Quentin Crisp (naskiĝis la 25-an de decembro 1908, mortis la 21-an de novembro 1999) estis angla verkisto.

Quentin Crisp
Aliaj projektoj
Biografio en Vikipedio
Plurmedioj en Komuneja kategorio

Citaĵoj redakti

The Naked Civil Servant (La Nuda Funkciulo) redakti

 
« Konkurenci la najbarojn estis plentempa okupiĝo de miaj gepatroj. Ne estis ĝis multaj jaroj poste, kiam mi vivis sole, ke mi konstatas kiom pli malmultekosta estas treni la najbarojn suben al mia nivelo. » « Keeping up with the Joneses was a full-time job with my mother and father. It was not until many years later when I lived alone that I realized how much cheaper it was to drag the Joneses down to my level. »
 
« La cetero de la mondo en kiu mi vivis ankoraŭ stumble serĉadis armilon por ekstermi tiun monstron (samseksemon) kies formo kaj grandeco ankoraŭ estis nekonataj aŭ eĉ divenataj. Oni kredis ĝin greka origine, pli malgranda ol socialismo sed pli danĝera, aparte al infanoj. » « The rest of the world in which I lived was still stumbling about in search of a weapon with which to exterminate this monster [homosexuality] whose shape and size were not yet known or even guessed at. It was thought to be Greek in origin, smaller than socialism but more deadly, especially to children. »
 
« Ekshibicio estas kiel drogo. Maniiĝinta en junaĝo, mi nun prenis dozojn tiel grandajn ke ili mortigus novulon. » « Exhibitionism is like a drug. Hooked in adolescence I was now taking doses so massive they would have killed a novice. »
 
« Foje mi portis harfranĝon tiom profundan ke ĝi kaŝis la vojon antaŭ mi. Tio apenaŭ gravis. Ĉiam estis aliaj por rigardi kien mi iras. » « Sometimes I wore a fringe so deep it obscured the way ahead. This hardly mattered. There were always others to look where I was going. »
 
« Je mia desaponto, mi konstatis ke ĉion scii ne estas ĉion pardoni, ĝi estas ĉiun abomeni. » « To my disappointment I now realized that to know all is not to forgive all. It is to despise everybody. »
 
« Mi ekformetis la monstran estetikan afekcion de mia juneco kontraŭ la monstraj filistinaj pozoj de mezaĝo, sed ankoraŭ mankis kelkaj jaroj ĝis mi sufiĉe aŭdacis por rifuzi inviton al Hamleto ĉar mi jam scias kiu gajnas. » « I started to shed the monstrous aesthetic affectation of my youth so as to make room for the monstrous philistine postures of middle age, but it was some years before I was bold enough to decline an invitation to "Hamlet" on the grounds that I knew who won. »
 
« Mi akceptis, komprenante ke ĉio kiun oni povas atendi de ferio estas ŝanĝata agonio. » « I acquiesced in this on the grounds that the most anyone can expect from a holiday is a change of agony. »
 
« Kiel iu komentis, sciigite ke la novaj atombomboj eksplodas sen knalo, "Ili ne povas lasi ion ajn senŝanga." » « As someone remarked, when told the new atomic bombs would explode without a bang, "they can’t leave anything alone." »
 
« Ĉiuj ligoj inter samseksemuloj kondutiĝas kvazaŭ inter dancistino kaj episkopo. En kelkaj kazoj ambaŭ kredas sin la episkopo. » « All liaisons between homosexuals are conducted as though they were between a chorus girl and a bishop. In some cases both parties think they are bishops. »
 
« Mi miris ricevi poste grandan monkvanton por sidi en mia ĉambro kaj paroli pri mi mem. Se mi povus nur havi iom el la pasintpago! » « I was amazed to receive later a substantial sum for sitting in my room and talking about myself. If only I could get some of the back pay! »
 
« Ne necesis iom ajn dommastrumi. Post kvar jaroj la malpureco ne plu plimalboniĝas. » « There was no need to do any housework at all. After four years the dirt doesn’t get any worse. »
 
« ...Dio, de kies lando mi forprenis miajn ambasadorojn je la aĝo de dek kvar. Evidentiĝintis ke li neniel faros ion ajn kion mi postulas. » « God, from whose territory I had withdrawn my ambassadors at the age of fourteen. It had become obvious that he was never going to do a thing I said. »
 
« La konsuma volo de la plejparto de homoj estas intence meti sian tutan vivon inter la manojn de iu alia. Tiucele ili ofte elektas iun kiu eĉ ne volas la aĉan aferon. » « The consuming desire of most human beings is deliberately to place their entire life in the hands of some other person. For this purpose they frequently choose someone who doesn’t even want the beastly thing. »
 
