Latinaj proverboj

Listartikolo en Vikipedio

Listo de latinaj proverboj kaj devizoj.


A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Z

A redakti

 
« De pli granda bovo lernas plugi la pli malgranda. » « A bove majore discit arare minor. »
 
« De la ovo (al la pomoj), De la komenco (ĝis la fino). » « Ab ovo (usque ad mala) »
 
« Ĝis grekaj kalendoj. (t.e., neniam) » « Ad kalendas grecas. »
 
« Ĵetkubo estas ĵetita. » « Alea iacta est. »
— Julio Cezaro
 
« Pli alta, pli rapida, pli forta. » « Altius, citius, fortius. »
 
« Amikoj, mi perdis la tagon. » « Amici, diem perdidi. »
 
« Azeno de azenoj. » « Asinus asinorum. »
 
« Sorto favoras kuraĝulojn» « Audaces fortuna iuvat. »
 
« Aŭdu multe, parolu malmulte. » « Audi multa, dic pauca »
 
« Aŭdu, vidu, silentu. » « Audi, vide, sile. »
 
« Ankaŭ la alia flanko estu aŭdata. » « Audiatur et altera pars. »

B redakti

 
« Barbo ne igas iun saĝulo» « Barba non facit philosophum. »
 
« Dufoje donas tiu, kiu tuj donas. » « Bis dat qui cito dat. »

C redakti

 
« Pluku la tagon. » « Carpe diem. »
 
« Kies regiono, ties religio» « Cuius regio, eius religio. »
— Principo de paco en Augsburgo, 1555

D redakti

 
« Pri gustoj (kaj pri koloroj) oni ne disputas. » « De gustibus (et coloribus) non est disputandum. »
 
« Pri la mortintoj nenion ol bono. » « De mortuis nil nisi bene. »
 
« Lupo defendas per la dentoj, taŭro per la kornoj." (ĉiu defendas sin tiel eble plej bone) » « Dente lupus cornu taurus petit. »

E redakti

 
« El pluraj unu. » « E pluribus unum. »
— devizo de Usono
 
« Tiu estas homo. » « Ecce homo. »
— Pontio Pilato pri Jesuo Kristo
 
« Porko de la grego de Epikuro." (al tiu, kiu vivas nur je materialaj plezuroj) » « Epicuri de grege porcus. »

F redakti

 
« Hastu malrapide. » « Festina lente! »
 
« Estu lumo kaj fariĝis lumo. » « Fiat lux et facta est lux »
— Genezo, Biblio
 
« Ĝi ŝanceliĝas, sed ne dronas. » « Fluctuat nec mergitur. »
— devizo de Parizo

G redakti

 
« Ni do ĝoju, dum ni estas junaj. » « Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. »
 
« Fieri pri trankvila vivo estas malgrandanima ambicio. » « Gloriari otio iners ambitio est. »
 
« Tio estas en la greka, ne por lego. » « Graecum est, non legitur. »
 
« Guto boras ŝtonon. » « Gutta cavat lapidem. »

H redakti

 
« Hodiaŭ mi morgaŭ vi. » « Hodie mihi cras tibi. »
— surskribo je tomboj
 
« Mi estas povra homo. Nenion mi havas. Koron al vi mi donos. » « Homo sum pauper. Nihil habeo. Cor tibi dabo. »
 
« Homo estas lupo por (alia) homo » « Homo homini lupus »

I redakti

 
« Se estas dubo, decidu favore al la akuzato. » « In dubio pro reo. »
— jura principo
 
« En vino estas vereco. » « In vino veritas. »

L redakti

 
« La leĝo vidas la koleranton, la koleranto la leĝon ne vidas. » « Lex videt iratum, iratus legem non videt. »
 
« Lupo ŝanĝas la harojn, sed ne la farojn » « Lupus pilum mutat non mores. »
 
« Mi luktas kaj elmergiĝas. » « Luctor et emergo. »
— devizo de la nederlanda provinco Zelando

M redakti

 
« Kuracu per intelekto, ne per kuraciloj» « Medica mente non medicamentis. »
 
« Kuracisto kuracas, naturo sanigas. » « Medicus curat, natura sanat. »
 
« Sana menso en sana korpo. » « Mens sana in corpore sana. »
 
« Mortontoj vin salutas. » « Morituri te salutant. »
— gladiatoroj al la imperiestro

N redakti

 
« Nenio malutilas, se ĉeestas kuracisto. » « Nihil nocet medico presente. »
 
« Nenio nova sub lasuno. » « Nihil novi sub sole. »
 
« Ne tuŝu min. Ne kirlu miajn cirklojn. » « Noli me tangere. Noli turbare circulos meos. »
— Lastaj vortoj de Arkimedo
 
« Neniu tago sen lineo. » « Nulla dies sine linea. »
— Laŭ Plinio en Naturhistorio: greka pentristo Apelleso
 
« Ne estu puno sen (antaŭa) leĝo. » « Nulla poena sine lege. »
— jura principo
 
« Nun ni drinku. » « Nunc est bibendum. »

O redakti

 
« Ĉio vivanta venas el la ovo. » « Omne vivum ex ovo. »
 
« Ĉion venkas la amo. » « Omnia vincit amor. »

P redakti

 
« Panon kaj ludojn. » « Panem et circenses. »
 
« Mono odoron ne havas. » « Pecunia non olet. »
 
« Ponto por azenoj. » « Pons asinorum. »
 
« Pli bone malfrue, ol neniam. » « Potius sero, quam numquam. »
 
« Unue ne pli malbonigi. » « Primum non nocere. »
— principo de kuracistoj

Q redakti

 
« Kia estas la vivo kaj morto estas tia. » « Quest vita, et mors ita. »
 
« Kien vi iras sinjoro? » « Quo vadis domine? »

R redakti

 
« Rido abundas en la buŝo de la stultuloj. » « Risus abundat in ore stultorum. »
 
« Romo (la Papo) parolis, afero finita. » « Roma locuta, causa finita. »

S redakti

 
« Se vi volas esti amata, amu. » « Si vis amari, ama. »
 
« Se vi volas la pacon, pretigu militon. » « Si vis pacem, para bellum. »
 
« Retenita semo, venena emo. » « Semen retentum, venenum est. »

T redakti

 
« Denove komenci. (kun pura tabulo) » « Tabula rasa. »

U redakti

 
« Kie estas bona tie estas mia patrio » « Ubi bene ibi patria »
 
« Kie vi Gajo, tie mi Gaja. » « Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia. »

V redakti

 
« Mi venis, vidis kaj venkis » « Veni, vidi, vici »
— Julio Cezaro
 
« Vortoj instruas, ekzemploj allogas. » « Verba docent, exempla trahunt. »
— Titus Livius
 
« La vero liberigos vin. » « Veritas vos liberabit. »
 
« Ili vigilas por ke aliuloj kvietas. » « Vigilat ut quiescant. »
 
« Patria amo venkas. » « Vincit amor patriae. »
 
« Ĉi tio defendas (la glavo) kaj tio civilizas (la fajlilo). » « Vindicat atque polit. »
— devizo de studenta asocio
 
« Forto pli granda. » « Vis major. »
 
« Voĉo de popolo, voĉo de dio. » « Vox populi, vox dei. »