la 18-an de januaro 2017
 50. Intervjuo ĉe BBC la 18-an de januaro 2017
 51. Esquire la 29-an de novembro 2011
 52. Artikolo en Vedomosti la 1-an de marto 2012
 53. Intervjuo ĉe Sports.ru la 14-an de junio 2019
 54. Esquire la 29-an de novembro 2011
 55. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo, la 23-an de aŭgusto 2013
 56. Persona blogo, la la 4-an de novembro 2013
 57. Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014
 58. Intervjuo ĉe Radio Libero la 28-an de majo 2015
 59. Expert.ru la 10-an de marto 2011
 60. Esquire la 29-an de novembro 2011
 61. Esquire la 29-an de novembro 2011
 62. Esquire la 29-an de novembro 2011
 63. Esquire la 29-an de novembro 2011
 64. Esquire la 29-an de novembro 2011
 65. Intervjuo ĉe Sobesednik.ru la 5-an de decembro 2014
 66. Intervjuo ĉe Sobesednik.ru la 5-an de decembro 2014
 67. Intervjuo ĉe Radio Libero la 28-an de majo 2015
 68. Intervjuo ĉe Radio Libero la 28-an de majo 2015
 69. Intervjuo ĉe RBC.ru la 14-an de decembro 2016
 70. Intervjuo ĉe RBC.ru la 14-an de decembro 2016
 71. Intervjuo ĉe Voĉo de Usono la 14-an de marto 2019
 72. Intervjuo ĉe Voĉo de Usono la 14-an de marto 2019
 73. Intervjuo ĉe The Bell la 11-an de decembro 2019
 74. Intervjuo ĉe RBC.ru la 14-an de decembro 2016
 75. Intervjuo ĉe The Bell la 11-an de decembro 2019
 76. Intervjuo ĉe The Bell la 11-an de decembro 2019
 77. Esquire la 29-an de novembro 2011
 78. Intervjuo al Boris Akunin, la 3-an de januaro 2012
 79. Intervjuo al Boris Akunin, la 3-an de januaro 2012
 80. Intervjuo al Boris Akunin, la 3-an de januaro 2012
 81. Persona blogo, la la 7-an de marto 2012
 82. Intervjuo al retejo Pravmir, la la 4-an de septembro 2013
 83. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014
 84. Persona blogo, la 2-an de majo 2009
 85. Intervjuo ĉe RBC.ru la 14-an de decembro 2016
 86. Intervjuo ĉe RBC.ru la 14-an de decembro 2016
 87. Intervjuo al Boris Akunin, la 3-an de januaro 2012
 88. Intervjuo al Boris Akunin, la 3-an de januaro 2012
 89. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo, la 15-an de septembro 2013
 90. Intervjuo ĉe Republic.ru la 9-an de oktobro 2014
 91. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 16-an de oktobro 2014
 92. Intervjuo ĉe Sobesednik.ru la 29-an de oktobro 2018
 93. Intervjuo ĉe Sobesednik.ru la 29-an de oktobro 2018
 94. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo, la 15-an de septembro 2013
 95. Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo, la 15-an de septembro 2013
 96. Intervjuo ĉe Radio Libero la 28-an de majo 2015
 97. Intervjuo ĉe Radio Libero la 28-an de majo 2015
 98. Esquire la 29-an de novembro 2011
 99. Esquire la 29-an de novembro 2011
 100. Esquire la 29-an de novembro 2011
 101. Esquire la 29-an de novembro 2011
 102. Intervjuo ĉe Kommersant la 7-an de decembro 2010
 103. Intervjuo al Boris Akunin, la 3-an de januaro 2012
 104. Blogo GLAT-facetoj, la 24-an de julio 2013