Etiko

partfakoj de la filozofio

Etiko Difino- Scienco pri la moralo

  • etika 1. koncernanta etikon. 2. Morale bona

  • Estas diskutenda ĉu oni povas rigardi konduton bazita je timo de eterna puno kiel etika aŭ nur malkuraĝa.
    • It is an open question whether any behavior based on fear of eternal punishment can be regarded as ethical or should be regarded as merely cowardly.
    • Margaret Mead