Henry de Montherlant

  • Agado estas nura favo, oni gratas sin, tutsimple.
  • Bagatelemo estas ŝtale malmolega