Farman Salmanov

azerbajĝana geologo

Farman Salmanov (la 28-an de julio 1931, vilaĝo Morul, Ŝamkira distrikto, Azerbajĝana SSR, Sovetunio — la 31-an de marto 2007, Moskvo, Rusio) estis la sovetia, rusia geologo, malkovrinto de pluraj grandaj naftominejoj en Siberio.

Farman Salmanov
(Фарман Салманов
Fərman Qurban oğlu Salmanov)
Aliaj projektoj
Plurmedioj en Komuneja kategorio
 
« Ni, tjumenaj geologoj, konsideras la akademianon Gubkin nia instruisto. » « Мы, тюменские геологи, считаем академика Губкина своим учителем.[1] »
— Siberio — sorto mia
 
« Transversis mian sorton unu frazo, de kiu komencis lekcian kurson la profesoro M. V. Abramoviĉ. “Nafto estas la plej malfacile alirebla minaĵo de nia planedo” diris li, kaj tiuj ĉi vortoj decidis ĉion… » « Перевернула мою судьбу одна фраза, с которой начал курс лекций профессор М. В. Абрамович. «Нефть — самое труднодоступное полезное ископаемое нашей планеты», — сказал он, и эти слова решили все…[2] »
— Siberio — sorto mia
 
« Estas interese, ke sur loko, kie staris la unua en Tjumena regiono borinstalaĵo, nun fiere altiĝas la konstruaĵo de la Domo de tekniko kaj kulturo de geologoj… » « Интересно, что на том месте, где стояла первая на Тюменщине буровая, сейчас гордо вознеслось здание Дома техники и культуры геологов…[3] »
— Siberio — sorto mia
 
« …lukto kontraŭ skeptikuloj estis tre longa kaj malfacila. Kiam jam estis ricevitaj la unuaj fontanoj de nafto en Obio, ili asertis, ke ĝi haveblas tie en mizera kvanto, do ne indas malŝpari tiom da fortoj. Mi bone memoras unu altrangulon… deklarintan de sur alta tribuno: “Kiu bezonas nafton en Niĵnevartovsko?” » « …борьба со скептиками оказалась и на редкость затяжной, и тяжелой. Когда уже были получены первые фонтаны нефти в Приобье, они утверждали, что ее там мизерное количество и, мол, овчинка не стоит выделки. Хорошо помню одного ответственного работника… заявившего с высокой трибуны: «Кому нужна нефть в Нижневартовске?»[4] »
— Siberio — sorto mia
 
« Kiam ni, geologoj, komence de la sesdekaj jaroj faris prognozojn por la sekva jardeko, ni firme diris, ke ni elminigados [en Okcidenta Siberio] pli da nafto ol en Azerbajĝano. Oponantoj nomis min denove aventuristo kaj donis sian ciferon — ne pli ol sep milionojn da tunoj, kaj poste denuncis min al Moskvo» « Когда мы, геологи, в начале шестидесятых давали прогноз на следующее десятилетие, то твердо говорили, что будем добывать нефти больше, чем в Азербайджане. Оппоненты назвали меня в очередной раз авантюристом и дали свою цифру — не более семи миллионов тонн, а потом отправили докладную обо мне в Москву.[5] »
— Siberio — sorto mia
 
« Koncerne la ŝtatajn premiojn mi diru sincere: pri tio nek mi, nek miaj kamaradoj neniam pensis. Kaj se diri tute sincere, en tiuj jaroj oni ekzemple min oble pli ofte “premiis” per oficialaj riproĉoj. » « Что же касается наград, то, положа руку на сердце, скажу: о них ни я, ни мои товарищи никогда не думали. А если уж совсем откровенно, то в те годы меня, например, гораздо чаще «награждали» выговорами.[6] »
— Siberio — sorto mia
 