« "Oni neniam volos vin," [konskriptisto] diris, kaj ŝovis al mi pli malgrandan paperon. Laŭ tio, mi ne klaseblis en gradoj A, B, ktp, ĉar mi suferis je seksa perverteco. Kiam la rakonto de mia humiliĝo fariĝis unu el la modernaj fabeloj de Chelsea [bohema londona kvartalo], certa Fraŭlino Marshall diris, "Al mi ne plaĉas tiu esprimo, 'suferi je'. Ĉu ĝi ne estu 'glori pri'"? » « "You'll never be wanted," [a draft board official] said, and thrust at me a smaller piece of paper. This described me as being incapable of being graded in grades A, B, etc., because I suffered from sexual perversion. When the story of my disgrace became one of the contemporary fables of Chelsea, a certain Miss Marshall said, "I don't much care for the expression 'suffering from.' Shouldn't it be 'glorying in'?" »
 
« Vivo estis amuza afero kiu okazis al mi survoje al la tombo. » « Life was a funny thing that happened to me on the way to the grave. »
 
« Oni eksplikas ke ĉiu rilato bezonas iom da dono kaj preno. Tio malpravas. Ĉia ajn rilato bezonas ke ni donu kaj donu kaj donu kaj fine, kiam ni ŝutiĝas ellacigite en la tombon, oni diras al ni ke ni ne donis sufiĉe. » « It is explained that all relationships require a little give and take. This is untrue. Any partnership demands that we give and give and give and at the last, as we flop into our graves exhausted, we are told that we didn't give enough. »
 
« Se mi havas iun talenton ajn, ne estas por fari, sed por esti. » « If I have any talent at all, it is not for doing but for being. »
 
« Pozi estis la unua laboro kiun mi faris en kiu mi komprenis kion mi faras. » « Posing was the first job I did in which I understood what I was doing. »
 
« Nudigite, mi aspektis malpli kiel Il David ol kiel senplumigita koko mortinta de miksomatozo. » « When stripped, I looked less like "Il David" than a plucked chicken that died of myxomatosis. »
 
« Junuloj ĉiam havas la saman problemon: ribeli kaj konformiĝi samtempe. Ili estas nun solvinta tiun problemon, defiante siajn gepatrojn kaj kopiante unu la alian. » « The young always have the same problem — how to rebel and conform at the same time. They have now solved this problem by defying their elders and copying each other. »
 
« Mi trovis ke mi estis fariĝinta tiom fraŭlineca ke mi neŭroziĝis ne nur pro mia vivo de domemeco sed pro la plej eta malordiĝo de mia ĉambro. Mi ekŝturmus en ploroj se la bolujo ne rigardis ĝuste oriente. » « I found that I had become so spinsterish that I was made neurotic not only by my life of domesticity but by the slightest derangement of my room. I would burst into a fit of weeping if the kettle was not facing due east. »
 
« Sano estas havi la samajn malsanojn kiel la najbaroj. » « Health consists of having the same diseases as one’s neighbours. »
 
« Mi nun scias ke se vi priskribas aferojn kiel pli bonaj ol ili estas, vi estas taksata romantika; se malpli bonaj, vi estas realisto; se ekzakte samaj kiel ili estas, vi estas nomata satiristo. » « I now know that if you describe things as better as they are, you are considered to be romantic; if you describe things as worse than they are, you are called a realist; and if you describe things exactly as they are, you are called a satirist. »
 
« La simpla komento pri mia libro venis de mia baletinstruisto. Ŝi diris, "Mi dezirus ke vi ne farintus ĉiun linion amuza. Estas tiel deprimiga." » « The simplest comment on my book came from my ballet teacher. She said, "I wish you hadn’t made every line funny. It’s so depressing." »
 
« Li eksplikis al mi ke li volis simplan rakonton de "knabo renkontas knabinon" kun lirikoj. Tio laŭ mi estis nete preter miaj kapabloj. Mi konis neniujn knabojn kiuj renkontas knabinojn. » « He explained to me that he wanted a simple boy-meets-girl story with lyrics. This I felt was quite beyond my capabilities. I did not know any boys who met girls. »
 
« Mi neniam komprenis muzikon. Ĝi ŝajnis al mi la maksimumon de bruo portante la minimumon de informo. » « I never understood music. It seemed to me to be the maximum amount of noise conveying the minimum amount of information. »
 
« Legi romanon aŭ vidi teatraĵon estis trinki vivon per pajlo, fumi ĝin per filtro. Se ni ne timus nigrigi la dentojn aŭ kancerigi la pulmonojn - se ni estus sentima raso kun fortaj diĝestiloj - ni povus vori vivon sen la helpo de tiuj trocivilaj aparatoj. » « To read a novel or see a play was to drink life through a straw — to smoke it through a filter-tip. If we were not afraid of blackening our teeth or riddling our lungs with cancer — if we were a dauntless race of men with strong digestions — we would be able to devour life without the aid of these over-civilized devices. »
 
