Krimeo

duoninsulo troviĝanta norde de la Nigra maro

Krimeo estas duoninsulo situanta ĉe norda parto de la Nigra maro kaj ekde 2014 regata de Rusio, sed de la vidpunkto de internacia juro plu parto de Ukraino.

Krimeo
Krimeo
Krimeo
Aliaj projektoj
Krimeo en Vikipedio
Krimeo en Komunejo
Krimeo en Komuneja kategorio
Krimeo en Vikivortaro
Krimeo en Vikinovaĵoj

Aleksej Navalnij

redakti
 
« [pri aligo de Krimeo fare de Vladimir Putin] ...Putin aplikis teknologion kiu enhavas nenion novan. Li forlogas nin ĉiujn de internaj problemoj de Rusio. Mi ne emas serĉi ĉi tie iujn komplikajn aĵojn kiel tio ke Putin transformiĝis je la naciisto, deziras konstrui imperion, planas revenigi Sovetunion. Neniun grandan ideon malantaŭ la agoj de Putin mi vidas. » « ...Путин применил технологию, в которой нет ничего нового. Он отвлекает всех нас от внутренних проблем России. Я не склонен искать тут какие-то сложные вещи, вроде того, что Путин переродился в националиста, хочет построить империю, собирается возвращать Советский Союз. Никакой большой идеи за действиями Путина я не вижу. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Republic.ru la 9-an de oktobro 2014][1]
 
« Mi opinias ke malgraŭ Krimeo estis okupita kun ekstrema rompo de ĉiuj internaciaj normoj, tamen la realo estas tia, ke Krimeo nun estas parto de RF. Kaj ni ne trompu nin. Kaj al la ukrainoj mi forte konsilas ankaŭ ne trompi sin. Ĝi restos parto de Rusio kaj neniam denove en prognozebla estonteco iĝos parto de Ukrainio» « Я считаю, что, несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014][2]
 
« De la vidpunkto de politiko kaj restarigo de justeco, tio kion necesas fari nun en Krimeo, estas aranĝi normalan referendumon. Ne tian kia okazis, sed normalan. Kaj kiel decidos la homoj, tiel estos. Mi pensas ke rezultojn de tiu ĉi referendumo ni ĉiuj proksimume imagas kiaj ili povus esti. Do kiel oni decidos — tiel oni decidos. Mi pensas ke efektive tio por Ukrainio, malgraŭ la ofendo kiun ili sentas ktp, tio estas pluso. Tio estas granda feliĉo, ke Krimeo kun absolute porrusia popolo, kun konservativisme humora popolo, kiu malaprobas ilian kontraŭkoruptan revolucion, malaprobas ilian deziron iri al Eŭropo, foriris de ili. » « С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный. И как решат люди, так оно и будет. Я думаю, что результаты этого референдума мы все примерно предполагаем, какие могут быть. Вот как решат — так решат. Я думаю, что на самом деле, это для Украины, несмотря на обиду, которую они чувствуют, и т.д., это плюс. Это большое счастье, что Крым с абсолютно пророссийским народом, с консервативно настроенным населением, которое не принимает их антикоррупционной революции, не принимает желание идти в Европу, ушел от них. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014][3]
 
« [pri subteno de aliĝo al Rusio fare de loĝantoj de Krimeo] Laŭ lastaj opinisondoj ni vidas ke plu 88-90% plu subtenas. » « По последним опросам мы видим, по-прежнему, что 88-90% вполне поддерживают. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 15-an de oktobro 2014][4]
 
« Estus stulte nei ke en Krimeo haveblas grandega kvanto da homoj, dezirantaj aliĝon al Rusio kaj/aŭ larĝigon de sia aŭtonomio, sed deklaroj pri tio, ke en Krimeon necesas enkonduki trupojn "por defendo de la rusoj" estas deliro kaj hipokriteco flanke de tiuj, kiuj dum ĉiuj ĉi jaroj sinsekve perfidadis kaj vendadis la rusojn porgande kaj pomalgrande ĉie (de Turkmenio, perfidante iliajn interesojn por gasaj kontraktoj, ĝis Ĉeĉenio). » « Глупо отрицать то, что в Крыму есть огромное количество людей, желающих присоединения к России и/или расширения своей автономии, но заявления о том, что в Крым нужно ввести войска «для защиты русских" — это бред и лицемерие со стороны тех, кто все эти годы последовательно предавал и продавал русских оптом и в розницу везде (от Туркмении, предавая их интересы ради газовых контрактов, до Чечни). »
— Aleksej Navalnij, [Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014][5]
 
