Arthur Conan Doyle

skota kuracisto kaj verkisto; kreinto de Sherlock Holmes

Sir Arthur Ignatius Conan Doyle (naskiĝis la 22-an de majo 1859 - mortis la 7-an de julio 1930) estis skota kuracisto kaj verkisto.

Arthur Conan Doyle
Aliaj projektoj
Biografio en Vikipedio
Plurmedioj en Komunejo
Plurmedioj en Komuneja kategorio

Citaĵoj

redakti

Ŝerloko Holmso (Sherlock Holmes)

redakti
 
Ŝerloko Holmso en Edinburgo, Skotlando

The Adventures of Sherlock Holmes (1892)

redakti

Skandalo en Bohemio

redakti
Traduko: Darold Booton
 
« Vi vidas, sed vi ne observas. La diferenco estas klara. » « You see, but you do not observe. The distinction is clear. »
 
« Estas grava eraro se oni teoriadas sen informaĵoj. Nepercepte oni komencas tordi la faktojn por akordi al la teorio, anstataŭ la teorion akordi al la faktoj. » « It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts. »
 
« Laŭ Ŝerloko Holmso ŝi estis ĉiam la virino. Mi malofte aŭdis lin mencii ŝin sub alia nomo. Laŭ li ŝi eklipsis kaj superregis la tutan virinaron. Efektive li sentis neniun ajn emocion kiel la amon por Irena Adlero. Ĉiuj emocioj, kaj tiu aparte, estas abomenaj al lia senemocia, preciza, sed admirinde stabila menso. Mi kredas ke li estis la plej perfekta rezonanta kaj observema maŝino konata al la mondo, sed kiel amanto li estus en falsa pozicio. Li neniam parolis pri la molaj pasioj krom se li moketas. Ili estas admirindaj aferoj por la observanto — bonege por forigi la vualon fore de la motivoj kaj la homaj agoj. Sed se la lerta rezonanto permesus tiajn intrudojn eniri en la propran delikatan kaj fajne alĝustigitan temperamenton, li enkondukus distradon, kiu ĵetis dubon sur la tutan mensan procezon. Sablero en delikata instrumento aŭ fendo en unu el liaj potencaj lensoj ne pli ĝenus ol forta emocio en tia naturo kiel la lia. Kaj tamen estis nur unu virino al li, kaj tiu virino estis la forpasinta Irena Adlero de dubinda memoro. » « To Sherlock Holmes she is always the woman. I have seldom heard him mention her under any other name. In his eyes she eclipses and predominates the whole of her sex. It was not that he felt any emotion akin to love for Irene Adler. All emotions, and that one particularly, were abhorrent to his cold, precise but admirably balanced mind. He was, I take it, the most perfect reasoning and observing machine that the world has seen, but as a lover he would have placed himself in a false position. He never spoke of the softer passions, save with a gibe and a sneer. They were admirable things for the observer — excellent for drawing the veil from men's motives and actions. But for the trained reasoner to admit such intrusions into his own delicate and finely adjusted temperament was to introduce a distracting factor which might throw a doubt upon all his mental results. Grit in a sensitive instrument, or a crack in one of his own high-power lenses, would not be more disturbing than a strong emotion in a nature such as his. And yet there was but one woman to him, and that woman was the late Irene Adler, of dubious and questionable memory. »

La Ligo de la ruĝkapuloj

redakti
 
Traduko: Darold Booton
 • “Nu, Vatsono,” diris Holmso post kiam foriris nia vizitanto, “kion vi opinias pri ĉio ĉi?”
“Mi ne povas opinii,” mi sincere respondis. “Estas tre mistera afero.”
Ĝenerale,” diris Holmso, “ju pli kurioza estas afero des malpli mistera. Estas la kutima, ordinara krimo, kiu estas vera enigmo, ĝuste kiel la ordinaran vizaĝon oni plej malfacile identigis. Sed mi ne devas prokrasti pri la afero.”
“Kion vi faros, do?” mi demandis.
“Fumi,” li respondis. “Tiu estas certe tripipa problemo, kaj mi petas, ke vi ne parolu dum dekkvin minutoj.” Li buliĝis en sia seĝo, kun maldikaj genuoj altiritaj al sia falkona nazo, kaj tie li sidis kun okuloj fermitaj kaj sia nigra argila pipo etendita kiel beko de ia stranga birdo. Mi konkludis, ke li jam ekdormis, kaj fakte mi preskaŭ ekdormis, kiam subite li eksaltis el la seĝo kiel homo determinita kaj metis la pipon sur kamenbreton.
“Well, Watson,” said Holmes when our visitor had left us, “what do you make of it all?”
“I make nothing of it,” I answered frankly. “It is a most mysterious business.”
As a rule,” said Holmes, “the more bizarre a thing is the less mysterious it proves to be. It is your commonplace, featureless crimes which are really puzzling, just as a commonplace face is the most difficult to identify. But I must be prompt over this matter.”
“What are you going to do, then?” I asked.
“To smoke,” he answered. “It is quite a three pipe problem, and I beg that you won't speak to me for fifty minutes.”

