Helen Keller

usona surda blinda verkisto

Helen Adams KELLER (naskiĝis la 27-an de junio 1880 - mortis la 1-an de junio 1968) estis usona verkistino. Ŝi estis blinda kaj surda kaj sukcese luktis kontraŭ la barieroj de la komunikado.

Helen Keller
Aliaj projektoj
Biografio en Vikipedio
Plurmedioj en Komunejo
Plurmedioj en Komuneja kategorio

Citaĵoj

redakti
 
« Oni neniam povas konsenti rampi, kiam oni sentas impulson ŝvebi. » « One can never consent to creep when one feels an impulse to soar. »
 
« La sola vera blindulo en kristnaska tempo estas tiu, kiu ne havas kristnaskon en sia koro» « The only real blind person at Christmas-time is he who has not Christmas in his heart. »
 
« La plejparto de la monda scio estas imaga konstruo. » « The bulk of the world's knowledge is an imaginary construction. »
— The Five-sensed World (1910)
 
« Nia pala sentimentalismo igis nin forgesi ke homa vivo estas sankta nur kiam ĝi eble utilas al si mem kaj al la mondo. » « Our puny sentimentalism has caused us to forget that a human life is sacred only when it may be of some use to itself and to the world. »
 
« Striko kontraŭ milito ĉar sen vi neniuj bataloj povas esti elluktitaj. Striko kontraŭ fabrikado de ŝrapneloj kaj gasbomboj kaj ĉiuj aliaj murdiloj. Striko kontraŭ preteco, kio signifas morto kaj mizero por milionoj da homoj. Ne estu mutaj, obeemaj sklavoj en detrua armeo. Estu herooj en konstrua armeo. » « Strike against war, for without you no battles can be fought. Strike against manufacturing shrapnel and gas bombs and all other tools of murder. Strike against preparedness that means death and misery to millions of human beings. Be not dumb, obedient slaves in an army of destruction. Be heroes in an army of construction. »
— Striko Kontraŭ Milito, parolado en Carnegie Hall (5 januaro 1916)
 
« Kiam unu pordo de feliĉo fermiĝas, alia malfermiĝas; sed ofte ni tiel longe rigardas la fermitan pordon ke ni ne vidas tiun, kiu estis malfermita por ni. » « When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. »
— We Bereaved (1929)
 
« Sekureco estas plejparte superstiĉo... La vivo estas aŭ aŭdaca aventuro, aŭ nenio. » « Security is mostly a superstition... Life is either a daring adventure, or nothing. »
— The Open Door (1957)
 
« Iuj homoj ne ŝatas pensi. Se oni pensas, oni devas atingi konkludojn; kaj konkludoj ne ĉiam plaĉas. Ili estas dorno en la spirito. Sed mi konsideras ĝin nepagebla donaco kaj profunda respondeco pensi. » « Some people do not like to think. If one thinks, one must reach conclusions; and conclusions are not always pleasant. They are a thorn in the spirit. But I consider it a priceless gift and a deep responsibility to think. »
 
« Tiraneco ne povas venki la potencon de ideoj» « Tyranny cannot defeat the power of ideas. »
 
« Se la kapitalisma klaso havus la sencon, kiun ĝi havas, ĝi scius ke perforto estas la plej malbona armilo uzebla kontraŭ homoj, kiuj havas nenion por perdi kaj la mondon por gajni» « If the capitalist class had the sense it is reputed to have, it would know that violence is the worst weapon that can be used against men who have nothing to lose and the world to gain. »
— What is the IWW? (1918)
 
« Espero vidas la nevideblon, sentas la netuŝeblon kaj atingas la neeblon. Hope sees the invisible, feels te intangible, and achieves the impossible. »
 
« Kio movas la mondon, ne estas la potencaj brakoj de herooj, sed la sumo de la malgrandaj puŝoj de ĉiu honesta laboristo»

The Story of My Life (1903)

redakti
 
« Mi nun havas la ŝlosilon por ĉiu lingvo kaj mi volis lerni uzi ĝin. Infanoj, kiuj aŭdas, akiras lingvon sen ia speciala peno; la vortojn falantajn de aliaj lipoj ili kaptas en la vento, kvazaŭ ĝojige, dum la malgranda surda infano devas kapti ilin per malrapida kaj ofte dolora procezo. Sed kia ajn estas la procezo, la rezulto estas mirinda. Iom post iom de nomado de objekto ni antaŭeniras paŝon post paŝo ĝis ni trapasas la vastan distancon inter nia unua balbutita silabo kaj la linia pensado de Ŝekspiro» « I had now the key to all language, and I was eager to learn to use it. Children who hear acquire language without any particular effort; the words that fall from others' lips they catch on the wing, as it were, delightedly, while the little deaf child must trap them by a slow and often painful process. But whatever the process, the result is wonderful. Gradually from naming an object we advance step by step until we have traversed the vast distance between our first stammered syllable and the sweep of thought in a line of Shakespeare. »
 
