Tony Duvert: Malsamoj inter versioj

19 541 bitokojn forigis ,  antaŭ 7 jaroj
AIMER (ami)
 
* Ĉu vi volas amiesti vinamata de vi mem?
:Amu do mortantan riĉulon.
::''Tu veŭveux être aimé pour toi-même?''
::''Aime donc un riche mourant.''
 
:—Jes, jes. Ĉion. Tio malembarasos min.
:Nekredema li servas sin, pensante ke li vin ŝtelas.
::''En amour, dire «oui» à quelqu'un c'est lui offrir quelques morceaŭmorceaux de soi dont on ne jouissait aucunement soi-même.''
::''Et lui les trouve bons.''
::''Il est comme un brocanteur absurde qui rougirait de convoitise en visitant la cave et le grenier.''
::''— Je peŭpeux tout prendre?''
::''— Oui, oui. Tout. Cela me débarrassera.''
::''Incrédule il se sert, et s'imagine vous voler.''
 
* Estas malvere, ke ni batalas kontraŭ la homa feroco kiam, laŭ la maniero de la pastroj kaj de la polico, ni satigas la nian en tiu batalo — kiu ĉiam havas la kruelon kiel rimedon kaj la homojn kiel viktimojn.
::''Il est faŭfaux qu'on lutte contre la férocité de l'homme quand, à la manière des prêtres et des polices, on assouvit la sienne dans cette lutte — qui a toujours des cruautés pour moyens et des hommes pour victimes.''
 
AU DELÀ (transmondo)
* La pastroj ne generas infanojn: ili ordonas vin, ke vi generu por ili. Ĉar la pilolo kaj la laŭleĝa abortigo malplenigis la seminariojn.
:Antaŭe, en la multenombraj familioj ĉiam estis iu malsatulo, kripulo aŭ kreteno. La pastroj forportis lin kaj la Eklezio prosperadis. Nuntemple, la homoj ne plu havas sufiĉajn infanojn por ĵeti al la korvojn, kaj la Eklezio mortas.
::''Les prêtres ne font pas d'enfants: ils vous ordonnent d'en faire pour eux. Car la pilule et l'avortement légal ont vidé les séminaires.
::''Autrefois, dans les familles nombreuses, on avait toujours un affamé, un estropié ou un crétin: les prêtres l'emportaient, l'Église prospérait. À présent, les gens n'ont plus assez d'enfants pour en jeter aux corbeaŭcorbeaux, et l'Église se meurt.''
 
BEST-SELLER (furorlibro)
::''—Soyez comme moi, ça me plairait.
 
* Ni nomas krueleconkrueleco nur tiun, kies ni estas viktimoj. Tiun, kiun ni praktikas ni nomas devo, amo aŭ rajto.
::''Nous n'appelons cruauté que celle dont nous sommes victimes. Celle que nous exerçons, nous la baptisons devoir, amour ou droit.''
 
*Patro kaj patrino nekonsciaj riproĉas al ilia infano tiun difekton, tiun malvirton, tiun kutimon kiun li senvole ricevis de ili, jen per heredo, jen per ekzemplo.
:Sed kiel milde estas devigi vian similulon fariĝi pli bona ol vi!
::''Père et mère inconscients reprochent à leur enfant ce défaut, ce vice, cette habitude qu'il a forcément reçu d'eux, soit par l'héredité, soit par l'exemple.''
::''Mais comme il est doŭdoux de contraindre votre semblable à devenir meilleur que vous!''
 
ENFANT (infano)
* La abrahamaj religioj estas la solaj en la mondo, kiuj persekutas samtempe la du masklajn ringojn: prepucio kaj anuso. Tiuj sovaĝuloj kredas, ke ili malinigas tiele la viran korpon.
:Rezignante cirkumcidon, kristanismo ŝajnas malpli barbara: tamen ĝi estas pli malbona ol judismo aŭ islamo, ĉar ĝi etendas sian persekutadon al la tuta sekseco. La idealo de la kristanismo estas la eŭnuko. Sankta Paŭlo ne plu fortranĉas la prepuciojn: li postulas pli —la voston kaj la orelojn.
::''Les religions abrahamiques sont les seules du monde qui persécutent à la fois les deux anneaux masculins : prépuce, anus. Ces sauvages croient déféminiser ainsi le corps mâle.
::''En renonçant à la circoncision, le christianisme paraît moins barbare : mais il est pire que le judaïsme ou l’islam, car il étend sa persécution à la sexualité tout entière. L’idéal du chrétien est l’eunuque. Saint Paul déjà ne coupe plus les prépuces : il exige davantage — la queue et les oreilles.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Dos'' (Dorso).</div>
 
* Kiu homo estas pli bona, ol infano, kiu sin perfidis por supervivipostvivi?
::''Quel homme est mieux qu’un enfant qui s’est trahi pour survivre ?''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Enfant'' (Infano).</div>
 