« Tio ke Krimeo hazarde "trafis" Ukrainion — tio estas malĝuste, maljuste kaj domaĝe por ĉiu normala loĝanto de RF. Krimeo estis transdonita per kontraŭleĝa arbitra decido de la arbitrulo Ĥruŝĉov. Respondeco pri tio kuŝas sur KPSU kaj sur ĉiuj ĉi stultaj politburooj, pri kio devus memori la komunistoj, kiuj subite iĝis tiom militemaj. Neceso aldone pagi "lupagon" kontraŭ la bazo de la Nigromara floto tute frenezigas. » « То, что Крым случайно "достался" Украине — это неправильно, несправедливо и обидно любому нормальному жителю РФ. Крым был передан незаконным волюнтаристским решением самодура Хрущева. Ответственность за это лежит на КПСС и всех этих дурацких политбюро, о чем хорошо бы помнить коммунистам, которые вдруг такими воинственными стали. Необходимость ещё и платить «аренду» за базу Черноморского флота вообще бесит. »
— Aleksej Navalnij, [Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014][6]
 
« Mi opinias, ke neniu aliĝo de Krimeo al Rusio okazos. Ni vidos klasikan Putinan historion "du paŝojn antaŭen, paŝon malantaŭen"... Mia prognozo: Krimeo bedaŭrinde iĝos plia "stranga teritorio" kiel Sud-Osetio, Abĥazio, Ĉednestrio kaj Karabaĥo» « Я считаю, что никакого вхождения Крыма в состав РФ не случится. Мы увидим классическую путинскую историю "два шага вперед, шаг назад"... Мой прогноз: Крым, к сожалению, станет ещё одной "странной территорией", типа, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и Карабаха. »
— Aleksej Navalnij, [Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014][7]
 
« Al la ukrainoj. Karaj miaj, vi ja vidas ke tio estas provoko. Putin deziras ke vi ne novan ŝtaton konstruu, sed histeriu pri Krimeo. Por kiu diablo vi bezonas tiun Krimeon? Ĝi mem difinu sian sorton. Vi havas ŝancon konstrui la veran eŭropan ŝtaton kaj ne ripeti erarojn de la 2004-a jaro, kiam post la "oranĝa revolucio" al la potenco venis la samaj koruptuloj» « К украинцам. Дорогие мои, вы же видите, что это провокация. Путин хочет, чтоб вы не новое государство строили, а бились в истерике вокруг Крыма. На хрен вам этот Крым? Пусть сам определяет свою судьбу. У вас есть шанс построить настоящее европейское государство и не повторить ошибок 2004 года, когда после "оранжевой революции" к власти пришли такие же коррупционеры. »
— Aleksej Navalnij, [Persona blogo: Detala pozicio pri Ukrainio kaj Krimeo, la 3-an de decembro 2014][8]
 
« Krimeo deziras [iri] en Rusion. Kaj solviĝos tiu ĉi problemo definitive nur kiam la libera Rusio kaj la libera Ukrainio iĝos egalrajtaj eŭropaj landoj. Kaj tiam Krimeo estos komuna, pli ĝuste ne gravas kies ĝi estos. » « Крым хочет в Россию. И решится эта проблема окончательно, только когда свободная Россия и свободная Украина станут равноправными европейскими странами. И тогда Крым будет общий, а точней, неважно будет, чей он. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Sobesednik.ru la 5-an de decembro 2014][9]
 
« La vero konsistas en tio, ke fakte nun Krimeo estas aligita al Rusio. La vero konsistas en tio, ke ni longajn-longajn jarojn solvados tiun ĉi problemon, kaj ni ne solvos, ĉar la solvo de tiu ĉi problemo ne videblas. Kaj tiaj problemoj en la mondo ne solviĝas bedaŭrinde. » « Правда заключается в том, что по факту сейчас Крым присоединен к России. Правда заключается в том, что мы долгие-долгие годы будем решать эту проблему, и мы ее не решим, потому что решение этой проблемы не видно. И такие проблемы в мире не решаются, к сожалению. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Eĥo de Moskvo la 14-an de januaro 2015][10]
 
« [pri Krimeo] La unua kaj sola, kion oni povas komenci fari estas aranĝi honestan referendumon kun longa periodo de preparado, kie kaj Ukrainio, kaj la krimeaj tataroj, do ĉiuj interesitaj flankoj longan tempon povos fari agitadon. Poste ni aranĝas referendumon. Laŭ rezultoj de tiu ĉi referendumo oni povos fari decidon. » « Первое и единственное, что можно начать делать, — это провести честный референдум с длительным периодом подготовки, где и Украина, и крымские татары, то есть все заинтересованные стороны продолжительное время смогут вести агитацию. Потом мы проводим референдум. По итогам этого референдума можно принимать решение. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe Radio Libero la 28-an de majo 2015][11]
 
« Mi pensas ke la krimeaj sankcioj restos por ni por pluraj jaroj. Sed ili estas la plej senproblemaj. Nek Eŭropo, nek Usono povos la krimeajn sankciojn nuligi ĉe alia prezidanto. Tio evidente restos por longe. » « Я думаю, что крымские санкции останутся с нами на долгие годы. Но они самые беспроблемные. Ни Европа, ни США не смогут крымские санкции отменить при другом президенте. Это, видимо, останется надолго. »
— Aleksej Navalnij, [Intervjuo ĉe The Bell la 11-an de decembro 2019][12]

Referencoj

redakti