Ordo
Aliaj projektoj
Ordo en Vikipedio
Ordo en Komuneja kategorio
Ordo en Vikivortaro

Ordo estas regula maniero, laŭ kiu la aferoj devas normale okazi en la natura, la socia, la morala mondo.

Citaĵoj

redakti
 
« Anarkio estas ordo; regado estas interna milito. » « L'anarchie c'est l'ordre; car, le gouvernement c'est la guerre civile. »
— Anselme Bellegarrigue, Manifesto de anarkiismo
 
« Ordo kaj progreso" »
— Moto en brazila flago
 
« Kiam la sciencistoj, la inĝenieroj, kaj la politikistoj kuniĝas kiel unu bloko, tio antaŭanoncas nenion bonan... por la homoj. Vidu la historiaj precedencoj: nazismo, komunismo, inkvizicio (la doktoroj estas teologiistoj). »
 
« Observado de la grandaj astronomiaj cikloj donis al la homo ne nur praimagon, sed ankaŭ deirpunkton por ordigo de sia vivo. La ordo estas deviga ripetado de la unufoje enkondukita. Ĝi difinas kiam, kie kaj kiel io devas esti farata por eviti prokrastojn kaj ŝanceliĝojn en ĉiu simila kazo. »
— Sigmund FreudMalkontenteco pri la kulturo [1930]
 
« Ni per sperto bone scias ke barbareco, ĉiame latenta, plejfacile kunligiĝas kun la kvietemo de tiuj plimultaĵoj, kiuj tiel bone scipovas kunpaki la plejmalbonon kun la agorda trankvilo. »
— Vivianne FORRESTER
 
« Tio, kion ordon establitan oni nomas, estas envere stato de perforto enkutimiĝinta. Ne estas ia maljustaĵo, ia indignindaĵo, ia perfortaĵo, ia barbaraĵo, ia ofendo, ia maljustego, kiun daŭro ne povus doti per la alkutimiĝo « morala » je iu ŝajno ĝentileca, ia eksteraĵo bontoneca, iom da mieno dececa. »
— Edmond GILLIARD
 
« Bedaŭrinde mi preskaŭ finkonkludis, ke la plej granda stumbligilo de la negro en lia marŝo al libereco ne estas la blanka civitana konsiliano aŭ la Kukluksklan-ano sed la blanka moderulo, kiu pli dediĉas sin al "ordo" ol justeco; kiu preferas negativan pacon, kiu estas la foresto de konflikto, ol pozitivan pacon, kiu estas la ĉeesto de justeco; kiu konstante diradas: "Mi konsentas kun via celo sed ne povas konsenti kun viaj metodoj de rekta agado"; kiu paternalisme kredas, ke li rajtas decidi la horplanon de la libereco de alia viro; kiu vivas laŭ mita koncepto de tempo kaj kiu konstante konsilas al la negro ke li atendu "pli konvenan sezonon." Malprofunda kompreno fare de homoj bonvolaj estas pli frustra ol absoluta miskompreno fare de homoj malbonvolaj. Nefervora akcepto estas multe pli konfuza ol evidenta malakcepto. » « I have almost reached the regrettable conclusion that the Negro’s great stumbling block in his stride toward freedom is not the White Citizen’s Council-er or the Ku Klux Klanner, but the white moderate, who is more devoted to “order” than to justice; who prefers a negative peace which is the absence of tension to a positive peace which is the presence of justice; who constantly says: “I agree with you in the goal you seek, but I cannot agree with your methods of direct action”; who paternalistically believes he can set the timetable for another man’s freedom; who lives by a mythical concept of time and who constantly advises the Negro to wait for a “more convenient season.” Shallow understanding from people of good will is more frustrating than absolute misunderstanding from people of ill will. Lukewarm acceptance is much more bewildering than outright rejection. »
— Martin Luther King, Letero el Birmingama prizono
 