« Por malpliigi mian kulpsenton pri iri al la kino, mi bezonis kunkinantojn kiel ebriuloj bezonas kundrinkantojn. Se mi enirus kinon sole, Dio eble plonĝus sian brakon per la tego de la kinejo, rorante stereofonie, "Kaj vi, Crisp, kion vi faras ĉi tie?" Mi neniam kuraĝus respondi, "Mi simple amuziĝas, Sinjoro." Mi tro bone memoris kio okazis al la gesinjoroj Adam. Komisiulo kun flamanta glavo venis kaj petis ke ili foriru. » « To minimize my guilt at going to the pictures... I needed movie companions as drunkards need drinking partners. If I entered a cinema alone, God might plunge his arm through the roof of the auditorium booming in a stereophonic voice, "And you, Crisp, what are you doing here?" I would never have dared reply, "I’m just enjoying myself, Lord." I remembered too well what happened to Mr and Mrs Adam. A commissionaire with a flaming sword came and asked them to leave. »
 
« Estus neebla trairi tian vivon kian mi spertis sin akumuli vastan neuzitan stokon da kolero. Venĝo, tamen, estis lukso mi neniam povis elporti. Fizike mi estis tro febla. Ĉiel alia mi ne estis sufiĉe riĉa. Mi neniam aŭdacis esti kruda al iu ajn. Mi neniam certis ke mi ne bezonos lin poste. Multe post kiam fantazioj de seksuma eksceso ĉesis turmenti min, mia imagpovo flamis per sensaciaj tagsonĝoj pri venĝi min sur la mondo. » « It would be impossible to get through the kind of life that I have known without accumulating a vast unused stockpile of rage. Retaliation, though, was a luxury I could never afford. On the physical level I was too feeble. On any other I was not rich enough. I never dared to be rude to anyone. I never knew that I might not need him later. Long after fantasies of sexual excess had ceased to torment me, my imagination was inflamed by lurid day-dreams of having my revenge on the world. »
 
« Amasmurdantoj estas simple homoj kiuj havis SUFIĈON. » « Mass-murderers are simply people who have had ENOUGH. »
 
« Aŭtobiografio estas nekrologio seria mankante la finan numeron. » « An autobiography is obituary in serial form with the last installment missing. »
 
« Eĉ monotone sendevia vojo de memekzamenado ne necese kondutas al memkono. Mi stumblas ĝis mia tombo konfuzite kaj vundite kaj malsate. » « Even a monotonously undeviating path of self-examination does not necessarily lead to self-knowledge. I stumble towards my grave confused and hurt and hungry. »

Aliaj redakti

 
Fotaĵo de Quentin Crisp en 1982
 
« Elfalinto? Mi neniam estis en, vi scias. » « A dropout? I was never in, you know. »
 
« Vivo aŭskultante diskomuzikon estas peza prezo pagenda por sia seksa orientiĝo. » « A lifetime of listening to disco music is a high price to pay for one's sexual preference. »
 
« Mi ne estas fama, mi estas infamia; kaj se mi riĉas, estas ĉar mi ricevis mian salajron en homoj. » « I am not famous; I am notorious and if I am rich it is because I have taken my wages in people. »
 
« Mi ĉiam vivis en la profesio esti. » « I have always lived my life in the profession of being. »
 
« Se vi unue ne sukcesas... malsukceso eble estas via stilo. » « If at first you don't succeed, failure may be your style. »
 
« Instruado estas por instruistoj, ne studentoj, kaj se vi sciintus tion en lernejo, ĉiun vian suferon estintus almenaŭ eksplikebla. » « Teaching is for teachers, not students... and if you'd known that when you were at school, all of your suffering would have been at least explicable. »
 
« La momento venas al ĉiu por fari intence kion li antaŭe faris erare... Se vi estas nature ineca, vi devas trovi iun manieron diri al la mondo ke vi scias ke vi estas, alie ili sciigadas vin. » « The time comes for everyone to do deliberately what he used to do by mistake... If you are effeminate by nature, you have to find some way of telling the world that you know you are, otherwise they keep telling you. »
 
« Demandate, "Ĉu mi diru al mia patrino ke mi estas geja?" mi respondas, "Neniam diru al via patrino ion ajn." » « When asked, "Should I tell my mother I'm gay?" I answer, "Never tell your mother anything." »
 
« Kiam mi diris al nordirlanda aŭdantaro ke mi estas ateisto, virino en la aŭdantaro ekstaris kaj diris, "Jes, sed ĉu estas la Dio de la katolikoj aŭ la Dio de la protestantoj je Kiu vi ne kredas?" » « When I told the people of Northern Ireland that I was an atheist, a woman in the audience stood up and said, "Yes, but is it the God of the Catholics or the God of the Protestants in whom you don't believe?" »

Eksteraj ligiloj redakti