La kvin oranĝ-semoj

redakti
 
Mi devus diri nun, kiel mi diris tiutempe, ke oni devas provizi la etan cerbo-staplon per la bezonata meblaro, kaj la ceteran oni povus forigi en la fatrasejo de la libraro, kie ĝi pretas kiam bezonata...
Traduko: Darold Booton
 
« Kiel Kuviero povas prave priskribi tutan beston per la ekzameno de unu osto, tiel la observanto, kiu ĝisoste komprenas unu ĉeneron en serio, povas precize priskribi la ceterajn antaŭajn kaj postajn. » « As Cuvier could correctly describe a whole animal by the contemplation of a single bone, so the observer who has thoroughly understood one link in a series of incidents should be able to accurately state all the other ones, both before and after. »
 
« Sed tamen estas tiom neebla ke oni posedas la scion bezonitan por sia laboro. Tion mi entreprenis. » « It is not so impossible, however, that a man should possess all knowledge which is likely to be useful to him in his work, and this, I have endeavoured in my case to do. »
 
« Mi devus diri nun, kiel mi diris tiutempe, ke oni devas provizi la etan cerbo-staplon per la bezonata meblaro, kaj la ceteran oni povus forigi en la fatrasejo de la libraro, kie ĝi pretas kiam bezonata... » « A man should keep his little brain attic stocked with all the furniture that he is likely to use, and the rest he can put away in the lumber-room of his library, where he can get it if he wants it. »

La viro kun la tordita lipo

redakti
Traduko: Sylvan Zaft
 
« Malfacilas rifuzi ion al Sherlock Holmes, ĉar liaj petoj ĉiam proponiĝas nepridubeble, kun ege kvieta mastreco. » « It was difficult to refuse any of Sherlock Holmes’ requests, for they were always so exceedingly definite, and put forward with such a quiet air of mastery. »

La aventuro de la makulita bendo

redakti
 
“Vi estas Holmso, la enmiksanto!”
Traduko: Darold Booton
 • “Vi estas Holmso, la enmiksanto!”
  Mia amiko ridetis.
  “Holmso, la klaĉemulo!”
  Lia rideto plilarĝiĝis.
  “Holmso, la Skotlandjarda kurknabo!”
  Holmso subridis elkore.
  • "You are Holmes, the meddler."
   My friend smiled.
   "Holmes, the busybody!"
   His smile broadened.
   "Holmes, the Scotland Yard Jack-in-office!"
   Holmes chuckled heartily.
 
« Kiam kuracisto fiiĝas li estas la plej bona krimulo. Li havas la kuraĝon kaj la scion. » « When a doctor does go wrong, he is the first of criminals. He has the nerve and he has the knowledge. »
 
« Vere la violento retiras sin sur la violentanto, kaj la komplotanto falas en la kavon, kiun li fosis por alia. » « Violence does, in truth, recoil upon the violent, and the schemer falls into the pit which he digs for another. »

La memoraĵoj de Sherlock Holmes (The Memoirs of Sherlock Holmes)

redakti

La mararmea traktato

redakti
Traduko: Dominik Cornice
 
« Watson ĉi tie diros al vi, ke mi neniam povis rezisti al iomete da drameca efekto. » « Watson here will tell you that I never can resist a touch of the dramatic. »
 
« El miaj lastaj kvindek tri aferoj mia nomo aperis nur en kvar, kaj la polico ĝuis la tutan krediton en kvardek naŭ. » « Out of my last 53 cases 49 have been given full credit to the police and the rest to me. »

The Return of Sherlock Holmes

redakti

La vaka domo

redakti
 
Sed malgraŭ ĉiuj liaj penadoj li perdis la ekvilibron kaj falis super la randon. Kun la vizaĝo super la rando mi rigardis lin longatempe. Li frapiĝis kontraŭ roko, resaltis kaj plaŭde falis en la akvon.
Traduko: Booton
 