FICELLE (ŝnureto)
* Ni estas la rezulto de l' timo, kiun havis niaj gepatroj al soleco kaj morto. Kvankam ili ĝin transdonis al ni kun la espero sin konsoli tio estas, kruele, vana klopodo.
::''Nous sommes l'effet de la peur que nos parents ont eue de la solitude et de la mort. S'ils nous l'ont transmise dans l'espoir de s'en soulager c'est, cruellement, un coup pour rien.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Engendrer'' (Generi).</div>
 
* Denaska gvidanto, trista ĝojo. Oni nur gvidas la venkintojn, la aliaj ne sekvas. Mi havas la impreson, ke la ĉefoj trenas post si aron de mortaj ratoj pendigitaj de ŝnureto.
* —Vi estas feliĉa kun via familio. Ĉe la televido, junuloj ''kiel vi'' diris tion kun feliĉa mieno. Fakuloj demonstris ĝin kun kompetenta mieno. Doktorinoj konfirmis ĝin kun patrineca mieno, la ŝtatsekretario gratulis sin pro tio kun maldekstrisma mieno, kaj la honesta ĵurnalisto deduktis ĝin kun ''tre juna'' rideto. Nu ĉesu paŭti: vi estas LA SOLA, kiu grumblas.
::''Meneur d'hommes, triste joie. On ne mène que des vaincus, les autres ne suivent pas. Un chef me fait l'effet de traîner derrière lui un chapelet de rats morts pendus à une ficelle.''
::''— Tu es heureux en famille. À la télévision, des jeunes'' comme toi ''l’ont dit d’un air heureux. Des experts l’ont prouvé d’un air compétent. Des doctoresses l’ont confirmé d’un air maternel, la secrétaire d’État s’en est félicitée avec un air de gauche, et l’intègre journaliste en a ainsi conclu avec un sourire'' très jeune''. Alors arrête de faire la gueule : tu es LE SEUL qui râle.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''France'' (Francio).</div>
 
FOI (fido)
* Oni diradas, laŭde de la knabinoj, ke ili maturiĝas multe pli frue ol la knaboj.
* Kredi je Dio? Tiam necesus ''kredi je la kredantoj''. Malsaĝa fido. Ili iĝu kredindaj. Poste ni vidos, ĉu ilia idolo estas kredinda.
:Certe. Edukinte unu apud la alia ĉimpanzan bebon kaj homan, la simio kreskis kaj progresis multe pli rapide. Je unu jaro ĝi dancis, kantis, jam scipovis legi. —Sed tiaj dancoj, tiaj kantoj, tiaj libroj! Neniu infano volus ilin.
::''Croire en Dieu ? Alors il faudrait'' croire les croyants''. Foi insensée. Qu’ils se rendent
::''On répète, à l’éloge des filles, qu’elles sont mûres bien avant les garçons.''
crédibles : puis on verrait si leur idole est croyable.''
::''Certes. Quand on a élevé côte à côte un bébé chimpanzé et un bébé humain, le singe a grandi et progressé beaucoup plus vite. À un an il dansait, il chantait, il savait déjà lire. — Mais quelles danses, quelles chansons, mais quels livres ! Aucun garçon n’en voudrait.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Garçons'' (Knaboj).</div>
 
FRANCE (Francio)
*Oni diras, ke necesas restarigi la mortopunon kontraŭ la murdantoj de infanoj¹. Tamen tiuj murdantoj ne ekzistus se, iam ĉarmaj knabetoj, ili estintus seksperfortitaj kaj murditaj antaŭ ol kreski.
:Vi volas fortranĉi la kapojn post, kiam la murdoj okazis. Kia neglektemo!
:Ne. Guilotinu de nun ĉiuj etulojn. Tiele vi eble malhelpos, ke aperu tiuj homoj, kiuj mortigos la infanojn de l' morgaŭo.<br>_______<br><small>1. Ĉu por fortranĉi ĉiŭjare la kolon al sepcent patroj aŭ patrinoj de Francio?</small>
::''On dit qu’il faut rétablir la peine de mort contre les assassins d’enfants¹. Mais ces assassins n’existeraient pas si, jadis, charmants petits garçons, ils avaient été violés et assassinés avant de grandir.''
::''Vous voulez couper les têtes après que les assassinats ont eu lieu. Quel laxisme !''
::''Non. Guillotinez dès aujourd’hui tous les garçonnets. Ainsi vous empêcherez peut-être qu’apparaissent ces hommes qui tueraient les enfants de demain.''<br>_______<br><small>''1. Est-ce pour couper le cou à sept cents pères ou mères de France chaque année ?''</small>
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Guillotine'' (Gilotino).</div>
 