« Mi rememoras elpaŝon de unu [el anoj de komisiono] en mia oficejo: “Vosto de la kuzbasa nafto jam estas en niaj manoj — tio estas gaso de Borisova areo. Pasos tagoj kaj ankaŭ la beston mem ni eltiros”. Mi ne eltenis: “Rompiĝos la vosto kaj vi restos kun ĝi!” » « Вспоминается выступление одного [члена комиссии] в моем кабинете: «Хвост кузбасской нефти у нас в руках — это газ Борисовской площади. Днями и самого зверя вытащим». Я не выдержал: «Оборвется хвост, и останетесь с ним!»[7] »
— Siberio — sorto mia
 
« [pri la Pokura borputo en Niĵnevartovska distrikto] …mi estas konvinkita, ke translokiĝo de malgranda naftoserĉa grupo el Meza Obio estis serioza eraro. Por preskaŭ jardeko estis prokrastita malkovro de la unua naftominejo de Okcidenta Siberio. La komencita ĉi tie en 1951 borado, ankoraŭ ne finita, estis ĉesigita post kelkaj jaroj… » « [о Покурской скважине в Нижневартовском районе] …уверен, что перебазировка первой небольшой нефтеразведочной партии из Среднего Приобья явилась серьезной ошибкой. Почти на десятилетие оттянулось открытие первого нефтяного месторождения Западной Сибири. Начатые здесь в 1951 году буровые работы, так и не доведя до конца, прекратили через несколько лет…[8] »
— Siberio — sorto mia
 
« …min foje mirigas indiferenteco de multaj gejunuloj rilate historion de regiono, en kiu ili loĝas kaj laboras. Foje oni komencas interparoli kaj subite trovas, ke viaj kunparolantoj komencas la tempokalkuladon ekde tiu momento, kiam ili mem ĉi tien venis. Ĉio alia ilin ne interesas. Tio estas malbone. Malestimo al pasinteco propras al provizoruloj. Mi ĉiam klopodis laŭeble pli ekscii pri tiuj lokoj, kien sendis min la sorto. » « …меня иногда поражает равнодушие многих молодых людей к истории того края, в котором они живут и работают. Начинаешь порой говорить и вдруг обнаруживаешь, что твои собеседники ведут «летоисчисление» с того момента, как они сами сюда приехали. Все остальное их не интересует. Это плохо. Неуважение к прошлому свойственно временщикам. Я всегда старался как можно больше узнать о тех местах, куда забрасывала меня судьба.[9] »
— Siberio — sorto mia
 
« …dum 15 tagoj la “tria Bakuo[10] donas la saman kvanton da “nigra oro” kiel la bakuaj naftominejoj dum jaro. » « …за 15 дней «третье Баку» дает столько же «черного золота», сколько бакинские нефтепромыслы за год.[11] »
— Siberio — sorto mia
 
« Sed kio ĉiam indignas min estas la pozicio de totala pardono. Mi freneziĝas kiam altranguloj diras: “Jes, li estas nemodesta. Jen, kruda. Sed li estas bona organizanto, bona estro”. Tio ne povas esti! La homo estas unueca en ĉio. » « Но что всегда возмущает, так это позиция всепрощения. Меня из себя выводит, когда ответственные работники говорят: «Да, он нескромен. Да, груб. Но он хороший организатор, хороший руководитель». Так не бывает! Человек един во всем.[12] »
— Siberio — sorto mia
 
« En Protozanov senteblis la fakulo pri geologio. » « В Протозанове чувствовался специалист по геологии.[13] »
 
« Plurfoje mi devis aŭskulti siatempe: “Mi ne deziras forĵeti milionojn da rubloj rubujen. Nia lando hodiaŭ ne bezonas la surgutan nafton”. Fojfoje mi eksplodis: “kiu rajtigis vin prezenti vian personan opinion kiel opinion de la lando?” Al tiu demando oni respondis per ne vortoj, sed severaj agoj. » « Не раз приходилось мне выслушивать когда-то: «Я не хочу бросать миллионы рублей на ветер. Нашей стране сегодня не нужна сургутская нефть». Иногда я взрывался: «Кто дал вам право выдавать свое личное мнение от имени страны?» На этот вопрос отвечали не словами, а крутыми мерами.[14] »
— Siberio — sorto mia
 
