• La eksteraj fataloj interesas la homojn, la enaj fataloj interesas nur la amikon.
  • Akceptu la aĵojn, kiujn la fato destinis je vi, kaj amu la homojn, kiujn fato al vi kunligis, sed tion faru plenanime.
  • Oni ne povas malpluki la pomon al la Arbo de Scio; unufoje komencinte, estas nia fatalo kaj defio akiri la forton por vidi pli, ne malpli.
    • The apple cannot be stuck back on the Tree of Knowledge; once we begin to see, we are doomed and challenged to seek the strength to see more, not less.
    • Arthur Miller