* —Vi estas feliĉa kun via familio. Ĉe la televido, junuloj ''kiel vi'' diris tion kun feliĉa mieno. Fakuloj pruvis tion kun kompetenta mieno. Doktorinoj konfirmis tion kun patrineca mieno, la ŝtatsekretario gratulis sin pro tio kun maldekstrisma mieno, kaj la honesta ĵurnalisto tion konkludis kun ''tre juna'' rideto. Nu ĉesu paŭti: vi estas LA SOLA, kiu grumblas.
*Ni ne havas sufiĉajn larmojn por ĉiuj malbonsortoj de l' mondo, ja necesas priridi iujn el ili. La viajn, ekzemple.
::''— Tu es heureux en famille. À la télévision, des jeunes'' comme toi ''l’ont dit d’un air heureux. Des experts l’ont prouvé d’un air compétent. Des doctoresses l’ont confirmé d’un air maternel, la secrétaire d’État s’en est félicitée avec un air de gauche, et l’intègre journaliste en a ainsi conclu avec un sourire'' très jeune''. Alors arrête de faire la gueule ::''tu es LE SEUL qui râle.''
::''Nous n’avons pas assez de larmes pour tous les malheurs du monde, il faut bien rire de quelques uns d’entre eux. Les vôtres, par exemple.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Humour'' (Humuro), p. ?</div>
 
GAGNE-PAIN (vivtenado)
* Estas neniu patrina instinkto. Antaŭ infano, la virinoj havas la samajn bezonojn, kiel antaŭ viro: ili volas kontentigi ''sin''.
:Ili manipulas la infanon por obteni kontentigajn reagojn, esti obeataj, esti karesataj, esti provataj. Kaj poste, kontentigite, ili grumblas, batas kaj pavas.
::''Il n'y a pas d'instinct maternel. Devant un enfant, les femmes ont le même besoin que devant un mâle: elles veulent'' se ''plaire.''
::''Elles manipulent l'enfant pour en obtenir des réactions valorisantes, être obéies, être caressées, être prouvées. Puis, leur plaisir pris, elles grognent, tapent, se rengorgent.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Instinct'' (Instinkto), p. ?</div>
 
* Ĉiu salajro meritas laboron, almenaŭ iomete.
* La deviga lernantigo estas dek jaroj da preventa enprizonigo. Alfabetigi estas nura preteksto, kaj tia komisio ne plenumiĝas. Oni ne instruas, oni gvatas. Oni ne edukas, oni submetas. Oni ne vekas, oni dormigas.
::''Tout salaire mérite travail, du moins un petit peu.''
::''La scolarité obligatoire, c’est dix ans de prison préventive. Alphabétiser n’est qu’un prétexte, et cette mission n’est pas remplie. On n’enseigne pas, on surveille. On n’éduque pas, on soumet. On n’éveille pas, on éteint.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Leçons'' (Lecionoj).</div>
 
GRAND (granda)
* Kiam mi ordonas infanon: «Faru tion!», li lernas nur ordoni «Faru tion!».
:Kiam mi punas infanon, li lernas nur puni infanon.
:Kiam mi suferas despoton, mi imagas lin je dudek jaroj, hida, honta, glacia, sen kamaradoj, kun la vizaĝo viola de survangoj. Senpacienca esti kreskinta: en liaj feliĉaj revoj pasos la tuta homaro, kaj la virinoj unue.
::''Quand j'ordonne à un enfant: «Fais ceci!», il n'apprend qu'à ordonner: «Fais ceci!».'' ::''Quand je punis un enfant, il n'apprend qu'à punir un enfant.''
::''Quand je subis un despote, je l’imagine à douze ans, hideux, honteux, glacé, sans camarades, la tête bleue de gifles. Impatient d’avoir grandi : dans ses rêves heureux, l’humanité entière y passera, et les femmes d’abord.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Obéir'' (Obei).</div>
 
* La grandaj homoj estas trijaraj infanoj, kiuj havas la forton altrudi sian frenezon.
*Ĉe la infanoj, la oftaj orgasmoj kreskigas la inteligentecon kaj la sendependan pensadon: ili igas la nepuberulojn spiritemaj, sociemaj, ricevemaj, kreemaj kaj profundaj. Abundas la masturbadoj, la naivaj kupladoj, la grandaj utilaj kamaradoj, dum la infaneco de la geniuloj aŭ de la nunaj talentoj, laŭ ilia diro aŭ kiel diveneblas. Kontraŭe, la kastreca edukado kreas nur animojn sterilajn, feblajn, malbonfarajn: gregon de sencerbaj lakeoj. Estas neeble fortranĉi la voston al homo sen ankaŭ la kapon fortranĉi.
::''Les grands hommes sont des enfants de trois ans qui ont la force d'imposer leur folie''.
::''Chez l’enfant, les orgasmes fréquents accroissent l’intelligence, l’indépendance de la pensée : ils rendent les impubères spirituels, sociables, réceptifs, créatifs et profonds. On ne compte pas les masturbations, les accouplements naïfs, les grands camarades utiles, dans l’enfance des génies ou des talents modernes, telle qu’ils la content ou qu’elle est devinée. À l’inverse, l’éducation châtreuse ne forme que des âmes stériles, rabougries, malfaisantes : une piétaille de petits employés. Impossible de couper la queue d’un homme sans lui abattre aussi la tête.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Orgasme'' (Orgasmo).</div>
 