« [telegramoj senditaj de Salmanov post malkovro de la naftominejo en Megiono la 21-an de marto 1961, al Maks Rudkeviĉ en Moskvo kaj al Glavtjumengeologio] “En Megiono estas ricevita fontano de nafto je 200 tunoj. Ĉu tio klaras al vi? Salute Salmanov”. » « «В Мегионе получен фонтан нефти дебитом 200 тонн. Вам это ясно? Приветом Салманов».[15] »
— Siberio — sorto mia
 
« Tia estas la tradicio: aperis nafto — ŝmiru ĉies vizaĝojn. » « Таков обычай: появилась нефть — всем мазать лица.[16] »
— Siberio — sorto mia
 
« — Do kiun nomon ni donos al la vilaĝo? Ni pripensu kune, — denove alparolis nin Jurij Georgijeviĉ.

— Geologo, — sen longa pripensado diris Binŝtok.

— Banale, — tuj refutis ĉiuj.

— Ĉu Neftegorsk [Naftomonto]? — proponis mi.

— Mankas la montoj ĉi tie, — kontestis Rovnin, — pli bone ni ligu al rivero.

— Ĉu Nefteobsk [Naftoobo]? — denove diris mi.

— Kio se nomi ĝin Neftejugansko [Naftojugansko]?[17] — proponis Ervier.

La nomo plaĉis al ĉiuj. Estis en tiu vorto sukcesa kombino de la nova kaj malnova. »
 « — Так какое же название дадим мы поселку? Давайте вместе подумаем, — вновь обратился Юрий Георгиевич.

— Геолог, — не мудрствуя лукаво сказал Биншток.

— Банально, — вмиг отклонили остальные.

— Может быть, Нефтегорск? — предложил я.

— Какие здесь горы, — парировал Ровнин, — лучше с рекой связать.

— Тогда Нефтеобск? — вновь сказал я.

— А что, если назвать Нефтеюганск? — предложил Эрвье.

Название понравилось всем. Было в этом слове удачное сочетание нового со старым.

[18] »
— Siberio — sorto mia
 
« [En oktobro 1961 la ĵurnalo de Surguta distrikto laŭ iniciato de Salmanov publikigis prognozon kiel aspektos Surguto en oktobro 1981] La urbego de naftistoj kun pluretaĝaj domoj, kun sia televida centro, teatro kaj kinoteatroj. Estas konstruita fervojo ĝis Tjumeno. Nafto el Obio sekvas ĝis Omsko laŭ naftodukto. Inter la urbaj konstruaĵoj speciale elstaras la alta kaj bela konstruaĵo de kompanio Surgutneft [Surgutnafto]. En la centra placo al malkovrintoj de la nafta Obio estas starigita obelisko. Kaj filo de ĥanto Paŝa Pokaĉev ĵus revenis el kosmo. » « [В октябре 1961 г. газета Сургутского района описала, по инициативе Салманова, как будет выглядеть Сургут в октябре 1981 года] Крупный город нефтяников с многоэтажными домами, со своим телецентром, театром и кинотеатрами. Построена железная дорога до Тюмени. Нефть из Приобья идет до Омска по нефтепроводу. Среди городских построек особенно выделяется высокое и красивое здание объединения Сургутнефть. На центральной площади первооткрывателям нефтяного Приобья поставлен обелиск. А сын ханты Паши Покачева только что вернулся из космоса.[19] »
— Siberio — sorto mia
 
« [pri malkovro de la Ust-Balika minejo] Mi tuj eniris radiostacion kaj sendis radiogramon al Ervier: “La borputo batas laŭ ĉiuj reguloj”. “Konkreta kapacito” oni demandis el Tjumeno. Mi jam oficiale respondis: “Pli ol 420 tunojn tage”. » « [об открытии Усть-Балыкского месторождения в 1961 г.] Я сразу зашел на радиостанцию и дал радиограмму на имя Эрвье: «Скважина лупит по всем правилам». «Конкретно дебит», — запросили из Тюмени. И уже по-деловому ответил: «Более 420 тонн в сутки».[20] »
 
