Perverseco

  • Ĉasteco estas la plej granda speco da perverseco.
    • Chastity is the greatest form of perversion.
    • Oscar Wilde