GRIS (griza)
*La gazetaro, aliseksema kaj familia, priskribas la pederastojn kiel agresantojn terurajn por la infanoj. Sed la granda plimulto de la perfortoj kontraŭ infanoj estas aliseksemaj kaj familiaj. Krom tio, preskaŭ ĉiuj restas senpunaj, kaŝitaj, kovritaj.
::''La presse, hétérosexuelle et familiale, fait passer les pédérastes pour des agresseurs que les enfants ont à craindre. Mais, dans leur immense majorité, les viols d’enfants sont hétérosexuels et familiaux. En outre, ils demeurent presque tous impunis, cachés, couverts.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Pédophiles'' (Pedofiloj).</div>
 
* La grizaj bestoj detruas la planedon: rato, muso, pasero, muŝo, kulo, okcidenta homo.
*Oni ĉiam diras, ke la knabinoj estas pli bonaj en klaso ol la knaboj. Venenita laŭdo. La edukado baziĝas sur la rutino, la mediokreco, la obeemo, la komedio, la klaĉado, la individua intereso, la servileco al la instruistinoj, la arto perfidi la kamaradojn. Ĝuste tio igas la knabojn malbonaj lernantoj: ĝuste tio favoras la knabinojn.
::''Les animaux gris ravagent la planète : rat, souris, moineau, mouche, moustique, homme occidental.''
::''On répète que les filles sont meilleures en classe que les garçons. Un compliment empoisonné. L’école est fondée sur la routine, la platitude, l’obéissance, la comédie, la jaserie, le chacun pour soi, la servilité envers les maîtresses, l’art de trahir les camarades. Voilà ce qui rend les garçons mauvais élèves : voilà ce qui avantage les filles.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Scolarité'' (Lernantigo).</div>
 
HEUREŬ (feliĉa)
* La verkistoj direktiĝas al silento, rezignas sin esprimi, komuniki. Ĉu ili juĝas tro trompa diri, kredi, kredigi? Ĉia intelekta progreso igas nin pli kapablaj por krei, sed pli pensokaŝemaj por tion fari. Oni atingas la abstinadon de la bonaj spiritoj, kiuj nenion venigis en la mondon.
::''Des écrivains cheminent vers le silence, renoncent à s'exprimer, à communiquer. Jugent-ils trop mensonger de dire, de croire, de faire croire ? Tout progrès intellectuel vous rend plus apte à créer, mais plus réticent à le faire. On rejoint l'abstention des bons esprits qui n'ont rien mis au monde.''<ref>Cecille, Thierry. "L' Ile atlantique", en ''Le Matricule des Anges'', n-ro 69 (januaro 2006).</ref>
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Silence'' (Silento).</div>
 
* Mi ĝojas, ke miaj plej malbonaj difektoj iom malutilis homojn, kiujn mi ne amas.
* Memmortigi min englutante ĉiutage unu pecon de mia korpo.
::''Je suis heureux que mes pires défauts aient un peu nui à des gens que je n’aimais pas.''
::''Me suicider en avalant chaque jour un morceau de mon corps.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Suicide'' (Memmortigo).</div>
 
HOMME (homo)
*Laŭmezure, kiel la vivo min malbeligas, mi klopodas beligi ĝin. Post dudek jaroj ĝi faros al mi afablan mienon. Mi estos preparinta mil plezuraĵojn por ĉi tiu cerbo pacienca, konsumita de maljunula vizaĝo, kiun neniu kisos plu.
::''À mesure que la vie m'enlaidit, je travaille à l'embellir. D'ici vingt ans elle me fera bon visage. J'aurai préparé mille joies pour ce cerveau patient, croûté d'une gueule de vieux qu'on n'embrassera plus.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Utopie'' (Utopio).</div>
 