« [pri Boris Ŝĉerbina] Riĉa sperto, trankvila karaktero, ĝentileco, akra intelekto rapide elvokis simpation al li. » « [о Б. Е. Щербине] Богатый опыт, ровный характер, корректность, острый ум быстро вызвали к нему симпатию.[21] »
— Siberio — sorto mia
 
« “Batalema karaktero” — tiel karakterizis min la vic-prezidanto de Gazpromo de Sovetunio Ju. Bokserman en la tago de interkonatiĝo. » « «Драчливый характер» — так аттестовал меня заместитель председателя Газпрома СССР Ю. Боксерман в день знакомства.[22] »
— Siberio — sorto mia
 
« Laŭ naftista tradicio la unuan probon de ĉiu ajn minejo prenas geologoj. » « По традициям нефтепромысловиков право снять первую пробу с любого месторождения — за геологами.[23] »
— Siberio — sorto mia
 
« Geofizikistoj estas fajna intelektularo de la geologia skoltado… » « Геофизики — своего рода интеллигенция нефтеразведки…[24] »
— Siberio — sorto mia
 
« En 1975 apud la borputo-malkovrinto R-1 estis konstruita deksesmetra steleo. Sur la areo pavimita per betonaj slaboj estis muntitaj standoj kun familinomoj de la malkovrintoj… En 1980 estis faligita la steleo, forigitaj la standoj kaj sur la sama loko starigita nova steleo kun memorringo, sur kiu estas skribitaj nomoj de naftistoj neniel rilataj al la malkovro de Samotloro. Mi ne komprenas, kiucele tio estis farita? » « В 1975 году возле скважины-первооткрывательницы Р-1 была сооружена шестнадцатиметровая стела. На вымощенной бетонными плитами площадке смонтированы стенды с фамилиями первопроходцев… В 1980 году была свалена стела, убраны стенды и на этом же месте установлена новая стела с мемориальным кольцом, на котором начертаны имена нефтяников, никакого отношения к открытию Самотлора не имеющих. Непонятно, ради каких целей это сделано?[25] »
— Siberio — sorto mia
 
« …komence tiu ĉi loko nomiĝis Jampur (griza marĉo). Evidente jam poste oni alinomis ĝin al Jamburgo» « …поначалу называлось это место Ямпур (серое болото). А потом уже, видимо, переименовали его в Ямбург.[26] »
— Siberio — sorto mia
 
« Mi vidas borinstalaĵojn de estonteco tiaj. La tuta aparataro estas muntita sur blokoj. Anstataŭ 8-10 traktoroj tiujn blokojn transportas de unu punkto al alia, aerŝipo de granda ŝarĝokapablo. Brigadestroj kaj skipestroj ne plu cerbumos pri kiel transiri marĉon, riveron. Aerŝipo havas loĝfakojn. En la kajutoj estas mikroklimato, komforto. » « Я вижу буровые станки будущего такими. Все оборудование смонтировано на блоках. Вместо 8-10 тракторов эти блоки переносит с точки на точку дирижабль большой грузоподъемности. Бригадирам и прорабам не нужно ломать голову, как преодолеть болото, речку. Дирижабль оснащен жилыми отсеками. В каютах создан микроклимат, комфорт.[27] »
— Siberio — sorto mia

Referencoj

 1. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 10.
 2. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 22.
 3. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 27.
 4. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 29.
 5. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 30.
 6. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 31.
 7. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 45.
 8. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 49.
 9. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 54.
 10. Tiel oni kromnomis Okcidentan Siberion.
 11. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 66.
 12. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 86.
 13. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 95.
 14. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 128.
 15. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 138.
 16. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 139.
 17. Tiuloke fluas rivero Jugan.
 18. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 161.
 19. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 175.
 20. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 178.
 21. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 181.
 22. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 219.
 23. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 228.
 24. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 231.
 25. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 305.
 26. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 306.
 27. Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. Москва, 1988. С. 312.