« Mi kredas, ke ordo estas pli bona ol ĥaoso, kreo pli bona ol detruo. Mi preferas mildecon ol perforton, pardonon al vendetto. Mi kredas, ke malgraŭ la lastatempaj venkoj de scienco, viroj ne multe ŝanĝiĝis en la lastaj dumil jaroj; kaj sekve ni devas ankoraŭ provi lerni de la historio. Historio estas ni mem. » « (angle) I believe that order is better than chaos, creation better than destruction. I prefer gentleness to violence, forgiveness to vendetta. I believe that in spite of the recent triumphs of science, men haven't changed much in the last two thousand years; and in consequence we must still try to learn from history. History is ourselves. »
— Kenneth Clark
 
« Destino kaj historio estas senordaj. » « (angle) Destiny and history are untidy. »
— Djuna Barnes
 
« Ŝajnas, ke ekzistas ia ordo en la universo, en la movado de la steloj kaj la turniĝo de la Tero kaj la ŝanĝiĝo de la sezonoj, kaj eĉ en la ciklo de la homa vivo. Sed homa vivo mem estas preskaŭ pura ĥaoso. Ĉiu prenas sian sintenon, asertas siajn proprajn rajtojn kaj sentojn, miskomprenante la motivojn de aliaj, kaj la siajn. » « (angle) There seems to be a kind of order in the universe, in the movement of the stars and the turning of the earth and the changing of the seasons, and even in the cycle of human life. But human life itself is almost pure chaos. Everyone takes his stance, asserts his own rights and feelings, mistaking the motives of others, and his own. »
— Katherine Anne Porter
 
« Vi eble ne kredas je evolucio, kaj tio estas en ordo. Kiel ni homoj fariĝis tia, kia ni estas, estas multe malpli grave ol kiel ni agu nun por eliri el la malordo, kiun ni kreis por ni mem. » « (angle) You may not believe in evolution, and that is all right. How we humans came to be the way we are is far less important than how we should act now to get out of the mess we have made for ourselves. »
— Jane Goodall
 
« Ĉiuj aferoj dependas de unu sola ordo. »
— Johano Amoso Komenio
 
« La Lingva Scienco instruis al ni, ke estas ordo kaj saĝo en ĉiuj lingvoj kaj eĉ la plej malnoblaj ĵargonoj enhavas la ruinojn de iama grandeco kaj beleco. La Scienco de Religio, mi esperas, produktos similan ŝanĝon en niaj vidpunktoj pri barbaraj formoj de fido kaj adoro» « (angle) The Science of Language has taught us that there is order and wisdom in all languages, and even the most degraded jargons contain the ruins of former greatness and beauty. The Science of Religion, I hope, will produce a similar change in our views of barbarous forms of faith and worship. »
— Max Müller
 
« Jes ja mi estas anarkiisto, eĉ se mi multe zorgas kaj ŝatas ordon. »
— Pierre-Joseph Proudhon
 
« Mi diras, ke oni devas esti vidanto, fari sin vidanto. La poeto faras sin vidanto de grandega, longa, intenca malordigo de ĉiuj sensoj»
— Arthur Rimbaud

José Ortega y Gasset

redakti
 
« La revolucio estas ne atenco kontraŭ la ordo, sed starigo de nova ordo, diskredetiganta la kutiman. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)
 
« Bedaŭrinde la “dignaj” homoj eraras, kiam ili pensas ke la “ordofortoj”, por la ordo kreitaj, kontentiĝos je tio, kion oni deziras de ili. Estas klare kaj senevite, ke finfine ili mem komencos starigi la ordon — kaj kompreneble tian, kia kontentigos ilin. »
— José Ortega y Gasset, La ribelo de la amasoj (1930)

Zamenhofa proverbaro

redakti
 
« En bona ordo tra la pordo! »
— Zamenhofa proverbaro
 
« Kie regas konkordo, regas ordo. »
— Zamenhofa proverbaro
 
« Kiu rompis la glason, ordigu la kason. »
— Zamenhofa proverbaro