*Timi –aŭ ami– nur unu homon: tiun kiu sin konas pli bone, ol mi konas min mem. Sed ĉu mi rekonos lin?
* Kun la paso de l' tempo, la inteligenteco igas nin malfeliĉaj, malĝojaj, solecaj kaj preskaŭ idiotaj. Kiu fanfaronus pri tia difekto? Tiuj, kiuj ne ĝin suferas, memkompreneble.
::''Ne redouter – ou n’aimer – qu’un homme : celui qui se connaît mieux que je ne me connais moi-même. Mais le reconnaîtrais-je ?''
::''A la longue, l'intelligence rend malheureuŭ, chagrin, solitaire et pratiquement idiot. Qui se vanterait d'une telle infirmité ? Ceŭ qui n'en sont pas atteints, bien sûr.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Vantards'' (Fanfaronuloj), p. ?</div>
 
HUMOUR (humuro)
* La malvirto korektas pli bone ol la virto. Eltenu malvirtulon kaj vi abomenos sian malvirton. Eltenu virtulon kaj vi baldaŭ malamos ĉian virton.
::''Le vice corrige mieux que la vertu. Subissez un vicieux, vous prenez son vice en horreur. Subissez un vertueux, c'est la vertu tout entière que vous haïrez bientôt.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Vertu'' (Virto).</div>
 
*Ni ne havas sufiĉajn larmojn por ĉiuj malbonsortoj de la mondo, necesas ja priridi iujn el ili. La viajn, ekzemple.
*Oni retrovas netuŝitaj, ĉe la funkciulaj filozofoj de la universitato kaj la liceo, la arogantecon kaj la kruelan fiecon de la basa klerikaro de la katolikaj jarcentoj. Predikantoj malsataj kaj skurĝataj hieraŭ: sed nun doktaj aŭ doktoroj pri ĉio, historiistoj, sociologoj, psikologoj, ekonomikistoj, psikanalizistoj, kinproduktistoj, televuajeristoj, telekomentistoj, teologoj, rokistoj, koreografoj, komputikistuloj, etologoj, etnologoj, antropologoj, publicistoj kaj pedagogoj, la filozofoj, kaj pagataj! Kia eskalado! Kaj kiaj krudaj sotanoj! La eklezio perdas siajn idojn tra ĉiuj truoj. Sed ili estas la sama familio tra la tempo –la sama friponaro naŭza, malpura, plej malbona, ratoj manĝantaj el la kloakoj de la Povo. Malnovaj abortaĵoj prostataj, superkokoj senplumigitaj, servilaj, elefantoj meteoraj, putinoj ŝvitaj, uterokratoj stultaj, idiotoj venenitaj, panjoj, perfortantoj de lernantoj, fiaskuloj humidaj, fierŝveluloj sekaj, buloj el graso kaj puso, koprolitoj nepenetreblaj, pastroj siblaj, akraj, simplanimaj, ŝtelistoj de malriĉuloj, ho filozofoj, kiel feki sur vin por redoni al vi tion, kion la homaro vin ŝuldas!
::''Nous n’avons pas assez de larmes pour tous les malheurs du monde, il faut bien rire de quelques uns d’entre eux. Les vôtres, par exemple.''
::''On retrouve intactes, chez les philosophes fonctionnaires d'université, de lycée, la morgue et la bassesse vicieuse du petit clergé des siècles catholiques. Prêcheurs faméliques et fessés hier : mais aujourd'hui doctes ou docteurs en tout, historiens, sociologues, psychologues, économistes, psychanalystes, cinéastes, télévoyeurs, télébaveurs, théologiens, rockers, chorégraphes, informatheux, éthologues, ethnologues, anthropologues, publicitaires et pédagogues, les philosophes, et payés ! Quelle ascension ! Et quelles soutanes cousues de fil blanc ! L'église perd ses petits par tous les trous. Mais c'est la même famille au long du temps - la même engeance infecte, immonde, infime, des rats qui mangent à l'égoût du Pouvoir. Vieŭ fœtus prostatiques, coqs déplumés, vaches météorisées, mégères suantes, godiches utérocrates, empoisonneuses niquedouille, mamans, violeurs d'élèves, ratés humides, infatués secs, boules de graisse et de pus, coprolithes indéchiffrables, curés sifflants, coupants, bonshommes, voleurs de pauvres, ô philosophes, comment vous chier dessus pour vous rendre ce que l'humanité vous doit !''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''W.C.'' (W.C.).</div>
 
LIBERTÉ (libereco)
* Nur la akompano de la infanoj preferigas al mi ne plu esti unu.
::''Seule la compagnie des enfants me fait préférer ne plus en être un.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Zoophilie'' (Zoofilio).</div>
 
* La homo ŝajnas pli bone farita por barakti ol por esti gajninta.
* Kreskado de la infanoj de la najbaroj kaj de la amikoj. Malĝojo milfoje spertita: vidi ''iun'' fariĝi ''kiu ajn''.
::''L'homme parait mieux bâti pour se battre que pour avoir gagné.''
::''Croissance des enfants du voisinage et des amis. Tristesse vingt fois vécue : voir'' quelqu’un devenir ''n’importe qui.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Zoophilie'' (Zoofilio).</div>
 