« Mi ne dubis, ke mi jam finis mian karieron kiam mi perceptis la iom sinistran figuron de la forpasinta profesoro Moriarto starantan sur la mallarĝa pado, kiu elkondukis. Liaj grizaj okuloj sciigis min pri lia neŝanĝebla motivo. Ni interŝanĝis kelkajn vortojn, do, kaj mi akiris lian komplezan permeson skribi la mallongan noton, kiun vi poste ricevis. Mi postlasis ĝin kun mia cigaredujo kaj bastono, kaj mi iris laŭ la pado, Moriarto ankoraŭ tuj post mi. Kiam mi atingis la finon, mi staris enangulita. Li eltiris neniun armilon, sed li atakis min kaj ĵetis liajn longajn brakojn ĉirkaŭ min. Li sciis ke mi venkis lin, kaj li deziris venĝi sin kontraŭ mi. Ni kune ŝanceliĝis ĉe la rando de la akvofalo. Mi tamen iom scias la baritsuon, aŭ la japanan sistemon de luktado, kiu pli ol unufoje estis utila al mi. Mi eskapis lin kaj li kun horora ekkrio luktis kelkajn sekundojn, kaj ungigis la aeron per ambaŭ manoj. Sed malgraŭ ĉiuj liaj penadoj li perdis la ekvilibron kaj falis super la randon. Kun la vizaĝo super la rando mi rigardis lin longatempe. Li frapiĝis kontraŭ roko, resaltis kaj plaŭde falis en la akvon. » « I had little doubt that I had come to the end of my career when I perceived the somewhat sinister figure of the late Professor Moriarty standing upon the narrow pathway which led to safety. I read an inexorable purpose in his gray eyes. I exchanged some remarks with him, therefore, and obtained his courteous permission to write the short note which you afterwards received. I left it with my cigarette-box and my stick, and I walked along the pathway, Moriarty still at my heels. When I reached the end I stood at bay. He drew no weapon, but he rushed at me and threw his long arms around me. He knew that his own game was up, and was only anxious to revenge himself upon me. We tottered together upon the brink of the fall. I have some knowledge, however, of baritsu, or the Japanese system of wrestling, which has more than once been very useful to me. I slipped through his grip, and he with a horrible scream kicked madly for a few seconds, and clawed the air with both his hands. But for all his efforts he could not get his balance, and over he went. With my face over the brink, I saw him fall for a long way. Then he struck a rock, bounded off, and splashed into the water. »
 
« La laboro estas la plej bona antidoto por la aflikto, mia kara Vatsono. » « Work is the best antidote to sorrow, my dear Watson. »

La aventuro de la dancantoj

redakti
Traduko: Booton
 
« Tion, kion iu inventas, alia povas eltrovi » « What one man can invent another can discover. »

La ses Napoleonoj

redakti
 
« “Nu,” diris Lestrado. “Mi traktis iom multe da kazoj, s-ro Holmso, sed mi neniam sciis pri tia bona entrepreno. Ni ne estas ĵaluzaj pri vi ĉe Skotlandjardo. Ne, sinjoro, ni fieras pri vi, kaj se vi venos morgaŭ, ne estas viro de la plej maljuna inspektoro ĝis la plej juna konstablo, kiu ne ĝoje manpremis vin. » « "Well," said Lestrade, "I've seen you handle a good many cases, Mr. Holmes, but I don't know that I ever knew a more workmanlike one than that. We're not jealous of you at Scotland Yard. No, sir, we are very proud of you, and if you come down to-morrow there's not a man, from the oldest inspector to the youngest constable, who wouldn't be glad to shake you by the hand. »

La aventuro de la malaperinta trikvarono

redakti
 
La aventuro de la malaperinta trikvarono
Traduko: Booton
 
« Estas tiom multe da burokrataioj en tiaj aferoj. Tamen mi ne dubas ke per iometaj delikateco kaj lerteco ni atingu la celon. » « There is so much red tape in these matters! However, I have no doubt that with a little delicacy and finesse the end may be attained. »
 • [D-ro Lezlio Armstrongo] - “Mi jam aǔdas pri via nomo, s-ro Ŝerloko Holmso, kaj mi konscias pri via profesio — profesio, kiun mi tute ne aprobas.”
  [Holmso]“Kaj tiele, doktoro, vi akordas kun ĉuj krimuloj ĉi-landaj,” diris mia amiko kviete.
  • [Dr Leslie Armstrong] - "I have heard your name, Mr. Sherlock Holmes, and I am aware of your profession — one of which I by no means approve."
   [Holmes] "In that, Doctor, you will find yourself in agreement with every criminal in the country," said my friend, quietly.

Citaĵoj sen fontindiko

redakti

NOTO: Krom en la referencitaj citaĵoj, la tradukoj inkluditaj en tiu ĉi sekcio estas propraj de la vikicitaristo, kiu aldonis ilin.

 
« Estis pli facile koni ĝin ol klarigi kial mi scias ĝin. Se oni petus vin pruvi, ke du kaj du estas kvar, eble vi trovos iun malfacilaĵon, kaj tamen vi tute certas pri la fakto. » « (angle) It was easier to know it than to explain why I know it. If you were asked to prove that two and two made four, you might find some difficulty, and yet you are quite sure of the fact. »
— Arthur Conan Doyle, A Study in Scarlet
 
« Mia nomo estas Ŝerloko Holmso. Tiu estas mia negoco, scii tion, kion aliaj homoj ne scias. » « (angle) My name is Sherlock Holmes. It is my business to know what other people don't know. »
— Arthur Conan Doyle
 
« Kiam vi forigis la neeblon, ĉio, kio restas, eĉ se neverŝajna, devas esti la vero» « (angle) When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. »
— Arthur Conan Doyle, The Sign of the Four (Sherlock Holmes)

Vidu ankaŭ

redakti

Aliaj projektoj

redakti
 
Wikipedia:eo
Vikipedio havas artikolon pri:

Verkoj ĉe Vikipedio

redakti