Scio

Informoj en la posedo de konscia ento; sperto aŭ edukado perceptante, malkovrante aŭ lernante; teoria aŭ praktika kompreno de temo
(Alidirektita el Sciado)

Scio amplekso de la informiĝo, de la instruiteco de persono.

Scio
Scio
Scio
Aliaj projektoj
Scio en Vikipedio
Scio en Komuneja kategorio
Scio en Vikivortaro

Citaĵoj

redakti
 
« Vasta estas la kampo de Scienco... ju pli viro scias, des pli li trovos, ke li devas scii. » « (angle) Vast is the field of Science … the more a man knows, the more he will find he has to know. »
— Samuel Richardson
 
« Mi preferus dungi homon kun entuziasmo, ol homon, kiu scias ĉion. » « (angle) I would rather hire a man with enthusiasm, than a man who knows everything. »
— John D. Rockefeller
 
« Se ni scius, kion ni faras, ĝi ne nomiĝus esplorado, ĉu ne? »
— Albert Einstein
 
« Lasu min esti konata kiel la viro, kiu diris al vi ion, kion vi jam sciis. » « (angle) Let me be known as just the man that told you something you already knew. »
— Woody Guthrie
 
« Havu la kuraĝon esti senscia pri multaj aferoj, por eviti la malfeliĉon esti senscia pri ĉiu afero. » « (angle) Have the courage to be ignorant of a great number of things, in order to avoid the calamity of being ignorant of every thing. »
— Sydney Smith
 
« Mi scias nenion krom la fakto de mia nescio. »
— Sokrato
 
« Scio estas signifa nur se ĝi reflektiĝas en ago. La homa raso eksciis la malfacilan manieron, ke ni estas tio, kion ni faras, ne nur tio, kion ni pensas. Ĉi tio validas por infanoj kaj plenkreskuloj - por lernejaj ĉambroj kaj nacioj. » « (angle) Knowledge is meaningful only if it is reflected in action. The human race has found out the hard way that we are what we do, not just what we think. This is true for kids and adults — for schoolrooms and nations. »
— Robert Fulghum
 
« Kulpo, n. La kondiĉo de tiu, kiu scias, ke li faris maldiskretaĵon, distingita de la stato de tiu, kiu kovris siajn spurojn» « (angle) Guilt, n. The condition of one who is known to have committed an indiscretion, as distinguished from the state of him who has covered his tracks. »
— Ambrose Bierce
 
« La vivo estas ŝerco, kaj ĉiuj aferoj montras tion,
mi pensis tiel iam, kaj nun mi scias tion. »
 « (angle) Life is a jest, and all things show it,
I thought so once, and now I know it. »
— John Gay
 
« Vi scias pli ol vi pensas. » « (angle) You know more than you think you do. »
— Benjamin Spock
 
« La bona vivo estas vivo inspirita de amo kaj gvidata de scio. »
— Bertrand Russell
 
« Mia nomo estas Ŝerloko Holmso. Tiu estas mia negoco, scii tion, kion aliaj homoj ne scias. » « (angle) My name is Sherlock Holmes. It is my business to know what other people don't know. »
— Arthur Conan Doyle
 
« Estas nenio tiel kompatinda kiel juna cinikulo, ĉar li transiris de scii nenion al kredi nenion. » « (angle) Is nothing so pitiful as a young cynic because he has gone from knowing nothing to believing nothing. »
— Maya Angelou
 
« Ni ne volas, ke nia mondo pereu. Sed en nia serĉado de scio, jarcenton post jarcento, ni metis nian fidon al malvarma senpartia intelekto, kiu nur proksimigas nin al detruo. Ni atentis neniun saĝon kiu proponis gvidon. Nur lernante ami unu la alian, nia mondo povas esti savita. Nur amo povas konkeri ĉiujn. » « (angle) We do not want our world to perish. But in our quest for knowledge, century by century, we have placed all our trust in a cold, impartial intellect which only brings us nearer to destruction. We have heeded no wisdom offering guidance. Only by learning to love one another can our world be saved. Only love can conquer all. »
— Dora Russell
 