POUVOIR (povo)
* La stulteco estas strategio de la inteligenteco: la infano adaptiĝas, de lia naskiĝo, al lia ĉirkaŭularo de idiotoj, kaj gajnas unu lokon imitante ilin.
::''La bêtise est une stratégie de l’intelligence : l’enfant s’adapte, dès sa naissance, à son entourage d’imbéciles, il y conquiert une place en les imitant.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Zoophilie'' (Zoofilio).</div>
 
* LaĈiu amiko de infanopovo estas kielmisuzo blindulhundode povo.
:Modera povo estas afero tiel absurda, kiel sendolora tortuto.
::''L’ami d’un enfant est comme un chien d’aveugle.''
::''Tout pouvoir est abus de pouvoir.
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Zoophilie'' (Zoofilio).</div>
::''Un pouvoir modéré : chose aussi absurde qu’une torture indolore.
 
QUEUE (vosto)
*En Usono oni adoras la infanojn: Reagan starigis, inter la instruistoj kaj policanoj, specon de bigota ''Gestapo'', neimagebla kaj kun terura potenco, por protekti la infanojn kontraŭ la Granda Satano — la sekso.
::''En Amérique, on adore les enfants : Reagan a suscité, parmi les enseignants et les polices, une sorte de'' Gestapo ''bigote, innombrable et aŭ pouvoirs effarants, afin de protéger les mineurs contre le Grand Satan — le sexe''.
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Zoophilie'' (Zoofilio).</div>
 
* La Diablo sekvas Dion kiel la vosto sekvas la hundon.
* Protekti la infanojn kontraŭ sekso —komencante de la ilia, kiu estas detruata— estas la alibio jam invokata de la dekstrularo en pluraj Eŭropaj landoj por infesti la socion, preni la kontrolon de la privataj vivoj, de la presaĵoj, de la bildoj, de la publikaj deklaroj, de la iniciatoj, kiujn partoprenas neplenaĝuloj, regi per suspektado, denuncado, ĝenerala enketado, inspekti kun iu ajn preteksto, izoligi de l' mondo la infanojn, persekuti ''la liberecojn kiujn ili ne povas nuligi''. La dekstrularo tiras tiel profiton el grava febleco de la progresistoj, kiuj havas nek la kuraĝon por ŝanĝi la kutimojn, nek la imagon por krei por la infanoj, ĉiu laŭ sia sekso, socian rangon havigantan al ili la rajton je persona pensado kaj privata vivo.
::''Le Diable suit le Bon Dieu comme la queue suit le chien.''
:Sed ĉu estas iu politikisto, iu «maldekstrisma» intelektulo, kiu vidas ĉe la infanoj ion pli ol besteto kun nedifinitaj aĝo kaj sekso, iom tenera, iom ĝena, tute prave konfidenda al la sinjoroj kaj eŭnukoj esperante, ke li similos al paĉjo?
:La konservativuloj, la hipokritaj moralistoj, la riĉegaj konfesiaj lobioj estas libere alproprigintaj al si la tutan infanaron. La obskurantistoj konkeris la ekskluzivan rajton trejni la kondutojn. Tiele kreskas la elektantaro de la morgaŭ regnonta dekstrismo, kiu ja nomiĝos ''socialisma, eŭropa kaj nacia''…
:La faŝismo revenas. Ĝi sterniĝas antaŭ la sama indiferenteco, kiel antaŭ sesdek jaroj. Kun la kompliceco de la maldekstrularo kaj de la inteligencio, kaŝantaj sian propran puritanismon kaj grandegan disdegnon al la «minoraĝaj», ĝi estas novnaziismo ĉiam malpli kaŝita kaj murda kristanismo, kiuj unuiĝas kontraŭ la homo, trudontaj sian bestan ideologion al la junularo de du kontinentoj sen renkonti obstaklojn.
::''Protéger les enfants contre le sexe — à commencer par le leur, qu’on détruit — est l’alibi que la droite invoque déjà dans plusieurs pays d’Europe pour infester la société, reprendre le contrôle des vies privées, des imprimés, des images, des propos publics, des initiatives impliquant des mineurs, régner par le soupçon, la dénonciation, l’enquête générale, perquisitionner à tout prétexte, déporter les enfants à l’écart du monde,'' harceler les libertés qu’elle ne peut pas abolir. ''La droite met ainsi à profit une faiblesse capitale des progressistes, qui n’ont eu ni le courage de réformer le minorat, ni l’imagination de créer pour les enfants, chacun selon son sexe, un statut social qui leur ménage le droit à une pensée personnelle et à une vie privée''.
:: ''Mais y a-t-il un politique, un intellectuel « de gauche » qui voie dans l’enfant mieŭ qu’une bestiole d’âge et de sexe indéterminés, un peu attendrissante, un peu encombrante, qu’on a bien raison de confier aux dames et aux eunuques en attendant qu’elle ressemble à papa ?''
::''Les conservateurs, les pudibonds, les richissimes lobbies confessionnels ont fait librement main basse sur toute l’enfance ; les obscurantistes ont conquis le droit exclusif de former les comportements ; ainsi grandit l’électorat de la droite qui règnera demain, et dont on devine qu’elle s’appellera'' socialiste, européenne et nationale…
::''La peste brune réapparaît. Elle s’épanouit dans la même indifférence qu’il y a soixante ans. Avec la complicité des gauches et d’une intelligentsia qu’aveuglent leur propre puritanisme et leur incommensurable mépris des « mineurs », c’est un néo-nazisme de moins en moins caché et un christianisme assassin qui s’unissent contre l’homme, et qui vont infliger leur idéologie bestiale à la jeunesse de deux continents sans rencontrer d’obstacles.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Zoophilie'' (Zoofilio).</div>
 
