• ...se la socio ne postulas esencan bonecon, ĝi ja postulas ke oni prezentu moralecon antaŭ la publiko,kaj antaŭ ĉio, ke oni evitu skandalojn.]]
    • …if Society does not ask you to be intrinsically good, it asks you to make a goodly show of morality, and, above all, to avoid scandals.
    • Oscar Wilde el la romano Telenio (Ĉapitro 9) tradukita de Detlef Karthaus