« Sen muziko ne povas ekzisti perfekta scio, ĉar estas nenio sen ĝi. Ĉar eĉ la universo mem laŭdire estis kunigita kun certa harmonio de sonoj, kaj la ĉieloj mem rondiras sub la gvidado de harmonio. »
— Isidoro de Sevilo
 
« Estas nenio tiel kompatinda kiel juna cinikulo, ĉar li transiris de scii nenion al kredi nenion. » « (angle) Is nothing so pitiful as a young cynic because he has gone from knowing nothing to believing nothing. »
— Maya Angelou
 
« Malgraŭ diferenco de grundo kaj klimato, de lingvo kaj moroj, de leĝoj kaj kutimoj - malgraŭ aferoj silente menseligitaj kaj aferoj perforte detruitaj, la Poeto kunligas per pasio kaj scio la vastan imperion de la homa socio, kiel ĝi estas disvastigita sur la tuta tero kaj tra ĉiuj tempoj. » « (angle) In spite of difference of soil and climate, of language and manners, of laws and customs — in spite of things silently gone out of mind, and things violently destroyed, the Poet binds together by passion and knowledge the vast empire of human society, as it is spread over the whole earth, and over all time. »
— William Wordsworth
 
« Viva korpo estas ne nur integriĝo de membroj kaj karno, sed ĝi estas la loĝejo de la animo, kiu potenciale havas perfektan percepton, perfektan scion, perfektan potencon kaj perfektan feliĉon»
— Mahavira
 
« Batali militojn ne multe temas pri mortigi homojn, sed pri ekscii aferojn. Ju pli vi scias, des pli probable vi gajnos batalon. » « (angle) Fighting wars is not so much about killing people as it is about finding things out. The more you know, the more likely you are to win a battle. »
— Tom Clancy
 
« La akiro de iu ajn scio ĉiam estas utila al la intelekto, ĉar ĝi povas tiel forpeli senutilajn aferojn kaj reteni la bonon. Ĉar nenio povas esti amata aŭ malamata krom se ĝi unue estas konata. »
— Leonardo da Vinci
 
« Mi ne konsideras ĝin ofendo, sed pli ĝuste komplimento esti nomata agnostikulo. Mi ne ŝajnigas scii, kie multaj sensciaj viroj estas certaj - agnostikismo nur signifas tion. » « (angle) I do not consider it an insult, but rather a compliment to be called an agnostic. I do not pretend to know where many ignorant men are sure — that is all that agnosticism means. »
— Clarence Darrow
 
« La malsaĝulo pensas, ke li estas saĝa, sed la saĝulo scias, ke li mem estas malsaĝulo. » « (angle) The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool. »
— William Shakespeare, As You Like It
 
« La plej potenca armilo por konkeri la diablon estas humileco. Ĉar li tute ne scias kiel uzi ĝin, li ankaŭ ne scias kiel defendi sin de ĝi. »
— Vincent de Paul
 
« 
Ni scias, ke kun la unua vekiĝo de scio, la homo alfrontas du evidentajn faktojn:
La ekzisto de la mondo, en kiu li vivas; kaj la ekzisto de psika vivo en si mem.
Neniu el tiuj povas pruvi aŭ malkonfirmi, sed ili estas faktoj: ili konsistigas realon por li.
 »
 « (angle) We know that with the very first awakening of knowledge, man is confronted with two obvious facts:

The existence of the world in which he lives; and the existence of psychic life in himself.

Neither of these can he prove or disprove, but they are facts: they constitute reality for him. »
— P. D. Ouspensky
 
« Se homoj scius, kiom malfacile mi devas labori por akiri mian majstrecon, ĝi entute ne ŝajnus tiel mirinda. »
— Mikelanĝelo
 
« Se vi estas kantisto, vi perdas vian voĉon. Basballudanto perdas sian brakon. Verkisto ricevas pli da scio, kaj se li estas bona, ju pli maljuna li fariĝas, des pli bone li skribas. » « (angle) If you're a singer you lose your voice. A baseball player loses his arm. A writer gets more knowledge, and if he's good, the older he gets, the better he writes. »
— Mickey Spillane
 