SUICIDE (memmortigo)
*En 1945, la usona armeo afable nomis ''Little boy'' la atombombon detruontan Hiroŝimon. Tiu «knabeto» —longa obuso kvartona— kaŭzis dudek mil viktimojn en kelkaj sekundoj. Dank' al Dio ĝi ne estis seksa.
::''En 1945, l’armée américaine avait affectueusement baptisé'' Little boy ''la bombe atomique qui détruisit Hiroshima. Ce « petit garçon » — un long obus de quatre tonnes — fit cent vingt mille victimes en quelques secondes. Dieu merci, ce n’était pas sexuel.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Zoophilie'' (Zoofilio).</div>
 
* Memmortigi min englutante ĉiutage pecon de mia korpo.
*Ĉiuj infanoj estas homoj. Malmultaj plenkreskuloj daŭre restas tion.
::''Me suicider en avalant chaque jour un morceau de mon corps.''
::''Tous les enfants sont des hommes. Peu d’adultes le restent''.
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ''Zoophilie'' (Zoofilio).</div>
 
* La memmortigo, ĉar estas pli facile rezigni la vivon ol la iluziojn, kiun oni havas pri ĝi.
* Ĉiun jaron mi havas unu jaron malpli ol la venontan. Nur Dio scias kiel tio finiĝos.
::''Le suicide, parce qu'il est plus facile de renoncer à la vie qu'aux illusions qu'on a sur elle.''
::''Chaque année, j’ai un an de moins que l’année d’après. Dieu sait comment ça va finir.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ?</div>
 
TANTES (onklinoj, bugruloj, inecumoj)
* Eble la homo estas malbona pro tio, ke dum sia tuta vivo li atendas la morton: kaj tiel li mortas milfoje ĉe la morto de la aliaj kaj de la aferoj.
:Ĉar ĉiu besto konscia esti en morta danĝero iĝas frenezulo. Timema frenezulo, ruza frenezulo, perversa frenezulo, fuĝanta frenezulo, servila frenezulo, furioza frenezulo, malamema frenezulo, implika frenezulo, murdanta frenezulo.
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ?</div>
 
* La virineskaj maljunuloj transformiĝas en la patrinon, kiun ili malamis.
* La grandaj homoj estas infanoj, kiuj havas la forton por altrudi sian frenezecon.
::''Les vieŭ efféminés deviennent la mère qu’ils ont haïe.''
::''Les grands hommes sont des enfants de trois ans qui ont la force d'imposer leur folie''.
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ?</div>
 
TOLÉRANCE (toleremo)
* La inteligenteco implikas rezistadon al la morala doloro, al timigo, al angoro, al malespero. La malplej delikata homo estos aŭdaca je sia pensado, feroca je sia serĉado, honesta je sia esprimado. La aliaj diros ĉe la unuaj ofendoj de la scio: -Li dolorigas al mi, do ĝi estas malvera.
::''L'intelligence implique une résistance à la douleur morale, à l'intimidation, à l'angoisse, au désespoir. C'est l'homme le moins douillet qui sera audacieux dans sa pensée, acharnée dans sa recherche, intègre dans son expression. Les autres diront dès les premières atteintes du savoir : -Ça me fait mal, donc c'est faux''.
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ?</div>
 
* Kiu fanfaronas pri esti tolerema, tiu neniam demandas al si, ĉu li estas tolerinda.
*La reproduktaj maŝinoj, kiujn la ordono fabrikis kaj ĉie disĵetis ne estas la registaroj, la armeoj, la policoj, la institucioj, la leĝoj: ili estas niaj propraj cerboj. Senkapigu la ordonon kaj gardu viajn kapojn: la ordono rekreskos.
::''Celui qui se flatte d’être tolérant ne se demande jamais s’il est tolérable.''
::''Les machines reproductrices que l'ordre a fabriquées et répandues partout, ce ne sont pas les gouvernants, les armées, les polices, les institutions, les lois : ce sont nos propres cervelles. Décapitez l'ordre et gardez vos têtes: l'ordre repousse.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ?</div>
 