« Toleremo... estas la plej granda donaco de la menso; ĝi postulas la saman penon de la cerbo, kiun oni bezonas por ekvilibrigi sin per biciklo» « Toleration... is the greatest gift of the mind; it requires the same effort of the brain that it takes to balance oneself on a bicycle. »

Optimism (1903)

redakti
 
« Kiom ajn obtuza, aŭ kiel malica, aŭ kiom saĝa estas homo, li sentas ke feliĉo estas lia nediskutebla rajto» « No matter how dull, or how mean, or how wise a man is, he feels that happiness is his indisputable right. »
 
« [...] kvankam la mondo estas plena je suferoj, ĝi estas plena ankaŭ de ĝia superado. Mia optimismo do ne ripozas sur la foresto de malbono, sed sur ĝoja kredo je la supereco de bono kaj preta klopodo ĉiam kunlabori kun la bono, por ke ĝi regu. Mi provas pliigi la potencon, kiun Dio donis al mi, por vidi la plej bonon en ĉio kaj en ĉiuj kaj fari tiun plejbonon parto de mia vivo» « [...] although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it. My optimism, then, does not rest on the absence of evil, but on a glad belief in the preponderance of good and a willing effort always to coöperate with the good, that it may prevail. I try to increase the power God has given me to see the best in everything and every one, and make that Best a part of my life. »
 
« ...mi eksciis ke kvankam la manieroj utiligi min estas malmultaj, tamen la laboro malfermita al mi estas senfina. » « I have found out that though the ways in which I can make myself useful are few, yet the work open to me is endless. »
 
« La plej alta rezulto de edukado estas toleremo. » « The highest result of education is tolerance. »
 
« Ĉiu optimisto moviĝas kune kun progreso kaj akcelas ĝin, dum ĉiu pesimisto haltigas la mondon. La konsekvenco de pesimismo en la vivo de nacio estas la sama kiel en la vivo de la individuo. Pesimismo mortigas la instinkton, kiu instigas homojn lukti kontraŭ malriĉeco, nescio kaj krimo kaj sekigas ĉiujn ĝojigajn fontojn en la mondo» « Every optimist moves along with progress and hastens it, while every pessimist would keep the world at a standstill. The consequence of pessimism in the life of a nation is the same as in the life of the individual. Pessimism kills the instinct that urges men to struggle against poverty, ignorance and crime, and dries up all the fountains of joy in the world. »
 
« Optimismo estas la fido, kiu kondukas al atingo; nenio fareblas sen espero» « Optimism is the faith that leads to achievement; nothing can be done without hope. »

The Simplest Way to be Happy (1933)

redakti
 
« Feliĉo estas la fina kaj perfekta frukto de obeo al la leĝoj de la vivo» « Happiness is the final and perfect fruit of obedience to the laws of life. »
 
« Feliĉa vivo konsistas ne en la foresto, sed en la regado de malfacilaĵoj» « A happy life consists not in the absence, but in the mastery of hardships. »
 
« Ĉio venas al ĉi tio: la plej simpla maniero esti feliĉa estas fari bonon» « It all comes to this: the simplest way to be happy is to do good. »

Pri la aŭtoro

redakti
 
« Mi sentas ke ĉe ĉi tiu infano mi vidis pli multe de la Dia ol estis evidenta ĉe iu ajn, kiun mi iam ajn renkontis. »
— Alexander Graham Bell
 
« La plej granda virino de nia epoko»
— Winston Churchill
 
« Ŝia spirito vivos tiel longe, kiel viroj scios legi kaj rakonti historiojn pri la virino, kiu montris al la mondo ke ne ekzistas limoj por kuraĝo kaj fido. »
— J. Lister Hill
 
« La du plej grandaj roluloj en la 19-a jarcento estas Napoleono kaj Helen Keller. Napoleono provis konkeri la mondon per fizika forto kaj malsukcesis. Helen provis konkeri la mondon per kapablo de la menso kaj sukcesis»
— Mark Twain
 
« Neniu historio de la mondo povas esti kompleta se ĝi ne mencias Mary Helen Keller... kies venkado de sia blindeco kaj surdeco estis verŝajne venkoj pli gravaj ol tiuj de Aleksandro la Granda, ĉar ili havas implikaĵojn ankoraŭ por ĉiu vivanta homo. »
— Theodore Zeldin