« Filozofo estas amanto de saĝo, ne de scio, kiu malgraŭ ĉiuj siaj grandaj uzoj finfine suferas pro la kripliga efiko de efemereco. Ĉiu scio estas pasema, ligita al la mondo ĉirkaŭ ĝi kaj submetata al ŝanĝo dum la mondo ŝanĝiĝas, dum saĝo, vera saĝo estas eterna, neŝanĝebla. »
— Shashi Tharoor
 
« Kion mi sciis pri mi mem, multe malpliigis kaj mian admiron kaj mian malestimon al aliaj. » « (angle) What I have known with respect to myself, has tended much to lessen both my admiration, and my contempt, of others. »
— Joseph Priestley
 
« Populara registaro sen popularaj informoj, aŭ la rimedoj por akiri ilin, estas nur Prologo al Farso aŭ Tragedio, aŭ eble ambaŭ. Scio eterne regos nescion: Kaj popolo, kiu volas esti sia propra Reganto, devas armi sin per la potenco, kiun donas scio. » « (angle) A popular Government without popular information, or the means of acquiring it, is but a Prologue to a Farce or a Tragedy, or perhaps both. Knowledge will forever govern ignorance: And a people who mean to be their own Governors, must arm themselves with the power which knowledge gives. »
— James Madison
 
« Mi ne havas problemon, ke iu uzas siajn talentojn por sukcesi, mi simple ne pensas, ke la plej alta celo estas sukceso. Aĵoj kiel libereco kaj plivastigo de scioj estas super sukceso, preter la personoj. Persona sukceso ne estas malĝusta, sed ĝi estas limigita en graveco, kaj post kiam vi havas sufiĉe da ĝi, estas domaĝe strebi al tio anstataŭ al vero, belecojusteco» « (angle) I don't have a problem with someone using their talents to become successful, I just don't think the highest calling is success. Things like freedom and the expansion of knowledge are beyond success, beyond the personal. Personal success is not wrong, but it is limited in importance, and once you have enough of it it is a shame to keep striving for that, instead of for truth, beauty, or justice. »
— Richard Stallman
 
« Mi sciis, kiel ĉiuj scias, ke la plej facila maniero altiri homamason estas sciigi al ili, ke en difinita tempo kaj difinita loko iu provos ion, kio en kazo de malsukceso signifos subitan morton» « (angle) I knew, as everyone knows, that the easiest way to attract a crowd is to let it be known that at a given time and a given place some one is going to attempt something that in the event of failure will mean sudden death. »
— Harry Houdini
 
« Scio pri homa naturo estas la komenco kaj fino de politika edukado» « (angle) Knowledge of human nature is the beginning and end of political education. »
— Henry Adams
 
« La plej malĝoja aspekto de la vivo nun estas, ke scienco kolektas sciojn pli rapide ol socio kolektas saĝon. »
— Isaac Asimov
 
« Estas nur unu malkuraĝulo sur la tero kaj tiu estas la malkuraĝulo, kiu ne kuraĝas scii. » « (angle) There is but one coward on earth, and that is the coward that dare not know. »
— W. E. B. DuBois
 
« Estas vere malfacile desegni produktojn laŭ fokusaj grupoj. Tre ofte homoj ne scias, kion ili volas, ĝis vi montras ĝin al ili. » « (angle) It's really hard to design products by focus groups. A lot of times, people don't know what they want until you show it to them. »
— Steve Jobs
 
« La potenco de penso estas la lumo de scio, la potenco de volo estas la energio de karaktero, la potenco de koro estas amo. Racio, amo kaj potenco de volo estas perfektecoj de homo. »
— Ludwig Feuerbach, La esenco de kristanismo (1841)
 
« La potenco de scio dependas de kiel kaj kiam ĝi estas uzata. » « (angle) The potency of knowledge depends on how and when it is used. »
— Rex Stout
 
« Bona viro scias kiam oferi sin, Frato Michael ŝatis diri. Malbona viro postvivas sed perdas sian animon» « (angle) A good man knows when to sacrifice himself, Brother Michael liked to say. A bad man survives but loses his soul. »
— John le Carré
 