VISION (vidado)
* Necesas malpermesi la naskiĝon.
::''Il faut interdire la naissance.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ?</div>
 
* Inter la blinduloj, oni sufokas la unuokulajn: ili havas kroman okulon.
* Oni amas siajn gepatrojn manke de io pli bona, kiel Robinsono Kruso amas la kaprojn de sia dezerta insulto.
::''Au royaume des aveugles, on étrangle les borgnes : ils ont un œil de trop.''
::''On aime ses parents faute de mieux, comme Robinson Crusoé aime les chèvres de son île déserte.''
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ?</div>
 
ZOOPHILIE (zoofilio)
* Pli kompatindaj ol Jonaso en la stomako de lia baleno, la homoj devas suferi naŭ monatojn da utero. Multaj neniam resaniĝas. Tiuj inicaj karceroj iras de la eltenebla ĝis la murda: tio dependas de la besto, kiu moviĝas ĉirkaŭe.
::''Plus malheureux que Jonas dans l'estomac de sa baleine, les hommes doivent subir neuf mois d'utérus. Nombre d'entre eux ne s'en remettent jamais. Ces prisons initiatiques, il est vrai, vont du vivable au meurtrier: celà dépend de la bête qui bouge autour.''<ref name="onnu">Pinon, Laurent. "Tony Duvert, La persistance du lieu", en ''La Parole Vaine'', n-ro 7 (oktobro-novembro 1995).</ref>
:::<div style="font-size:10pt">Artikolo ?</div>
 
* Nur la akompano de infanoj preferigas al mi ne plu esti unu.
* Oni verkas por la aliaj aŭ por si mem? La malnova demando estas amuza. Kiam mi verkas, mi havas la impreson, ke cent mil personoj —kiuj deziras al mi la tutan bonon kaj la tutan malbonon de l' mondo— gvatas super miaj ŝultroj, diktas, prijuĝas, komentas, insinuas, taŭzas miajn harojn, interbatiĝas, kriegas kaj silentas subite, krias denove, stamfas, sopiras, minacas, min kisas, min pikas, min elŝiras el la seĝo, min sidigas denove, min kaĵolas, proksimigas siajn muselojn kaj elsuĉas mian sangon: kaj tiuj malamindaj vampiroj tumultemaj, tiuj demonoj, tiu tirana amaso por kiu mi laboras, terurata, flatata, skuata, estas mi sola.
::''Seule la compagnie des enfants me fait préférer ne plus en être un.''
::''Ecrit-on pour les autres ou pour soi? La vieille question est drôle. Quand j’écris, j’ai l’impression que cent mille personnes — qui me veulent tout le bien et tout le mal du monde — épient par-dessus mon épaule, dictent, évaluent, commentent, insinuent, tirent mes cheveux, se chamaillent, hurlent et se taisent d’un coup, braillent à nouveau, piétinent, soupirent, menacent, m’embrassent, me piquent, m’arrachent la chaise, me rassoient, me cajolent, avancent leurs museaux et me mordent au sang : et ces odieux vampires chahuteurs, ces démons, cette foule tyrannique pour laquelle je travaille, terrifié, adulé, saccagé, c’est moi seul.''
 
:::<div style="font-size:10pt">''Qui est qui?'' p. ?</div>
* Kreskado de la infanoj de l' najbararo kaj de la amikoj. Malĝojo milfoje spertita: vidi ''iun'' transformiĝi en ''iun ajn''.
::''Croissance des enfants du voisinage et des amis. Tristesse vingt fois vécue : voir'' quelqu’un devenir ''n’importe qui.''
 
* La amiko de infano estas kiel blindulhundo.
::''L’ami d’un enfant est comme un chien d’aveugle.''
 
*En 1945, la usona armeo nomis afable ''Little boy'' la atombombon, kiu detruis Hiroŝimon. Tiu «knabeto» —longa obuso kvartona— kaŭzis dudek mil viktimojn en kelkaj sekundoj. Dank' al Dio, tio ne estis seksa.
::''En 1945, l’armée américaine avait affectueusement baptisé'' Little boy ''la bombe atomique qui détruisit Hiroshima. Ce « petit garçon » — un long obus de quatre tonnes — fit cent vingt mille victimes en quelques secondes. Dieu merci, ce n’était pas sexuel.''
 
*Ĉiuj infanoj estas homoj. Malmultaj plenkreskuloj restas tion.
::''Tous les enfants sont des hommes. Peu d’adultes le restent''.
 
===Eseoj===
559

redaktoj