« La Informa Epoko ofertas multon al la homaro, kaj mi ŝatus pensi, ke ni atingos la defiojn, kiujn ĝi prezentas. Sed estas grave memori, ke informoj - en la senco de krudaj datumoj - ne estas scio, ke scio ne estas saĝo kaj ke saĝo ne estas prudento. Sed informoj estas la unua esenca paŝo al ĉiuj ĉi tiuj. » « (angle) The Information Age offers much to mankind, and I would like to think that we will rise to the challenges it presents. But it is vital to remember that information — in the sense of raw data — is not knowledge, that knowledge is not wisdom, and that wisdom is not foresight. But information is the first essential step to all of these. »
— Arthur C. Clarke
 
« Pliigante vian scion pri aferoj, vi trovos, ke via scio pri vi mem pligrandiĝas. » « (angle) By enlarging your knowledge of things, you will find your knowledge of self is enlarged. »
— Charles de Lint
 
« Scienco konas neniun landon, ĉar scio apartenas al la homaro, kaj estas la torĉo, kiu lumigas la mondon. »
— Louis Pasteur
 
« Se vi ne povas fari scion via servanto, faru ĝin via amiko»
— Baltasar Gracián
 
« Imagu mondon, en kiu ĉiu unuopa homo sur la planedo ricevas senpagan aliron al la sumo de ĉiuj homaj scioj. Tion ni faras. » « (angle) Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. That's what we're doing. »
— Jimmy Wales
 
« Feliĉo ekzistas sur la Tero kaj ĝi estas gajnita per prudenta ekzercado de racio, scio pri la harmonio de la universo kaj konstanta praktikado de malavareco»
— José Martí
 
« Realeco estas ĉiam pli granda - multe pli granda - ol tio, kion ni scias, ol ĉio, kion ni povas diri pri ĝi. » « (angle) Reality is always greater — much greater — than what we know, than whatever we can say about it. »
— Michael Crichton
 
« Vi scias, ke ĉiuj estas sensciaj, nur pri malsamaj temoj. » « (angle) You know everybody is ignorant, only on different subjects. »
— Will Rogers
 
« La granda malamiko de scio ne estas eraro, sed malvigleco. Ni volas nenion krom diskuto; kaj tiam ni sendube progresos, spite de ajnaj fuŝaĵoj. Unu eraro konfliktas kun alia, ĉiu neniigas sian kontraŭulon, kaj la vero estas disvolviĝinta. » « The great enemy of knowledge is not error, but inertness. All that we want is discussion; and then we are sure to do well, no matter what our blunders may be. One error conflicts with another, each destroys its opponent, and truth is evolved. »
— Henry Thomas Buckle
 
« Ajna scio, kiu ne kondukas al novaj demandoj rapide mortas ekstere: ĝi malsukcesas konservi la temperaturon postulata por subteni vivon. »
— Wisława Szymborska
 
« Saĝulo aŭdu kaj plimultigu sian scion,
Kaj prudentulo akiros gvidajn kapablojn »
— Sentencoj 1:5

Wilhelm Reich

redakti
 
« Amo, laboro kaj scio estas la fontoj de nia vivo. Ili ankaŭ regu ĝin. »
— Wilhelm Reich
 
« La rajto de la homo scii, lerni, demandi, fari bonfidajn erarojn, esplori homajn emociojn devas, per ĉiuj rimedoj, esti sekura, se la vorto LIBERECO iam estu pli ol malplena politika slogano»
— Wilhelm Reich

Jean Baudrillard

redakti
 
« La sama situacio estas ĉe tekniko, scienco kaj scio. Ili estas kondamnitaj al ekzistado forme de magiaj praktikoj kaj destinitaj por konsumado spektakloj»
— Jean Baudrillard, En la ombro de la silentema plejmulto [1982]
 
« Ĉe la manko de volo al povo (sufiĉe malfortiĝinta) kaj volo al scio (sufiĉe problema) hodiaŭ ĉie restas nur volo al spektaklo kaj kun ĝi obstina deziro konservi fantomojn kaj fikciojn (tia estas la sorto de la religioj, je kiuj jam neniu kredas: ili konserviĝas forme de nerealigitaj praktikoj). »
— Jean Baudrillard, La Golfa milito ne okazis [1991]

Zamenhofa proverbaro

redakti
  Pliaj citaĵoj ĉe Zamenhofa proverbaro.
 
« De tro multa scio krevas la kranio. »
— Zamenhofa proverbaro